Nekustamā īpašuma pārdošana | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Nekustamā īpašuma pārdošana

"Rūpnīcas Veseta" būvju komplekss Aizkraukles novadā

VAS "Latvijas dzelzceļš" paziņo par nekustamā īpašuma pārdošanu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

10 būvju komplekss un 9 inženierbūves, kas saistītas ar būvēm

"Rūpnīca Veseta", Vietlavas pagastā, Aizkraukles novadā

39 262

24.01.2022. plkst. 13.00.

Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu - 10 būvju kompleksu un 9  inženierbūves, kas saistītas ar būvēm "Rūpnīca Veseta", Vietalvas pagastā, Aizkraukles novadā, var iepazīties norādītajā adresē līdz 2022.gada 11.februārim plkst.12.00, sazinoties ar Nekustamā īpašuma pārvaldes Apsaimniekošanas daļas vadītāja vietnieku Vadimu Čulku, mob.tālr.nr.: 20297580, e-pasta adrese:  vadims.culka@ldz.lv.

 

Izsoles laiks

 • Izsoles sākums ir 2022.gada 24.janvāra plkst.13.00.
 • Izsoles noslēgums ir 2022.gada 23.februārī plkst.13.00.

 

Dalība izsolē

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties elektronisko izsoļu vietnē (EIV): https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 20 (divdesmit) dienu laikā, tas ir, līdz 2022.gada 13.februāra plkst. 23.59:

 • jāiemaksā VAS "Latvijas dzelzceļš" norēķinu kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X:
  • izsoles dalības maksa - EUR 182.00 (tajā skaitā PVN), maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta. Izsoles dalības maksa potenciālajiem pretendentiem netiek atmaksāta, kā arī tā netiek iekļauta pirkuma maksā;
  • pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta,
 • jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei izmantojot Elektronisko izsoļu vietni https://izsoles.ta.gov.lv.

Viena izsoles dalībnieka atzīšanas gadījumā izsoles solīšanas procedūra notiek, izsoles dalībniekam pārsolot izsoles sākumcenu.

 

Plašāka informācija

Tālrunis uzziņām 6723 4810, 6723 3756.

 


Dzelzceļa stacija Blīdene

VAS “Latvijas dzelzceļš” paziņo par nekustamā īpašuma "Dzelzceļa stacija”, Blīdenes pagasta Brocēnu novadā pārdošanu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli.

 

Izsoles objekts

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

Stacijas ēka, bagāžas noliktava, kūts, šķūnis, tualete, dzelzsbetona grodu aka

“Dzelzceļa stacija”, Blīdenes pagasts, Brocēnu novads.

14 820.80

27.12.2021. plkst. 13.00

Nekustamā īpašuma īpašnieks: VAS "Latvijas dzelzceļš", vienotais reģ. Nr.40003032065, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547.

Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu - stacijas ēka, bagāžas noliktava, kūts, šķūnis, tualete, dzelzsbetona grodu aka, adrese: “Dzelzceļa stacija”, Blīdenes pag., Brocēnu nov., var iepazīties norādītajā adresē līdz 2022.gada 13.janvāra plkst.12:00, sazinoties ar Nekustamā īpašuma pārvaldes Apsaimniekošanas daļas vadītāja vietnieku Vadimu Čulku, mob.tālr.nr.: 2029 7580, e-pasta adrese: vadims.culka@ldz.lv.

 

Izsoles laiks

 • Izsoles sākums ir 2021.gada 27.decembrī plkst.13:00.
 • Izsoles noslēgums ir 2022.gada 26.janvārī plkst.13:00.

 

Dalība izsolē

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties elektronisko izsoļu vietnē (EIV): https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 20 (divdesmit) dienu laikā, tas ir, līdz 2022.gada 16.janvārim plkst. 23:59:

 • jāiemaksā VAS "Latvijas dzelzceļš" norēķinu kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X:
  • izsoles dalības maksa - EUR 182.00 (tajā skaitā PVN), maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta. Izsoles dalības maksa potenciālajiem pretendentiem netiek atmaksāta, kā arī tā netiek iekļauta pirkuma maksā;
  • pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta,
 • jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei izmantojot Elektronisko izsoļu vietni https://izsoles.ta.gov.lv un izmantojot šo vietni.

 

Plašāka informācija

Tālrunis uzziņām 6723 4810; 6723 3756.

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31