Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūru ar publikāciju "Autotransporta pakalpojumu sniegšana dīzeļdegvielas pārvadāšanai”, iepirkuma identifikācijas numurs: RSSI-9.2./7/2024

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk - pasūtītājs) izsludina sarunu procedūru ar publikāciju "Autotransporta pakalpojumu sniegšana dīzeļdegvielas pārvadāšanai, iepirkuma identifikācijas Nr. RSSI-9.2/7/2024  (turpmāk – iepirkums).

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu iepirkumam iesniedz elektroniski līdz 2024.gada 12.martam, plkst. 9:30, nosūtot to uz e-pasta adresi: inta.pudule@ldz.lv.

Iepirkuma dokumentu pieejamība:

  • pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;
  • ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: Iepirkuma komisijas sekretāre - Iepirkuma daļas galvenā iepirkumu speciāliste Inta Pudule, tālrunis +371 20297185, e-pasts – inta.pudule@ldz.lv.

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2024.gada 12.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss