Latest news

Izvēlne

Iepirkumi (Arhīvs)

Uzņēmums Nosaukums Piedāvājumu atvēršanas datums
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Mazās mehanizācijas iekārtu (sliežu ceļu remontdarbiem) un to piederumu piegāde”

20.02.2018. veikti grozījumi (pagarināts piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas termiņš).

2018.03.13. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “ESAB metināšanas mašīnas rezerves daļu piegāde SIA “LDZ infrastruktūra” vajadzībām” 2018.03.12. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Dzelzsbetona materiālu piegāde SIA „LDZ infrastruktūra” vajadzībām - Skrīveru stacijas paaugstinātā salu perona izbūvei” 2018.03.08. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss „Dzelzsbetona gulšņu un sliežu stiprinājumu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.LDZ 2018/2-IB)

02.05.2018. pievienots līgums.

16.04.2018. - pievienots iepirkuma procedūras Ziņojums

2018.03.05. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Slēgts konkurss "Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017/5-IB/6.2.1.2/16/I/001/01-02)

13.11.2018. - pievienots iepirkuma procedūras ziņojums

26.02.2018. papildināts ar informāciju (noteikts pieteikumu atvēršanas datums un laiks 01.03.2018. plkst.10.40, un telpa).

21.12.2017. pievienots skaidrojums Nr.6 un papildināts ar informāciju par pieteikumu atvēršanas sēdes atcelšanu, saglabājot līdz šim noteikto un izziņoto pieteikumu iesniegšanas vietu un laiku; 15.12.2017.pievienots skaidrojums Nr.5; 07.12.2017. pievienoti grozījumi Nr.3 un konsolidēts nolikums (ar grozījumiem Nr.1, Nr.2, Nr.3); 15.11.2017. pievienoti grozījumi Nr.2, konsolidēts nolikums (ar grozījumiem Nr.1 un Nr.2); 06.11.2017.pievienots skaidrojums Nr.4

 

2018.03.01. 10:40
VAS Latvijas dzelzceļš Slēgts konkurss "Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība: būvniecība" (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017/6-IB/6.2.1.2/16/I/002/01-02)

13.11.2018. - pievienots iepirkuma procedūras ziņojums

26.02.2018. papildināts ar informāciju (noteikts pieteikumu atvēršanas datums un laiks 01.03.2018. plkst.10.20, un telpa).

21.12.2017. papildināts ar informāciju  par pieteikumu atvēršanas sēdes atcelšanu, saglabājot līdz šim noteikto un  izziņoto pieteikumu iesniegšanas vietu un laiku, un pievienots Skaidrojums Nr.8; 15.12.2017. pievienots Skaidrojums Nr.7; 07.12.2017. pievienoti grozījumi Nr.3 un konsolidēts nolikums (ar grozījumiem Nr.1, Nr.2, Nr.3), Skaidrojums Nr.6; 23.11.2017. papildināts ar skaidrojumu Nr.5; 16.11.2017. pievienoti grozījumi Nr.2, konsolidēts nolikums (ar grozījumiem Nr.1 un Nr.2), skaidrojums Nr.4.; 27.10.2017.pievienots skaidrojums Nr.3 un grozījumi Nr.1 (pagarināts pieteikumu iesniegšanas un atvēršanas termiņš); 24.10.2017. pievienots skaidrojums Nr.2.;17.10.2017. pievienots skaidrojums Nr.1

2018.03.01. 10:20
VAS Latvijas dzelzceļš Slēgts konkurss “Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu attīstība – būvniecība” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017/7-IB/6.2.1.2/16/I/003/01-02)

13.11.2018. - pievienots iepirkuma procedūras ziņojums

26.02.2018. papildināts ar informāciju (noteikts pieteikumu atvēršanas datums un laiks 01.03.2018. plkst.10.00, un telpa).

21.12.2017. papildināts ar informāciju  par pieteikumu atvēršanas sēdes atcelšanu, saglabājot līdz šim noteikto un  izziņoto pieteikumu iesniegšanas vietu un laiku; 15.12.2017. pievienots Skaidrojums Nr.5; 11.12.2017. pievienots Skaidrojums Nr.4; 06.12.2017. pievienoti grozījumi Nr.3 un konsolidēts nolikums (ar grozījumiem Nr.1, Nr.2, Nr.3); 23.11.2017. pievienots Skaidrojums Nr.3; 15.11.2017. pievienoti grozījumi Nr.2, konsolidēts nolikums (ar grozījumiem Nr.1 un Nr.2) un skaidrojums Nr.2 ; 27.10.2017. pievienoti grozījumi Nr.1 (pagarināts pieteikumu iesniegšanas un atvēršanas termiņš). 24.10.2017. pievienots skaidrojums Nr.1

2018.03.01. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas ierīču un to rezerves daļu piegāde” 2018.02.28. 10:10
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss “Dzelzceļa sliežu piegāde”, iepirkuma identifikācijas numurs LDZ 2018/1-IB

12.04.2018.pievienots līgums.

22.03.2018. pievienots iepirkuma gala ziņojums.

2018.02.27. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Kravas vagonu 18-100 modeļa ratiņu rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2018.02.26. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Melnā metāla velmējumu piegāde” 2018.02.22. 10:10
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss “Eļļu un smērvielu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2018.02.22. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Metināšanas elektrodu piegāde” 2018.02.21. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss "Dzelzceļa balasta slāņa granīta šķembu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017/21-IB

16.04.2018.pievienots līgums.

22.03.2018. pievienots iepirkuma gala ziņojums.

30.01.2018. papildināts ar Skaidrojumu Nr.1.

2018.02.19. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Krāšņu kurināmās (marķētās) dīzeļdegvielas piegāde 2018.-2019.gadam 2018.02.15. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikācija “Mazās mehanizācijas iekārtu piegāde” 2018.02.14. 09:30
VAS Latvijas dzelzceļš Open tender “Stainless wooden sleepers, switches and bridge brushes” 2018.02.13. 14:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Kravu vagonu rezerves daļu un materiālu piegāde” 2018.02.12. 09:45
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Specializētās krāsošanas produkcijas piegāde” 2018.02.07. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Kravas vagonu automātiskās sakabes rezerves daļu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2018.02.07. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts kokurss “Dzelzceļa balasta slāņa – akmens šķembu piegāde” 2018.02.07. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Ģeotekstila un ģeokompozīta piegāde” 2018.01.31. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Lokomotīvju bremžu kluču piegāde 2018.01.30. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Lokomotīvju ČME-3M un ČME-3ME CAT dzinēju rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2018.01.29. 09:45
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Pārmiju pārvedu, pārmiju rezerves daļu piegāde” 2018.01.26. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Pasažieru vagonu rezerves daļu, mezglu remonts un pasažieru tipa speciālo vagonu remonts” 2018.01.26. 09:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Pārbrauktuvju dzelzsbetona plātņu DZP piegāde” 2018.01.25. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Gumijas pretsliežu piegāde” 2018.01.25. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Lokomotīvju riteņpāru rezerves daļu piegāde 2018.01.23. 10:30
SIA LDz Cargo Par lokomotīvju brigāžu izvietošanu Jelgavā atpūtas režīma nodrošināšanai 2018.01.19. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss „Motoreļļu M14B2 un M14Г2(цс) piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2018.01.05. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumu sniegšanas 2018.gadā 2017.12.19. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Stacionāro alkometru iegāde darbinieku darbspējas kontrolei” 2017.12.12. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūras ar publikāciju „Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja ēkas pārbūves un teritorijas attīstības projekts” ietvaros pieteikumu atvēršana un devīžu atšifrējums

 

Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja ēkas pārbūves un teritorijas attīstības projekta ietvaros 3 godalgojamie meti tiks paziņoti 07.12.2017.

 

2017.12.07. 14:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Darba pirkstaiņu un cimdu piegāde” 2017.12.06. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Lokomotīvju bandāžu (neapstrādātu) piegāde 2017.11.23. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju "Datu pārraides iekārtu piegāde un konfigurēšana iecirknī "Rīga-Skulte” un iecirknī "Pļaviņas-Madona"" 2017.11.16. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Optisko tīklu izbūve iecirknī Pļaviņas-Madona”

26.10.2017. veikti grozījumi (pagarināts piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas termiņš).

2017.11.03. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu, “Dzelzsbetona gulšņu ar elastīgiem sliežu stiprinājumiem piegāde”. (Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2017/20-IB)

Sarunu procedūra ir PĀRTRAUKTA - papildināts 30.10.2017. (pievienots iepirkuma procedūras ziņojums)

 

2017.11.01. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Kontakttīkla balstu, pamatu un enkuru demontāža posmā Jugla - Garkalne”

26.10.2017. - pagarināts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš

2017.11.01. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu, “Krūmgriezēja mašīnas iegāde” (Iepirkuma id. nr. LDZ 2017/17-IB) 2017.10.26. 09:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Vairāklīmeņu monitoringa sistēmas (VMS) paplašināta atbalsta pakalpojumu piegāde vienam gadam" 2017.10.23. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Darba apavu piegāde” 2017.10.19. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss “2,13 MHz radiostaciju iegāde (ar CE sertifikāciju)” 2017.10.18. 09:30
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss “Arktiskās dīzeļdegvielas piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2017.10.04. 09:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja ēkas pārbūves un teritorijas attīstības projekts”

 

26.09.2017. pievienota vēstule Par papildus informācijas sniegšanu.

07.09.2017. pievienoti skaidrojumi ar pielikumu.

09.08.2017. veikti  grozījumi Nr.1 (piedāvājumu iesniegšanas/ atvēršanas termiņā) un pievienots NOLIKUMS KONSOLIDĒTS (09.08.2017).

Papildināts 25.07.2017. ar informatīviem un uzskates materiāliem.

2017.09.29. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Drezīnas ADM Nr.481 hidrauliskā pārvada pēc kapitālā remonta piegāde SIA “LDZ infrastruktūra” vajadzībām” 2017.09.27. 09:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra, nepublicējot dalības uzaicinājumu, “Dzelzceļa balasta slāņa granīta šķembu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017/19-IB). 2017.09.27. 09:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra, nepublicējot dalības uzaicinājumu, “Siltumenerģijas piegāde VAS “Latvijas dzelzceļš” objektiem Rīgas pilsētā” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017/18-IB) 2017.09.26. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu, „Saimniecības preču iegāde „Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām” (Iepirkuma identifikācijas Nr.: LDZ 2017/15-IB)

02.05.2018. pievienoti līgumi.

16.01.2018. pievienots Iepirkuma procedūras ZIŅOJUMS.

Pievienoti 20.09.2017.papildus skaidrojumi.

2017.09.25. 10:00

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Pieteikties jaunumiem