Atklāts konkurss “Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība: būvniecība” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2019/17-IB/6.2.1.2/16/I/002/01-04) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss “Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība: būvniecība” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2019/17-IB/6.2.1.2/16/I/002/01-04)

Papildus informācija: 

Publicēts paziņojums par objekta apskati.

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (19.06.2019.);

Pievienots Skaidrojums Nr.2 (25.06.2019.);

Pievienots Skaidrojums Nr.3 (27.06.2019.);

Pievienots Grozījums Nr.1 (27.06.2019.) (pagarināts termiņš) .

Pievienots Grozījums Nr.2 (05.07.2019.)

Pievienots Skaidrojums Nr.4 (05.07.2019.)

Pievienots Labojums grozījumos Nr.2 (05.07.2019.)

Pievienots Grozījums Nr.3 (10.07.2019.)

Pievienots Skaidrojums Nr.5 (11.07.2019.)

Pievienots Skaidrojums Nr.6 (15.07.2019.)

Pievienots Skaidrojums Nr.7 (18.07.2019.)

Pievienots Skaidrojums Nr.8 (23.07.2019.)

Pievienots Grozījums Nr.4 (26.07.2019.) (pagarināts termiņš) .

Pievienots Skaidrojums Nr.9 (26.07.2019.)

Pievienots Skaidrojums Nr.10 (12.08.2019.)

Pievienots Skaidrojums Nr.11 (16.08.2019.)

Pievienots Skaidrojums Nr.12 (22.08.2019.)

Pievienots Grozījums Nr.5  (29.08.2019.) (pagarināts termiņš)

Pievienots Grozījums Nr.6 (09.09.2019.)

Pievienots Grozījums Nr.7  (09.09.2019.) (pagarināts termiņš)

Pievienots Skaidrojums Nr.13 (20.09.2019.)

Pievienots Ziņojums (18.10.2019)

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu “Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība: būvniecība”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2019/17-IB/6.2.1.2/16/I/002/01-04).

Atklāta konkursa (turpmāk – konkurss) iepirkuma priekšmets:

Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība: būvniecība (projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi) Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība” (projekta Nr.6.2.1.2/16/I/002) ietvaros. 

Visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, tai skaitā Nolikumam ar tā pielikumiem, grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, skaidrojumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem tiek nodrošināta tieša un brīva pieeja Pasūtītāja pircēja profilā - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/22217

Pasūtītājs nodrošina konkursa dokumentācijas izsniegšanu drukātā veidā trīs darba dienu laikā pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa, nosūtot pieprasījumu kontaktpersonai.

Pasūtītājs nodrošina Pasūtītāja prasību izsniegšanu ārējā datu nesējā (CD) trīs darba dienu laikā pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa, nosūtot pieprasījumu kontaktpersonai.

Saņemot Pasūtītāja prasības ārējā datu nesējā (CD), ieinteresētais piegādātājs ar savu parakstu Pasūtītājam apliecina, ka ir informēts par to, ka Pasūtītāja prasības satur LDZ komercnoslēpumu atbilstoši Komerclikuma 19.pantam un iekļautā/pievienotā satura patvaļīga izpaušana, izplatīšana vai izmainīšana ir aizliegta un var tikt uzskatīta kā prettiesiska rīcība.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums regulāri pārbaudīt jaunas informācijas esamību Pasūtītāja pircēja profilā un ņemt to vērā iesniedzot piedāvājumu.

Piedāvājumus konkursam iesniedz līdz 2019.gada 4.jūlijam 1.augustam  29.augustam  25.septembrim 30.septembrim plkst.10.00, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā sūtījumā.

Piedāvājumus konkursam atver 2019.gada 4.jūlijā 1.augustā 29.augustā 25.septembrī 30.septembrī plkst.10.00, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 105.kabinetā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vadītājas vietniece Inga Zilberga, tālruņa Nr.: +371 67234932, e-pasta adrese: inga.zilberga@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2019.gada 30.Septembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31