Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūru ar publikācija „Pārmiju elektropievadu un to rezerves daļu piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2024/20-SPA)

Papildus informācija: 

Papildināts: pievienots 26.03.2024.  Skaidrojums Nr.2 (25.03.2024.)

Skaidrojums Nr.1 (15.03.2024.), pārcelts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš uz 2024.gada 3.aprīli, pievienoti Grozījumi nr.1 (14.03.2024.)

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Pārmiju elektropievadu un to rezerves daļu piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2024/20-SPA) .

Piedāvājumi iesniedzami elektroniski: līdz 2024.gada 3.aprīlim1 plkst.9.30, nosūtot uz iepirkuma nolikumā minēto e-pasta adresi.

1pārcelts noteiktais piedāvājumu iesniegšanas /atvēršanas termiņš no 2024.gada 18.marta uz 2024.gada 3.aprīli (skat. Grozījumus Nr.1)

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Inga Upenāja, tālruņa numurs: +371 67234857, e-pasta adrese: inga.upenaja@ldz.lv.  

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2024.gada 3.Aprīlis plkst. 9.30.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš