Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju "Gaismekļu, prožektoru un spuldžu piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2024/19-SPAV)

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju "Gaismekļu, prožektoru un spuldžu piegāde"

Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2024/19-SPAV.

Piedāvājumi iesniedzami elektroniski: līdz 2024.gada 19.marta plkst.9.30, nosūtot uz iepirkuma nolikumā minēto e-pasta adresi.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Inga Upenāja, tālruņa numurs: +371 67234857, e-pasta adrese: inga.upenaja@ldz.lv.  

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2024.gada 19.Marts plkst. 9.30.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš