Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Šķērssiju nomaiņa dzelzceļa stacijā “Lielvārde”” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/19-SPAV)

Papildus informācija: 

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (07.03.2023.), Grozījumi Nr.1 (07.03.2023.), Grozījumi Nr.2 (22.03.2023.), Skaidrojums Nr.2 (27.03.2023.), Skaidrojums Nr.3 (14.04.2023.), Grozījumi Nr.3 (14.04.2023.), Grozījumi Nr.4 (02.05.2023.), Grozījumi Nr.5 (17.05.2023.), Grozījumi Nr.6 (31.05.2023.), Grozījumi Nr.7 (13.06.2023.), Grozījumi Nr.8 (29.06.2023.) un Skaidrojums Nr.4 (26.07.2023.)

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Šķērssiju nomaiņa dzelzceļa stacijā “Lielvārde”” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/19-SPAV) (turpmāk - sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: šķērssiju nomaiņa dzelzceļa stacijā “Lielvārde” saskaņā ar nolikuma prasībām.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2023.gada 15.marta 30.marta 26.aprīļa 10.maija 24.maija 7.jūnija 21.jūnija 12.jūlija 9.augusta plkst.9.00, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 100.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana ir slēgta un notiks: 2023.gada 15.martā 30.martā 26.aprīlī 10.maijā 24.maijā 7.jūnijā 21.jūnijā 12.jūlijā 9.augustā plkst.09.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā, Rīgā.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;

ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vadītājas vietniece Inga Zilberga, tālrunis: +371 67234932, e-pasts: inga.zilberga@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2023.gada 9.Augusts plkst. 9.30.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš