Atklāts konkurss „Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu attīstība – būvniecība” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2019/7-IB/6.2.1.2/16/I/003/01-04) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu attīstība – būvniecība” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2019/7-IB/6.2.1.2/16/I/003/01-04)

Papildus informācija: 

Publicēts paziņojums par objekta apskati.

Publicēts Skaidrojums Nr.1 (28.06.2019.)

Publicēts Grozījums Nr.1 (pagarināts termiņš) un Skaidrojums Nr.2 (03.07.2019.)

Publicēts Grozījums Nr.2 (10.07.2019.)

Publicēts Skaidrojums Nr.3 (15.07.2019.)

Publicēts Skaidrojums Nr.4 (18.07.2019.)

Publicēts Skaidrojums Nr.5 (23.07.2019.)

Publicēts Skaidrojums Nr.6 (25.07.2019.)

Publicēts Grozījums Nr.3 (pagarināts termiņš) un Skaidrojums Nr.7 (26.07.2019.)

Publicēts Skaidrojums Nr.8 (01.08.2019.)

Publicēts Skaidrojums Nr.9 (16.08.2019.)

Publicēts Skaidrojums Nr.10 (23.08.2019.)

Publicēts Iepirkuma procedūras Ziņojums (17.09.2019.)

 

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu attīstība – būvniecība” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2019/7-IB/6.2.1.2/16/I/003/01-04).

Atklāta konkursa (turpmāk – konkurss) iepirkuma priekšmets:

Daugavpils pieņemšanas - nosūtīšanas parka un tam piebraucamo ceļu attīstība (projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi) Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu attīstība” (projekta Nr. 6.2.1.2/16I/003) ietvaros.

Visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, tai skaitā Nolikumam ar tā pielikumiem, grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, skaidrojumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem tiek nodrošināta tieša un brīva pieeja Pasūtītāja pircēja profilā - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/22400

Pasūtītājs nodrošina konkursa dokumentācijas izsniegšanu drukātā veidā trīs darba dienu laikā pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, nosūtot pieprasījumu kontaktpersonai.

Pasūtītājs nodrošina Pasūtītāja prasību izsniegšanu ārējā datu nesējā (CD) trīs darba dienu laikā pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, nosūtot pieprasījumu kontaktpersonai.

Saņemot Pasūtītāja prasības ārējā datu nesējā (CD), ieinteresētā piegādātāja pārstāvis - paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona, uzrādot attiecīgu dokumentu (oriģinālu) par pārstāvniecības tiesībām (pilnvaru) ar savu parakstu Pasūtītājam apliecina, ka ir informēts par to, ka Pasūtītāja prasības satur VAS „Latvijas dzelzceļš” komercnoslēpumu atbilstoši Komerclikuma 19.pantam un iekļautā/pievienotā satura patvaļīga izpaušana, izplatīšana vai izmainīšana ir aizliegta un var tikt uzskatīta kā prettiesiska rīcība.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums regulāri pārbaudīt jaunas informācijas esamību Pasūtītāja pircēja profilā un ņemt to vērā iesniedzot piedāvājumu.

Piedāvājumus konkursam iesniedz līdz 2019.gada 11.jūlijam, plkst. 10.20 1. augustam, plkst.11.00  29.augustam plkst. 10.40, Gogoļa ielā 3, Rīgā, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” kancelejā), darba laikā (pirmdienās – ceturtdienās no plkst. 8:15 līdz 16:30, piektdienās no plkst. 8:15 līdz 14:00). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā sūtījumā.

Piedāvājumus konkursam atver 2019.gada 11.jūlijā, plkst. 10.20 1. augustā, plkst.11.00 29.augustā plkst. 10.40, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 105.kabinetā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Santa Balode, tālrunis: +371 67234936, e-pasta adrese: santa.balode@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2019.gada 29.Augusts plkst. 10.40.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš