Iepirkumi (Arhīvs) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Iepirkumi (Arhīvs)

Uzņēmums Nosaukums Piedāvājumu atvēršanas datums
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “K6S310DR dīzeļdzinēju rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2018.05.02. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Dzelzceļa vagonu lēninātāju rezerves daļu piegāde” 2018.05.02. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Mobilo telefonu un viedtālruņu iegāde „Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām” 2018.04.26. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūra ar publikāciju “Dīzeļlokomotīvju elektrosuku piegāde” 2018.04.24. 10:30
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūra ar publikāciju „Melnā un krāsainā metāla piegāde” 2018.04.24. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Kompresoru nomaiņa Ventspils stacijas šķirošanas uzkalnā” 2018.04.24. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss “Motorasu gultņu ieliktņu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2018.04.20. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava–Mangaļi–Ziemeļblāzma modernizācija: būvuzraudzība” (iepirkuma identifikācijas Nr.LDZ 2017/8-IB/6.2.1.2/16/I/001/02-01)

07.09.2018. pievienots iepirkuma procedūras ZIŅOJUMS.

13.04.2018. pievienots Skaidrojums Nr.5.

01.02.2018. veikti grozījumi Nr.5 (pagarināts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš) un papildināts ar konsolidēto nolikumu; 26.01.2018. papildināts ar skaidrojumu Nr.4.

12.10.2017. papildināts ar Grozījumiem Nr.4 (pagarināts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš) un pievienots nolikums konsolidēts. Pievienots NOLIKUMS KONSOLIDĒTS 06.07.2017. Papildināts ar skaidrojumu Nr.3 05.07.2017. Veikti grozījumi Nr.3 04.07.2017. Papildināts ar skaidrojumu Nr.2 12.06.2017. (precizēts 05.07.2017.) . Veikti grozījumi Nr.2 06.06.2017. Veikti grozījumi Nr.1 10.05.2017. Papildināts ar skaidrojumu Nr.1 24.04.2017.

2018.04.19. 10:40
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss “Daugavpils pieņemšanas parka un tā piebraucamo ceļu attīstība: būvuzraudzība” (identifikācijas Nr. LDZ 2017/10-IB/6.2.1.2/16/I/003/02-01)

11.04.2019. pievienots iepirkuma procedūras Ziņojums Nr.2

07.09.2018. pievienots iepirkuma procedūras ZIŅOJUMS.

13.04.2018. pievienots Skaidrojums Nr.5

01.02.2018. veikti grozījumi Nr.5 (pagarināts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš) un papildināts ar konsolidēto nolikumu; 26.01.2018. papildināts ar Skaidrojumu Nr.4.

12.10.2017. papildināts ar Grozījumiem Nr.4 (pagarināts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš) un pievienots nolikums konsolidēts. Pievienots NOLIKUMS KONSOLIDĒTS 06.07.2017. Papildināts ar skaidrojumu Nr.3 05.07.2017. Veikti grozījumi Nr.3 04.07.2017. Papildināts ar skaidrojumu Nr.2 12.06.2017. (precizēts 05.07.2017.). Veikti grozījumi Nr.2 05.06.2017. Veikti grozījumi Nr.1 10.05.2017. Papildināts ar skaidrojumu Nr.1 24.04.2017.

2018.04.19. 10:20
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss “Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība: būvuzraudzība” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017/9-IB/6.2.1.2/16/I/002/02-01)

15.09.2018. pievienots iepirkuma procedūras ZIŅOJUMS Nr.2

07.09.2018. pievienots iepirkuma procedūras ZIŅOJUMS.

13.04.2018. pievienots skaidrojums Nr.4.

01.02.2018. veikti grozījumi Nr.5 (pagarināts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš) un papildināts ar konsolidēto nolikumu; 26.01.2018. papildināts ar skaidrojumu Nr.3

12.10.2017. papildināts ar grozījumiem Nr.4 (pagarināts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš) un pievienots nolikums konsolidēts. Pievienots NOLIKUMS KONSOLIDĒTS 06.07.2017. Veikti grozījumi Nr.3 04.07.2017. Papildināts ar skaidrojumu Nr.2 12.06.2017. (precizēts 05.07.2017.). Veikti grozījumi Nr.2 06.06.2017. Veikti grozījumi Nr.1 10.05.2017. Papildināts ar skaidrojumu Nr.1 24.04.2017.

2018.04.19. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Elektroapgādes līniju izolatoru piegāde” 2018.04.18. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūra ar publikāciju „Kravas vagonu autobremžu gumijas izstrādājumu un rezerves daļu piegāde” 2018.04.12. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūra ar publikāciju “Gultņu piegāde” 2018.04.10. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Kadastrālā uzmērīšana” 2018.04.10. 10:00
SIA LDz Cargo Atklāts konkurss "Autotransporta pakalpojumi" 2018.04.09. 13:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “TEP 70, 2TE116 dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2018.04.04. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss “Sliežu slīpēšana”

19.02.2018. veikti grozījumi (pagarināts piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas termiņš).

2018.04.04. 10:00
SIA LDz Infrastruktūra Sarunu procedūra, nepublicējot dalības uzaicinājumu, “Rezerves daļu piegāde Plasser & Theurer dzelzceļa mašīnām” (Iepirkuma identifikācijas numurs LDZ 2018/6-IB) 2018.04.04. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Degvielas bāzes noliešanas estakādes būvdarbu veikšana SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2018.04.03. 10:30
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūra ar publikāciju “Krāsošanas produkcijas piegāde” 2018.04.03. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Transformatoru iegāde” 2018.03.29. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Kondicionieru tehniskā apkope un remonts” 2018.03.29. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “14D40 dīzeļdzinēju rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2018.03.28. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Koku, krūmu izciršana un dabīgās saaudzes novākšana” 2018.03.28. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss „Sliežu stiprinājumu piegāde”

03.07.2018. pievienots iepirkuma gala ziņojums (pēc atkārtotas izvērtēšanas).

23.07.2018. pievienoti līgumi, 04.06.2018. pievienoti līgumi.

07.05.2018. pievienots iepirkuma gala ziņojums.

19.03.2018. veikti grozījumi (pagarināts piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas termiņš).

2018.03.27. 14:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Elektropārvades līniju modernizācija st. Zasulauks un st. Rēzekne” 2018.03.27. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Būvju demontāžas un būvju elementu, konstrukciju smalcināšanas universālā multiprocesora iegāde” 2018.03.23. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Mineralizēto ugunsdrošības joslu uzturēšana 2018.gadā” 2018.03.22. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Zāles pļaušana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā” 2018.03.22. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Biroja papīra piegāde” 2018.03.21. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Starpsavienojuma sistēmas EXS2000 SS7 tehniskā atbalsta pakalpojuma sniegšana” 2018.03.21. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikācija “Gaismekļu, prožektoru un spuldžu piegāde” 2018.03.20. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss "Pārmiju pārvedu piegāde" 2018.03.19. 13:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Topogrāfiskā uzmērīšana” 2018.03.16. 09:30
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Lokomotīvju akumulatoru bateriju piegāde 2018.03.15. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Kontakttīkla balstu un balsta pamatu piegāde” 2018.03.15. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss „Piesūcinātu koka gulšņu, pārmiju un tilta brusu piegāde”

31.05.2018. pievienoti līgumi.

20.04.2018. - pievienots iepirkuma procedūras ZIŅOJUMS

2018.03.13. 14:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss “Dīzeļdegvielas un biodīzeļdegvielas piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2018.03.13. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Mazās mehanizācijas iekārtu (sliežu ceļu remontdarbiem) un to piederumu piegāde”

20.02.2018. veikti grozījumi (pagarināts piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas termiņš).

2018.03.13. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “ESAB metināšanas mašīnas rezerves daļu piegāde SIA “LDZ infrastruktūra” vajadzībām” 2018.03.12. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Dzelzsbetona materiālu piegāde SIA „LDZ infrastruktūra” vajadzībām - Skrīveru stacijas paaugstinātā salu perona izbūvei” 2018.03.08. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss „Dzelzsbetona gulšņu un sliežu stiprinājumu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.LDZ 2018/2-IB)

02.05.2018. pievienots līgums.

16.04.2018. - pievienots iepirkuma procedūras Ziņojums

2018.03.05. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Slēgts konkurss "Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017/5-IB/6.2.1.2/16/I/001/01-02)

13.11.2018. - pievienots iepirkuma procedūras ziņojums

26.02.2018. papildināts ar informāciju (noteikts pieteikumu atvēršanas datums un laiks 01.03.2018. plkst.10.40, un telpa).

21.12.2017. pievienots skaidrojums Nr.6 un papildināts ar informāciju par pieteikumu atvēršanas sēdes atcelšanu, saglabājot līdz šim noteikto un izziņoto pieteikumu iesniegšanas vietu un laiku; 15.12.2017.pievienots skaidrojums Nr.5; 07.12.2017. pievienoti grozījumi Nr.3 un konsolidēts nolikums (ar grozījumiem Nr.1, Nr.2, Nr.3); 15.11.2017. pievienoti grozījumi Nr.2, konsolidēts nolikums (ar grozījumiem Nr.1 un Nr.2); 06.11.2017.pievienots skaidrojums Nr.4

 

2018.03.01. 10:40
VAS Latvijas dzelzceļš Slēgts konkurss "Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība: būvniecība" (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017/6-IB/6.2.1.2/16/I/002/01-02)

13.11.2018. - pievienots iepirkuma procedūras ziņojums

26.02.2018. papildināts ar informāciju (noteikts pieteikumu atvēršanas datums un laiks 01.03.2018. plkst.10.20, un telpa).

21.12.2017. papildināts ar informāciju  par pieteikumu atvēršanas sēdes atcelšanu, saglabājot līdz šim noteikto un  izziņoto pieteikumu iesniegšanas vietu un laiku, un pievienots Skaidrojums Nr.8; 15.12.2017. pievienots Skaidrojums Nr.7; 07.12.2017. pievienoti grozījumi Nr.3 un konsolidēts nolikums (ar grozījumiem Nr.1, Nr.2, Nr.3), Skaidrojums Nr.6; 23.11.2017. papildināts ar skaidrojumu Nr.5; 16.11.2017. pievienoti grozījumi Nr.2, konsolidēts nolikums (ar grozījumiem Nr.1 un Nr.2), skaidrojums Nr.4.; 27.10.2017.pievienots skaidrojums Nr.3 un grozījumi Nr.1 (pagarināts pieteikumu iesniegšanas un atvēršanas termiņš); 24.10.2017. pievienots skaidrojums Nr.2.;17.10.2017. pievienots skaidrojums Nr.1

2018.03.01. 10:20
VAS Latvijas dzelzceļš Slēgts konkurss “Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu attīstība – būvniecība” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017/7-IB/6.2.1.2/16/I/003/01-02)

13.11.2018. - pievienots iepirkuma procedūras ziņojums

26.02.2018. papildināts ar informāciju (noteikts pieteikumu atvēršanas datums un laiks 01.03.2018. plkst.10.00, un telpa).

21.12.2017. papildināts ar informāciju  par pieteikumu atvēršanas sēdes atcelšanu, saglabājot līdz šim noteikto un  izziņoto pieteikumu iesniegšanas vietu un laiku; 15.12.2017. pievienots Skaidrojums Nr.5; 11.12.2017. pievienots Skaidrojums Nr.4; 06.12.2017. pievienoti grozījumi Nr.3 un konsolidēts nolikums (ar grozījumiem Nr.1, Nr.2, Nr.3); 23.11.2017. pievienots Skaidrojums Nr.3; 15.11.2017. pievienoti grozījumi Nr.2, konsolidēts nolikums (ar grozījumiem Nr.1 un Nr.2) un skaidrojums Nr.2 ; 27.10.2017. pievienoti grozījumi Nr.1 (pagarināts pieteikumu iesniegšanas un atvēršanas termiņš). 24.10.2017. pievienots skaidrojums Nr.1

2018.03.01. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas ierīču un to rezerves daļu piegāde” 2018.02.28. 10:10
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss “Dzelzceļa sliežu piegāde”, iepirkuma identifikācijas numurs LDZ 2018/1-IB

12.04.2018.pievienots līgums.

22.03.2018. pievienots iepirkuma gala ziņojums.

2018.02.27. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Kravas vagonu 18-100 modeļa ratiņu rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2018.02.26. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Melnā metāla velmējumu piegāde” 2018.02.22. 10:10
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss “Eļļu un smērvielu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2018.02.22. 10:00

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31