Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Gaisvadu 10kV līnijas traversu nomaiņa posmā “Garkalne-Strenči”” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2024/27-SPAV)

Papildus informācija: 

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (19.03.2024.) un Grozījumi Nr.1 (19.03.2024.)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!!!

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Gaisvadu 10kV līnijas traversu nomaiņa posmā “Garkalne-Strenči”” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2024/27-SPAV) (turpmāk - sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: gaisvadu 10kV līnijas traversu nomaiņa posmā “Garkalne-Strenči” saskaņā ar nolikuma prasībām.

Piedāvājumi iesniedzami: elektroniski līdz 2024.gada 21.martam 2.aprīlim, plkst. 10.00, nosūtot tos nolikuma 1.3.punktā norādītajai pasūtītāja kontaktpersonai uz e-pasta adresi.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;

ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vadītājas vietniece Inga Zilberga, tālrunis: +371 67234932, e-pasts: inga.zilberga@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2024.gada 2.Aprīlis plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš