Latest news

Izvēlne

Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja normatīvie dokumenti

Vagonu tehniskās apkopes punktu garantijas iecirkņu saraksts Aktuāla redakcija uz 20.02.2018.

20180119_VTAP_garant_iec_konsolideta.docx docx 1 054kb
1646_001.pdf .pdf 104kb
rikojums_par_grozijumiem_05.02.18..pdf .pdf 146kb

Par vilcienu dispečeru iecirkņu robežu noteikšanu

Rīkojums (22.12.2017.) .pdf 1 144kb

Vilces līdzekļu automātiskās lokomotīvju signalizācijas un mašīnista modrības kontroles ierīču darbības traucējumu uzskaites un izskatīšanas kārtība

Rīkojums (30.05.2011) .pdf 3 851kb

Dzelzceļa stacijas avārijas grupas nolikums

Noteikumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.724 "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi" izpildei"

Instrukcija par dzelzceļa satiksmes negadījuma seku likvidēšanas darba organizēšanu uz publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras, kuras pārvaldītājs ir valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš"

Instrukcija ritošā sastāva tehniskā stāvokļa kontrolei vilciena gaitā uz publiskās lietošanas infrastruktūras sliežu ceļiem

Instrukcijas Konsolidēta versija (01.03.2018.) .pdf 9 964kb
Instrukcijas grozījumi (27.12.2017.) .pdf 313kb
Instrukcijas Konsolidēta versija (28.12.2017.) .pdf 2 139kb
Rīkojums (25.01.2011.) .pdf 552kb
Instrukcija (25.01.2011.) .pdf 6 216kb

Instrukcija par "logu" piešķiršanas kārtību

Par tehnoloģisko procesu kotnroli

Rīkojums (27.09.2010.) .doc 36kb

Komercdarbības veikšanas kārtība iz VAS "Latvijas dzelzceļš" dzelzceļa infrastruktūras

Rīkojums (15.04.2010.) .doc 55kb

Par pārvadājumu procesa organizēšanas kārtību

Rīkojums (30.07.2009.) .doc 34kb

Par Kompleksās informatīvās brīdinājumu izsniegšanas sistēmas (BIS-K) ieviešanu

Rīkojums (07.02.2018.) .pdf 114kb
Grozījumi no 1. marta 2018.gada .pdf 1 382kb
Rīkojums (04.07.2017.) .pdf 246kb
Rīkojums (20.05.2009.) .doc 34kb
Rīkojums (18.02.2009.) .doc 39kb
Rīkojums par Kārtības grozījumiem .pdf 83kb
Rīkojums (18.04.2018) .pdf 164kb

Instrukcija par rīcību, saņemot ziņojumu par LDZ pārvaldāmās infrastruktūras objektu mīnēšanu un sprādzienbīstama priekšmeta atrašanu

Rīkojums (01.08.2008.) .pdf 295kb

Izpildītā vilcienu kustības grafika analīzes un uzskaites instrukcija

Grozījumi (06.07.2009.) .doc 46kb

Par vilcienu kustības ātruma noteikšanu

Instrukcija par rīcību bīstamo kravu avāriju situācijās (apstiprināta ar 09.12.2009. rīkojumu Nr.D-3/680)

Instrukcija par rīcību vilces līdzekļu sakaru un drošības ierīču darbības traucējumu gadījumos (apstiprināta ar 30.05.2012. rīkojumu Nr.D-3.1./369-2012)

14.08.2013. Rīkojums Nr.DV-3.1./330-2013 “Par dzelzceļa pārbrauktuvju slēgšanas kārtību remontdarbu veikšanas laikā”

Instrukcija par vilcienu kustības drošības nodrošināšanu veicot ceļa darbus (C-002) (apstiprināta ar 04.09.2014. rīkojumu Nr.DT-1.15./57-2014)

Rīcības kārtība, atklājot riteņpāru bojājumus ekspluatācijā (apstiprināta ar 11.10.2011. Rīkojumu Nr.D-3/557-2011

Kārtība, kādā pārsūta lokomotīves, motorvagonu ritošo sastāvu, dzelzceļa celtņus un speciālo ritošo sastāvu pa VAS “Latvijas dzelzceļš” publiskās lietošanas infrastruktūras sliežu ceļiem (apstiprināta ar 12.09.2008. rīkojumu Nr.D-3/438)

Nolikums par drošības posteņiem

aktualizets_nol_par_dros_post_01.10.2018.pdf .pdf 1 015kb

Noteikumi par vilcienu un stacijas radiosakaru, divpusējo parka skaļruņu sakaru ierīču ekspluatāciju (apstiprināti ar 18.12.2014. Prezidentu padomes lēmumu Nr.PP-31/494)

Sadraudzības dalībvalstu Dzelzceļa transporta padomes 2017.gada 19.-20. oktobra sēdē apstiprināta dokumentācija, kas reglamentē kravas un pasažieru vagonu, kursējošo starptautiskajā satiksmē, ekspluatācijas un remonta prasības

DZTP 67_8 punkts _2p_p.p.2.2_piel.60.pdf .pdf 884kb
СЖТ 19-20_10_2017 №67 П10.pdf .pdf 79kb
СЖТ 19-20_10_2017 №67 П11.pdf .pdf 75kb
СЖТ 19-20_10_2017 №67 П12.pdf .pdf 76kb
СЖТ 19-20_10_2017 №67 П13.pdf .pdf 69kb
СЖТ 19-20_10_2017 №67 П14.pdf .pdf 73kb
СЖТ 19-20_10_2017 №67 П16.pdf .pdf 249kb
СЖТ 19-20_10_2017 №67 П21.pdf .pdf 57kb
СЖТ 19-20_10_2017 №67 П22.pdf .pdf 193kb
СЖТ 19-20_10_2017 №67 П23.pdf .pdf 193kb
СЖТ 19-20_10_2017 №67 П24.pdf .pdf 72kb
СЖТ 19-20_10_2017 №67 П25.pdf .pdf 90kb
СЖТ 19-20_10_2017 №67 П26.pdf .pdf 79kb
СЖТ 19-20_10_2017 №67 П27.pdf .pdf 80kb
СЖТ 19-20_10_2017 №67 П28.pdf .pdf 200kb
СЖТ 19-20_10_2017 №67 П29.pdf .pdf 91kb
СЖТ 19-20_10_2017 №67 П30.pdf .pdf 76kb
СЖТ 19-20_10_2017 №67 П31.pdf .pdf 83kb
СЖТ 19-20_10_2017 №67 П32.pdf .pdf 151kb
СЖТ 19-20_10_2017 №67 П41.pdf .pdf 69kb