Nekustamā īpašuma pārdošana | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Nekustamā īpašuma pārdošana

Ūdenstornis Jūrmalā - oriģināla ēka oriģinālām idejām!

VAS “Latvijas dzelzceļš” paziņo par nekustamā īpašuma pārdošanu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli. 

Izsoles objekts

Nekustamā īpašuma īpašnieks: VAS "Latvijas dzelzceļš", vienotais reģ. Nr.40003032065, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV- 1547.

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

Ūdenstornis, divas artēziskās akas, ūdensvada tīkls, sadalāmais ūdensvada tīkls

Vāveru iela 3A, Jūrmala

7853.50

28.06.2021. plkst. 13.00.

 

Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu - (piecām inženierbūvēm) - ūdenstorni, divām artēziskām akām, ūdensvada tīklu, sadalāmo ūdensvada tīklu, Vāveru ielā 3A, Jūrmalā, var iepazīties norādītajā adresē līdz 2021.gada 13.jūlija plkst.12.00, sazinoties ar Nekustamā īpašuma pārvaldes Apsaimniekošanas daļas vadītāja vietnieku Vadimu Čulku, mob.tālr.nr.: 20297580, e-pasta adrese: vadims.culka@ldz.lv.

 

Izsoles laiks

  • Izsoles sākums ir 2021.gada 28. jūnijā plkst.13.00.
  • Izsoles noslēgums ir 2021.gada 28.jūlijā plkst.13.00.

 

Dalība izsolē

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties elektronisko izsoļu vietnē (EIV): https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 20 (divdesmit) dienu laikā, tas ir, līdz 2021.gada 18.jūlijam plkst. 23.59:

  • jāiemaksā VAS "Latvijas dzelzceļš" norēķinu kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X:
    • izsoles dalības maksa - EUR 182.00 (tajā skaitā PVN), maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta. Izsoles dalības maksa potenciālajiem pretendentiem netiek atmaksāta, kā arī tā netiek iekļauta pirkuma maksā;
    • pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta,
  • jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei izmantojot Elektronisko izsoļu vietni https://izsoles.ta.gov.lv un izmantojot šo vietni.

 

Plašāka informācija

Tālrunis uzziņām 6723 4810; 6723 3756.


 

VAS “Latvijas dzelzceļš” pārdod nekustamo īpašumu, kas nav nepieciešams koncerna uzņēmumu darbības nodrošināšanai.

Paziņojumi par gaidāmo izsoli tiek publicēti VAS “Latvijas dzelzceļš” mājas lapā (www.ldz.lv) un Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (www.vestnesis.lv).

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31