Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Dzelzceļa luksoforu, gaismas diožu sistēmu, to piederumu un rezerves daļu piegāde” (iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2024/21-SPAV)

Papildus informācija: 

Papildināts: 09.04.2024.pievienots Skaidrojums Nr.8

08.04.2024. pievienots Skaidrojums Nr.7 un Grozījumi nr.3 - pārcelts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš uz 2024.gada 15.aprīli,

27.03.2024. Skaidrojums Nr.6 un Grozījumi nr.2 - pārcelts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš uz 2024.gada 11.aprīli,

Skaidrojums Nr.5 (25.03.2024.), Skaidrojums Nr.3 un Nr.4 (20.03.2024.),

Pārcelts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš uz 2024.gada 3.aprīli, pievienoti Grozījumi Nr.1 un Skaidrojums Nr.2 (15.03.2024.)

pievienots Skaidrojums Nr.1 (12.03.2024.)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Dzelzceļa luksoforu, gaismas diožu sistēmu, to piederumu un rezerves daļu piegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2024/21-SPAV.

Iepirkum galvenā priekšmeta CPV kods: 34900000-6 (Dažādas transporta iekārtas un detaļas). Iepirkuma nomenklatūras (CPV) papildu kodi: 34996000-5 (Vadības un kontroles, drošības vai signalizācijas iekārtas ceļiem), 34996100-6 (Luksofori

Piedāvājumi iesniedzami: elektroniski līdz 2024.gada 15.aprīlim1,2,3, plkst. 10.00, nosūtot tos nolikuma 1.3.punktā /šajā publikācijā norādītajai pasūtītāja kontaktpersonai uz e-pasta adresi.

1pārcelts noteiktais piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš no 2024.gada  21.marta uz 2024.gada 3.aprīli (skat. Grozījumus Nr.1)

2pārcelts noteiktais piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš no 2024.gada  3.aprīļa uz 2024.gada 11.aprīli (skat. Grozījumus Nr.2)

3pārcelts noteiktais piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš no 2024.gada  11.aprīļa uz 2024.gada 15.aprīli (skat. Grozījumus Nr.3)

 
Iepirkuma dokumentu pieejamība:

visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, tai skaitā nolikumam ar tā pielikumiem, grozījumiem, atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, skaidrojumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, tiek nodrošināta tieša un brīva pieeja pasūtītāja mājas lapā, tīmekļvietnes adrese: www.ldz.lv, sadaļā “Iepirkumi” pie iepirkuma publikācijas.

Ieinteresētajam piegādātājam/pretendentam ir pienākums pārbaudīt un sekot līdzi pie iepirkuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona/pretendents nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par iepirkuma dokumentāciju (nolikumu, skaidrojumiem, grozījumiem, papildus materiāliem): komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste vietniece Iveta Dementjeva, tālrunis: +371 27897395, e-pasts: iveta.dementjeva@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2024.gada 15.Aprīlis plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš