Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Kontakttīkla detaļu, atdalītāju, izolatoru u.c. elektrotehnisko izstrādājumu piegāde” (iepirkuma Id.Nr. LDZ 2024/29-SPAV)

Papildus informācija: 

Papildināts: pievienots Skaidrojums Nr.4 (20.03.2024.)

Skaidrojums Nr.3 (15.03.2024.), Skaidrojums Nr.2 (08.03.2024.), Skaidrojums nr.1 (01.03.2024.)

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Kontakttīkla detaļu, atdalītāju, izolatoru u.c. elektrotehnisko izstrādājumu piegāde”.

Iepirkuma identifikācijas Nr.: LDZ 2024/29-SPAV

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumus sarunu procedūrai iesniedz līdz 2024.gada 21.martam, plkst. 09.30, elektroniskā formā. Noformējuma un iesniegšanas nosacījumus skat. iepirkuma nolikuma 1.4. un 1.7.punkta un tā apakšpunktu nosacījumos.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.ldz.lv/ sadaļā „Iepirkumi”.Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.ldz.lv/ sadaļā „Iepirkumi” publicētajai informācijai.

 Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālrunis: +371 29199663, e-pasta adrese: inese.kempa@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2024.gada 21.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš