Latest news

Izvēlne

Vadlīnijas

VAS "Latvijas dzelzceļš" kā viens no lielākajiem uzņēmumiem, vienmēr ir bijis sociāli atbildīgs un iesaistījies sabiedrībā būtiskās norisēs. Iesaistīšanos sociālās atbildības projektos regulē LDz koncerna Dāvinājumu (ziedojumu) politika. 

 

Pamatprincipi

1. Dāvinājumu (ziedojumu) piešķiršana.

Atbalstāmās jomas:

 • Izglītības un zinātnes veicināšanas projekti - veicina vispārēju skolēnu un studentu izglītības līmeņa paaugstināšanu un īpaši jauniešiem studijas jomās, kas saistītas ar eksakto zinātņu (STEAM) un dzelzceļa specialitātes jomām, kā arī Latvijas zinātnes attīstību un tās nozīmes atbalstīšanu, nozarēs, kas primāri saistītas ar zinātnes sasniegumu ieviešanas iespējām dzelzceļa transporta un loģistikas nozarēs.
 • Veselības aizsardzības veicināšanas projekti - veicina sabiedrības daļas ar veselības traucējumiem integrāciju sabiedrībā, palīdzība pasākumos, kas saistīti ar veselības atgūšanu un nostiprināšanu, kā arī profesionālo izaugsmi.
 • Sociālās palīdzības veicināšanas projekti - atbalsts bāreņu biedrībām, bērnu namiem, internātskolām, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī citām sociāli mazāk aizsargātām grupām.
 • Vides aizsardzības veicināšanas projekti - pasākumi vai notikumi, kas pievērš sabiedrības uzmanību (konkrēts projekts vai ilglaicīga programma) ar mērķi veicināt videi draudzīgos pasākumus un „zaļo domāšanu”.”

 

Projektu neatbalstāmās jomas:

 • politiskās partijas un apvienības,
 • reliģiskās organizācijas,
 • organizācijas ar neskaidru reputāciju,
 • organizācijas, kuru nodokļu parāda kopsumma projekta izskatīšanas laikā pārsniedz 150 euro,
 • organizāciju un personu izklaides un darījumu braucieni,
 • organizācijas, kuras nav pienācīgi pildījušas līdzšinējo projektu saistības ar kapitālsabiedrībām.

Netiek atbalstīti individuālu fizisku personu projektu pieteikumi.

 

2. Vispārējie sadarbības/ reklāmas projektu  vērtēšanas principi un kritēriji

Projekti tiek realizēti sekojošos mērķa tirgos: starptautiskais, nacionālais un lokālais

Projekti tiek realizēti sekojošās sfērās:

 • Transports un loģistika
  • Dzelzceļa infrastruktūras, loģistikas un/vai eksporta tematika,
  • Biznesa vides attīstība un izcilības veicināšana (prioritāri dzelzceļa transporta, loģistikas un tranzīta nozarēs).
 • Satiksmes drošība
  • Projektiem ir jāveicina sabiedrības un/vai mērķa grupu informētība par dzelzceļa satiksmes drošības noteikumiem.
 • Izglītība, īpašu uzmanību pievēršot zinātnes, eksakto zinību un inženiertehnisko zinātņu izglītības virzieniem
  • dzelzceļa/ transporta un loģistikas nozarē saistīto profesiju izglītības līmeņa celšana LDz biznesa sfēras un stratēģisko mērķu attīstībai,
  • vispārējās izglītības un zināšanu izcilības veicināšana LDz biznesa sfēras un stratēģisko mērķu attīstībai.
 • Vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība
  • dzelzceļa darbības un tā potenciāli nelabvēlīgās ietekmes uz vidi mazināšana,
  • dzelzceļa transporta ilgtspējīga attīstība,
  • valsts mēroga vides aizsardzības projekti,
  • „Zaļās domāšanas” izpratnes veicināšana.
 • Sports
  • profesionālais sports – federācijas un nacionālie klubi,
   • profesionālais sports. Viena profesionālā sporta veida ietvaros Koncerns kopumā ir tiesīgs  realizēt Projektu ar:
    • vienu attiecīgā sporta veida valsts federāciju,
    • vienu partneri/projektu katrā no koncerna mērķa tirgiem vērstu uz izcilību, augstiem sasniegumiem un valstiska mēroga vai starptautisku rezonansi gūstošiem projektiem.
  • Olimpiskā kustība,
  • tautas sports – projekti, kuri ir vērsti uz tautas sporta un fizisko aktivitāšu veicināšanu un popularizēšanu.
   • tautas sports. Vienas tautas sporta disciplīnas (piemēram skriešana, nūjošana, orientēšanās, riteņbraukšana u.c.) ietvaros Koncerns kopumā ir realizēt Projektu ar:
    • vienu attiecīgās sporta disciplīnas tautas sporta aktivitātes veicinošu organizāciju,
    • vienu partneri/projektu katrā no koncerna mērķa tirgiem.
  • atbalstāmajiem profesionālajiem un tautas sporta veidiem ir jābūt starp populārākajiem sporta veidiem Latvijā.
 • Kultūra - prioritāri opera, mūzika, teātris, literatūra, kino
  • valstiska mēroga projekti,
  • vērsti uz izcilību,
  • vērsti uz tradīciju saglabāšanu,
  • vērsti uz jauno talantu attīstīšanu,
  • saistīti ar industriālā un kultūras mantojuma saglabāšanu.

Maksimālais Koncerna kapitālsabiedrību kopējais ieguldījums vienā projektā var būt:

 • starptautiskajā mērķa tirgū 100 000 EUR  gadā + PVN
 • nacionālajā mērķa tirgū 50 000 EUR  gadā + PVN,
 • lokālajā mērķa tirgū 25 000 EUR  gadā + PVN.