Iepirkumi (Arhīvs) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Iepirkumi (Arhīvs)

Uzņēmums Nosaukums Piedāvājumu atvēršanas datums
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Tērauda tilta pār Kulpupi remonts” 2019.02.27. 10:05
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Metināšanas elektrodu piegāde” 2019.02.25. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūru ar publikāciju „Liftu tehniskā apkope” 2019.02.21. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Kontakttīkla balstu, enkuru un balsta pamatu piegāde” 2019.02.15. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Kravas vagonu bukšu mezglu rezerves daļu piegāde” 2019.02.14. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Melnā metāla velmējumu piegāde” 2019.02.12. 11:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Servisa nodrošināšana apsaimniekošanas tehnikai un iekārtām” 2019.02.11. 10:10
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Dabīgās saaudzes novākšana VAS ‘’Latvijas dzelzceļš’’ publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā” 2019.02.11. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Mineralizēto ugunsdrošības joslu uzturēšana 2019.gadā” 2019.02.08. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Pārbrauktuvju dzelzsbetona plātņu DZP piegāde” 2019.02.08. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Turbokompresoru PDH50.ZVD rezerves daļu iegāde” 2019.02.07. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Lokomotīvju riteņpāru rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2019.02.07. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Lokomotīvju elektroaparātu, kontrolmērītāju aparatūras un to detaļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2019.02.07. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Kravu vagonu rezerves daļu un materiālu piegāde” 2019.02.05. 11:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Kravas vagonu divasu ratiņu rezerves daļu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2019.02.04. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Lokomotīvju starpliku, paplākšņu, diafragmu un gumijas tehnisko izstrādājumu piegāde ”SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” " 2019.01.31. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Riteņtraktora (darbam meža apstākļos) iegāde” 2019.01.30. 10:10
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss “Dzelzceļa balasta slāņa – akmens šķembu piegāde” 2019.01.30. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Specializētās krāsošanas produkcijas piegāde” 2019.01.28. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “2D100, 10D100 dīzeļdzinēju rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2019.01.28. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Vilces ritošā sastāva kompresoru un pneimatisko iekārtu rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2019.01.28. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūru ar publikāciju „Lokomotīvju akumulatoru bateriju piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2019.01.25. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūra ar publikāciju “Laboratorijas, speciālo ķīmijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde” 2019.01.18. 11:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūra ar publikāciju “Bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumu sniegšana 2019.gadā” 2019.01.18. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūru ar publikāciju „Eļļu un smērvielu piegāde SIA ‘’LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām’’

Sludinājuma 2.punktā veikts labojums (28.12.2018.)

Pagarināts piedāvājuma iesniegšanas/atvēršanas termiņš (02.01.2018.)

2019.01.16. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Lokomotīvju ČME-3M un ČME-3ME CAT dzinēju rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2019.01.15. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss “Dzelzceļa balasta slāņa – akmens šķembu piegāde” 2019.01.09. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “MPLS tehnoloģiju paplašināšana” 2019.01.07. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Kondicionieru tehniskā apkope un remonts” 2018.12.28. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Logu izgatavošana un uzstādīšana Gulbenes dzelzceļa stacijas ēkai” 2018.12.27. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Kancelejas preču piegāde” 2018.12.27. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Pasažieru vagonu „KR-1”, „DR”, „TA-3” un to rezerves daļu, mezglu remonts”. 2018.12.10. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Darba pirkstaiņu un cimdu"piegāde” 2018.11.30. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss “Gājēju tuneļa būvniecība Ogres stacijā” 2018.11.27. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “MPLS tehnoloģiju paplašināšana” 2018.11.22. 10:10
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Katlumāju un siltummezglu tehniskā apkalpošana 2019. un 2020. gadā” 2018.11.22. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Rezerves daļas lokomotīvju ČME3 Nr. 3620, Nr.5206 piegāde 2019.gada janvārī un martā SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2018.11.15. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Vilcienu dispečera datu pārraides tīkla “Iskratel” un elektrobarošanas (230AC/48DC) sistēmas paplašināšana” 2018.11.12. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Darba apavu piegāde” 2018.11.08. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāta konkursa “Radiostaciju iegāde (ar CE sertifikāciju)” 2018.11.06. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu, “Tehnoloģiskā autotransporta noma” (I posms – kandidātu atlase), id Nr. LDZ 2018/9-IB

(Pievienots iepirkuma procedūras ziņojums)

2018.11.05. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Lokomotīvju bandāžu (neapstrādātu) ar uzmalu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2018.11.02. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu, „Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija: būvniecība”. Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2018/8-IB

25.03.2020. pievienots Iepirkuma ziņojums

24.10.2018. pievienots Skaidrojums Nr.12

18.10.2018. pievienots Skaidrojums Nr.11

12.10.2018. veikti Grozījumi Nr.2 (pagarināts pieteikumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš) un pievienots Skaidrojums Nr.10.

10.10.2018. pievienots Skaidrojums Nr.9

08.10.2018. pievienots Skaidrojums Nr.8

27.09.2018. pievienots Skaidrojums Nr.7

19.09.2018. pievienots Skaidrojums Nr.6

14.09.2018. pievienots Skaidrojums Nr.3 (precizēts) un Skaidrojums Nr.5

06.09.2018. pievienots Skaidrojums Nr.4

31.08.2018. pievienots Skaidrojums Nr.3.

27.08.2018. veikti Grozījumi Nr.1 (pagarināts pieteikumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš) un pievienots Skaidrojums Nr.2.

23.08.2018. pievienots Skaidrojums Nr.1

2018.10.31. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Kravas laukuma izbūve Lielvārdes dzelzceļa stacijas teritorijā”

18.06.2018. grozīts darbu izpildes termiņš (skat.sludinājumā)

2018.10.25. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Pārvaldes ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana Rīgas ielā 78, Daugavpilī” 2018.10.17. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā (CPV-79711000-1)

13.11.2018. - pievienots LDZ Valdes lēmums un līgums

2018.10.15. 11:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju "Smilšu piegāde Rēzeknē un Stendē”

03.10.2018. pievienots Skaidrojums Nr.1

2018.10.05. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Darbnīcas jumta remonts Daugavpilī, 2.Preču ielā 6” 2018.10.03. 10:10
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Remontdarbi Rīgas un Latgales reģionā” 2018.10.03. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss „Arktiskās dīzeļdegvielas piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2018.10.02. 10:00

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31