Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Herbicīdu piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2024/5-SPAV)

VAS „Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – LDZ) izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Herbicīdu piegāde” (turpmāk – iepirkums).

Piedāvājumi iesniedzami: elektroniski līdz 2024.gada 7.martam, plkst. 10.00, nosūtot tos nolikuma 1.3.punktā norādītajai pasūtītāja kontaktpersonai uz e-pasta adresi.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;

ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vadītājas vietniece Inga Zilberga, tālrunis: +371 67234932, e-pasts: inga.zilberga@ldz.lv

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2024.gada 7.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš