Latest news

Izvēlne

Vadlīnijas

VAS „Latvijas Dzelzceļš”  ir viens no lielākajiem Latvijas uzņēmumiem, tādēļ mūsu pienākums un filozofija ir iesaistīties valstij un sabiedrībai būtiskās norisēs.

 

Pamatprincipi

1. Dāvinājumu (ziedojumu) piešķiršana.

Atbalstāmās jomas:

 • Izglītības un zinātnes veicināšanas projekti - veicina vispārēju skolēnu un studentu izglītības līmeņa paaugstināšanu un īpaši jauniešiem studijas jomās, kas saistītas ar zinātnes, informācijas tehnoloģijas, inženierija, matemātikas (turpmāk – ZTIM) un dzelzceļa specialitātes jomām, kā arī Latvijas zinātnes attīstību un tās nozīmes atbalstīšanu, nozarēs, kas primāri saistītas ar zinātnes sasniegumu ieviešanas iespējām dzelzceļa transporta un loģistikas nozarēs.
 • Veselības aizsardzības veicināšanas projekti - veicina sabiedrības daļas ar veselības traucējumiem integrāciju sabiedrībā, palīdzība pasākumos, kas saistīti ar veselības atgūšanu un nostiprināšanu, kā arī profesionālo izaugsmi.
 • Sociālās palīdzības veicināšanas projekti - atbalsts bāreņu biedrībām, bērnu namiem, internātskolām, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī citām sociāli mazāk aizsargātām grupām.
 • Vides aizsardzības veicināšanas projekti - pasākumi vai notikumi, kas pievērš sabiedrības uzmanību (konkrēts projekts vai ilglaicīga programma) ar mērķi veicināt videi draudzīgos pasākumus un „zaļo domāšanu”.”

 

Projektu neatbalstāmās jomas:

 • Politiskās partijas un apvienības,
 • reliģiskās organizācijas,
 • organizācijas ar neskaidru reputāciju,
 • organizācijas, kuru nodokļu parāda kopsumma Projekta izskatīšanas laikā pārsniedz 150 euro,
 • organizāciju un personu izklaides un darījumu braucieni,
 • organizācijas, kuras nav pienācīgi pildījušas līdzšinējo Projektu saistības ar Kapitālsabiedrībām.

Netiek atbalstīti individuālu fizisku personu projektu pieteikumi.

 

2. Vispārējie sadarbības/ reklāmas projektu (turpmāk tekstā - Projekts) vērtēšanas principi un kritēriji

Projekti tiek realizēti sekojošos mērķa tirgos: starptautiskais, nacionālais un lokālais

Projekti tiek realizēti sekojošās sfērās:

 • Transports un loģistika
  • infrastruktūras, loģistikas un/vai eksporta tematika,
  • valsts biznesa vides attīstība un izcilības veicināšana (prioritāri transporta un tranzīta nozarēs).
 • Satiksmes drošība
  • Projektiem ir jāveicina sabiedrības un/vai mērķa grupu informētība par dzelzceļa satiksmes drošības noteikumiem.
 • Izglītība
  • dzelzceļa/ transporta nozares profesionālās izglītības līmeņa celšana,
  • vispārējās izglītības un zināšanu izcilības veicināšana.
 • Vides aizsardzība
  • dzelzceļa darbības un tā ietekmes uz vidi mazināšana,
  • valsts mēroga vides aizsardzības projekti.
  • „Zaļās domāšanas” izpratnes veicināšana.
 • Sports
  • profesionālais sports – federācijas un nacionālie klubi, izņemot Olimpisko kustību,
   • profesionālais sports. Viena profesionālā sporta veida ietvaros Koncerns kopumā ir tiesīgs  realizēt Projektu ar:
    • vienu attiecīgā sporta veida valsts federāciju,
    • vienu partneri/Projektu katrā no koncerna mērķa tirgiem.
  • Olimpiskā kustība,
  • tautas sports – Projekti, kuri ir vērsti uz tautas sporta un fizisko aktivitāšu veicināšanu un popularizēšanu.
   • tautas sports. Vienas tautas sporta disciplīnas (piemēram skriešana, nūjošana, orientēšanās, riteņbraukšana u.c.) ietvaros Koncerns kopumā ir realizēt Projektu ar:
    • vienu attiecīgās sporta disciplīnas tautas sporta aktivitātes veicinošu organizāciju,
    • vienu partneri/Projektu katrā no koncerna mērķa tirgiem.
  • atbalstāmajiem profesionālajiem un tautas sporta veidiem ir jābūt starp TOP20 populārākajiem sporta veidiem (saskaņā ar SIA „Mindshare” ikgadēji veidoto Latvijas sporta veidu topu) Latvijā.
 • Kultūra
  • valstiska mēroga projekti,
  • vērsti uz tradīciju saglabāšanu,
  • vērsti uz jauno talantu attīstīšanu,
  • saistīti ar industriālā un kultūras mantojuma saglabāšanu.

Maksimālais Koncerna Kapitālsabiedrību kopējais ieguldījums vienā Projektā var būt:

 • starptautiskajā vai nacionālajā mērķa tirgū 100 000 EUR  gadā + PVN,
 • lokālajā mērķa tirgū 50 000 EUR  gadā + PVN.