Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja normatīvie dokumenti | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja normatīvie dokumenti

Vilcienu natūrlapas sastādīšanas, koriģēšanas un iesniegšanas pārvadātājiem noteikumi

2019_06_28_Rikojums par natūrlapu.pdf .pdf 59kb

Kravu pārvadājumu apjomu plānu saskaņošanas noteikumi

28062019 noteikumi par plānošanu.pdf .pdf 288kb
28062019 Rīkojums par plānošanu.pdf .pdf 56kb

Rīkojums par vilcienu numerāciju

2014.03.28 Vilcienu numerācija.pdf .pdf 205kb

Rīkojums un noteikumi par vilcienu numerācijas piešķiršanu

Noteikumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.724 "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi" izpildei"

Instrukcija par dzelzceļa satiksmes negadījuma seku likvidēšanas darba organizēšanu uz publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras, kuras pārvaldītājs ir valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš"

Instrukcija ritošā sastāva tehniskā stāvokļa kontrolei vilciena gaitā uz publiskās lietošanas infrastruktūras sliežu ceļiem

Instrukcija par "logu" piešķiršanas kārtību

Par tehnoloģisko procesu kotnroli

Rīkojums (27.09.2010.) .doc 36kb

Komercdarbības veikšanas kārtība iz VAS "Latvijas dzelzceļš" dzelzceļa infrastruktūras

Rīkojums (15.04.2010.) .doc 55kb

Par pārvadājumu procesa organizēšanas kārtību

Rīkojums (30.07.2009.) .doc 34kb

Par Kompleksās informatīvās brīdinājumu izsniegšanas sistēmas (BIS-K) ieviešanu

Rīkojums (07.02.2018.) .pdf 114kb
Grozījumi no 1. marta 2018.gada .pdf 1 382kb
Rīkojums (04.07.2017.) .pdf 246kb
Rīkojums (20.05.2009.) .doc 34kb
Rīkojums (18.02.2009.) .doc 39kb
Rīkojums par Kārtības grozījumiem .pdf 83kb
Rīkojums (18.04.2018) .pdf 164kb

Instrukcija par rīcību, saņemot ziņojumu par LDZ pārvaldāmās infrastruktūras objektu mīnēšanu un sprādzienbīstama priekšmeta atrašanu

Rīkojums (01.08.2008.) .pdf 295kb

Izpildītā vilcienu kustības grafika analīzes un uzskaites instrukcija

Grozījumi (06.07.2009.) .doc 46kb

Par vilcienu kustības ātruma noteikšanu

Instrukcija par rīcību bīstamo kravu avāriju situācijās (apstiprināta ar 09.12.2009. rīkojumu Nr.D-3/680)

Instrukcija par rīcību vilces līdzekļu sakaru un drošības ierīču darbības traucējumu gadījumos (apstiprināta ar 30.05.2012. rīkojumu Nr.D-3.1./369-2012)

14.08.2013. Rīkojums Nr.DV-3.1./330-2013 “Par dzelzceļa pārbrauktuvju slēgšanas kārtību remontdarbu veikšanas laikā”

Instrukcija par vilcienu kustības drošības nodrošināšanu veicot ceļa darbus (C-002) (apstiprināta ar 04.09.2014. rīkojumu Nr.DT-1.15./57-2014)

Rīcības kārtība, atklājot riteņpāru bojājumus ekspluatācijā (apstiprināta ar 11.10.2011. Rīkojumu Nr.D-3/557-2011

Kārtība, kādā pārsūta lokomotīves, motorvagonu ritošo sastāvu, dzelzceļa celtņus un speciālo ritošo sastāvu pa VAS “Latvijas dzelzceļš” publiskās lietošanas infrastruktūras sliežu ceļiem (apstiprināta ar 12.09.2008. rīkojumu Nr.D-3/438)

Noteikumi par vilcienu un stacijas radiosakaru, divpusējo parka skaļruņu sakaru ierīču ekspluatāciju (apstiprināti ar 18.12.2014. Prezidentu padomes lēmumu Nr.PP-31/494)

Instrukcija par kravas vilcienu apkalpošanu bez vilces līdzekļa vadītāja palīga

Vagonu tehniskās apkopes punktu garantijas iecirkņu saraksts Aktuāla redakcija uz 30.04.2019.

garantijas_iecirknu_saraksts.pdf .pdf 2 335kb

Par vilcienu dispečeru iecirkņu robežu noteikšanu

Rīkojums (22.12.2017.) .pdf 1 144kb
17.01.2019. Rīkojums par izmaiņām.pdf .pdf 522kb

Dzelzceļa stacijas avārijas grupas nolikums

Vagonu un konteineru uzskaites lietošanas noteikumi

Noteikumi_par_vagonu_uzskaiti__DPS.pdf .pdf 573kb

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31