Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūru ar publikāciju “Turbokompresoru PDH50V rezerves daļu piegāde”

Papildus informācija: 

Pievienots Skaidrojums Nr.1. (05.03.2024.)

Pievienoti Grozījumi Nr.1 par iesniegšanas termiņa pagarināšanu

Pievienots Skaidrojums Nr.2 (07.03.2024.)

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Turbokompresoru PDH50V rezerves daļu piegāde” (turpmāk – sarunu procedūra).

Sarunu procedūras iepirkuma priekšmets: turbokompresoru PDH50V rezerves daļu piegāde

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2024.gada 8.martam 12.martam, plkst. 14:00, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 5.stāvā, Vilhelma Purvīša  ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Piedāvājumu iesniedz elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisku parakstu.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu atvēršana (slēgtā* komisijas sanāksmē), 2024.gada 8.martā 12.martam plkst.14:15.

*SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” organizētajās sarunu procedūrās piedāvājumu atvēršana notiek slēgtā iepirkuma komisijas sanāksmē bez ieinteresēto personu, piegādātāju, pretendentu pārstāvju dalības.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar minēto informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: Iepirkuma komisijas sekretāre - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” iepirkumu speciāliste Samanta Vrubļevska, tālruņa numurs +371 20007749, e-pasta adrese – samanta.vrublevska@ldz.lv.

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2024.gada 12.Marts plkst. 14.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss