Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Sliežu ceļu mašīnu rezerves daļu piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2024/32-SPAV).

Papildus informācija: 

Pievienots: konsolidēts nolikums (ar Gr.1 un Gr.2), pārcelts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas temriņš uz 2024.gada 25.martu, pievienoti Grozījumi Nr.2 (14.03.2024.)

Grozījumi nr.1 (05.03.2024.)

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Sliežu ceļu mašīnu rezerves daļu piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2024/32-SPAV).

Piedāvājumi iesniedzami elektroniski: līdz 2024.gada 25.martam1, plkst.9.30, nosūtot uz iepirkuma nolikumā minēto e-pasta adresi.

1noteiktaispiedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš pārcelts no 2024.gada 20.marta uz 2024.gada 25.martu (skat. Grozījumus Nr.2)

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Inga Upenāja, tālruņa numurs: +371 67234857, e-pasta adrese: inga.upenaja@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2024.gada 25.Marts plkst. 9.30.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš