Sarunu procedūra ar publikāciju “Stacijas Rēzekne 2 parka apgaismojuma modernizācija” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Stacijas Rēzekne 2 parka apgaismojuma modernizācija”

Papildus informācija: 

Publicēts Skaidrojums Nr.1 (20.06.2019.);

Publicēts Skaidrojums Nr.2 (25.06.2019.)

Publicēts Skaidrojums Nr.3 (27.06.2019.)

Publicēts Skaidrojums Nr.4 (02.07.2019.)

Publicēts Skaidrojums Nr.5 (03.07.2019.)

Publicēts Skaidrojums Nr.6 (05.07.2019.)

Publicēts Skaidrojums Nr.7 (10.07.2019.)

Publicēts Skaidrojums Nr.8 (12.07.2019.)

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Stacijas Rēzekne 2 parka apgaismojuma modernizācija” (turpmāk - sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: Stacijas Rēzekne 2 parka apgaismojuma modernizācija (projektēšana, būvniecība un montāža) saskaņā ar nolikuma prasībām.

Pretendentam jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam LR Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā, Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

Pretendentam pēdējo 3 gadu laikā ir jābūt sekmīgi veikušam vismaz 1 iepirkuma priekšmetam līdzīga satura un apjoma modernizācijas (projektēšanas, būvniecības un montāžas) darbu izpildi.

Pretendentam darbu izpildei ir jānodrošina ar kompetentu darbu vadītāju šādā jomā: Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un Elektroietaišu projektēšana.

Pretendenta būvdarbu vadītājam, veicot darba pienākumus, jābūt kompetentam pildīt dzelzceļa satiksmes drošību reglamentējošo normatīvo aktu prasības profesijai noteiktajā apjomā.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2019.gada 18.jūlija plkst.9.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2019.gada 18.jūlijā plkst.10.00, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.

Papildus informācija:

  1. ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums 2000.00 EUR apmērā.
  2. iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% apmērā no līgumcenas (EUR, bez PVN).
  3. Līguma izpildes termiņš: līdz 2019.gada 27.decembrim.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretārs - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vadītāja vietniece Inga Zilberga, tālrunis: +371 67234932, e-pasts: inga.zilberga@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2019.gada 18.Jūlijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31