Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss “Dzelzceļa infrastruktūras telpu un teritoriju uzkopšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2023/76-AK)

Papildus informācija: 

Papildināts: grozīts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš uz 2024.gada 26.martu

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu “Dzelzceļa infrastruktūras telpu un teritoriju uzkopšana”.

Iepirkuma identifikācijas Nr.: LDZ 2023/76-AK

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumus iepirkumam iesniedz līdz 2024.gada 26.martam1 plkst. 10.00 (pēc Latvijas Republikas laika) EIS e-konkursu apakšsistēmā.

1noteiktais datums piedāvājumu iesniegšanai/atvēršanai pārcelts no 2024.gada 15.marta uz 2024.gada 26.martu (Saskaņā ar Iepirkuma komisijas apstiprinātu Skaidrojumu Nr.1 un Grozījumiem nr.1, skat. EIS e-konkursu apakšistēmā šī iepirkuma sadaļā, tīmekļvientes adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/98181

Pēc noteiktā termiņa ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiek pieņemti.

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumus atver elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā datumā un laikā, kāds noteikts EIS tīmekļvietnē Pasūtītāja profilā e-konkursu apakšsistēmā (ne ātrāk, kā 4 (četras) stundas pēc piedāvājumu iesniegšanai noteiktā laika.

Visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, tai skaitā Nolikumam ar tā pielikumiem, grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, skaidrojumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem tiek nodrošināta pieeja Pasūtītāja pircēja profilā šī iepirkuma sadaļā, tīmekļvietnes adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/98181

Pasūtītāja tīmekļa vietnē: http://www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” vienīgi informatīvos nolūkos pieejama vispārēja informācija par iepirkumu.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums regulāri pārbaudīt jaunas informācijas esamību Pasūtītāja pircēja profilā un ņemt to vērā iesniedzot piedāvājumu.

Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam pretendenti var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā (iepriekš reģistrējoties EIS piedāvājumu atvēršanas sēdei).

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par iepirkuma nolikumu VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālrunis: +371 27897395, e-pasta adrese: iveta.dementjeva@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2024.gada 26.Marts plkst. 14.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš