Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Specializēto bloku piegāde - ALSN kodēšanas shēmu un sliežu ķēžu ar līdzstrāvas barošanu stabilās darbības nodrošināšanai” (Iepirkuma Id.Nr. LDZ 2024/16-SPAV)

Papildus informācija: 

Papildināts: grozīts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš uz 2024.gada 18.martu

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Specializēto bloku piegāde - ALSN kodēšanas shēmu un sliežu ķēžu ar līdzstrāvas barošanu stabilās darbības nodrošināšanai”.

Iepirkuma identifikācijas Nr.: LDZ 2024/16-SPAV

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumus sarunu procedūrai iesniedz līdz 2024.gada 18.martam1, plkst. 09.30, elektroniskā formā. Noformējuma un iesniegšanas nosacījumus skat. iepirkuma nolikuma 1.4. un 1.7.punktā un tā apakšpunktos.

noteiktais

1noteiktais datums piedāvājumu iesniegšanai/atvēršanai pārcelts no 2024.gada 29.februāra uz 2024.gada 18.martu (saskaņā ar Iepirkuma komisijas asptiprinātiem grozījumiem Nr.1, skat.EIS e-konkursu apakšsistēmā, tīmekļvientes adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/116764)

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/116764;ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/116764 publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālrunis: +371 29199663, e-pasta adrese: inese.kempa@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2024.gada 18.Marts plkst. 9.30.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš