Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Katlumāju un siltummezglu tehniskā apkalpošana (2 gadu periodam)” (iepirkuma Id.Nr. LDZ 2023/148-SPAV)

Papildus informācija: 

Pievienots: 14.09.2023. Skaidrojums Nr.1

06.09.2023.Grozījumi Nr.1 un konsolidēts nolikums (ar Grozījumiem Nr.1)

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Katlumāju un siltummezglu tehniskā apkalpošana (2 gadu periodam)”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: LDZ 2023/148-SPAV

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumus sarunu procedūrai iesniedz līdz 2023.gada 26.septembrim, plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 100.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē. Iepirkumā var iesniegt piedāvājumu arī elektroniskā formā, noformējuma un iesniegšanas nosacījumus skat.iepirkuma nolikuma 1.6.punktā un tā apakšpunktos.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālrunis: +371 29199663, e-pasta adrese: inese.kempa@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2023.gada 26.Septembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš