Nekustamā īpašuma pārdošana | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Nekustamā īpašuma pārdošana

Ēku komplekss  - Sila ielā 1E, Rīga un Stacijas Viļāni pievedceļa Nr.4 iecirknis

VAS “Latvijas dzelzceļš” paziņo par nekustamā īpašuma pārdošanu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli. 

 

Izsoles objekts

Nekustamā īpašuma īpašnieks: VAS "Latvijas dzelzceļš", vienotais reģ. Nr.40003032065, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV- 1547.

 

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

1.

Ēku komplekss sastāvošs no 5 būvēm un inženierbūvēm - stacijas Šķirotava pievedceļa Nr.14 iecirknis, pievedceļš Nr.33, neapsargājamā pārbrauktuve pāri pievedceļam Nr.14, tehnoloģiskā pārbrauktuve pāri pievedceļam Nr.14, pārmijas pārvads Nr.201

Sila iela 1E, Rīga

300 426

10.09.2021. plkst. 13.00.

2. Stacijas Viļāni pievedceļa Nr.4 iecirknis (inženierbūve), no izolējošās salaidnes luksofora M3 līdz strupceļa atbalstam 185 m

Viļāni, izvietots uz zemes vienībām “Apsildes māja 1728”, Teveņāni,  Viļānu pagasts, Rēzeknes novads un Jersikas iela 47,  Viļāni, Rēzeknes novads

30 763 10.09.2021. plkst. 13.00.

 

Ēku komplekss Sila iela 1E, Rīga:

 

 

Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu - ēku kompleksu sastāvošu no 5 būvēm un inženierbūvēm Sila ielā 1E, Rīgā un stacijas Viļāni pievedceļa Nr.4 iecirkni (inženierbūvi), kas izvietots uz zemes vienībām ar adresi: “Apsildes māja 1728”, Teveņāni,  Viļānu pagasts, Rēzeknes novads un Jersikas iela 47,  Viļāni, Rēzeknes novads, var iepazīties norādītajās adresēs līdz 2021.gada 10.septembra plkst.12.00, iepriekš sazinoties:

 • jautājumā par ēkām ar Nekustamā īpašuma pārvaldes Apsaimniekošanas daļas vadītāja vietnieku Vadimu Čulku, mob.tālr.nr.: 20297580, e-pasta adrese:  vadims.culka@ldz.lv.
 • jautājumā par pievedceļiem, pārbrauktuvēm, pārmijas pārvadu Rīgā ar  Šķirotavas ekspluatācijas daļas vadītāja p.i. Alekseju Vereščetinu mob. tālr. nr.: 29531449, e-pasta adrese:  aleksejs.verescetins@ldz.lv
 • jautājumā par pievedceļu Viļānos ar Sliežu ceļu pārvaldes Rēzeknes ekspluatācijas daļas vadītāju Raimondu Geikinu mob. tālr. nr.: 28231436, e-pasta adrese: raimonds.geikins@ldz.lv

 

Izsoles laiks

 • Izsoles sākums ir 2021.gada 10. septembrī plkst.13.00.
 • Izsoles noslēgums ir 2021.gada 10.oktobrī plkst.13.00.

 

Dalība izsolē

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties elektronisko izsoļu vietnē (EIV): https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 20 (divdesmit) dienu laikā, tas ir, līdz 2021.gada 30.septembra plkst. 23.59:

 • jāiemaksā VAS "Latvijas dzelzceļš" norēķinu kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X:
  • izsoles dalības maksa - EUR 182.00 (tajā skaitā PVN), maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta. Izsoles dalības maksa potenciālajiem pretendentiem netiek atmaksāta, kā arī tā netiek iekļauta pirkuma maksā;
  • pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta,

 • jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei izmantojot Elektronisko izsoļu vietni https://izsoles.ta.gov.lv un izmantojot šo vietni.

Autorizācija izsolei notiek divdesmit dienu laikā no norādītā izsoles sākuma datuma. VAS “Latvijas dzelzceļš” autorizē personu dalībai izsolē, pirms tam pārliecinoties, vai personu var pielaist pie solīšanas saskaņā ar likuma normām un vai ir iemaksāta izsoles dalības maksa, pirkuma nodrošinājums 10% no izsoles sākumcenas, kā arī ievērojot pārdošanas noteikumu prasības.

Viena izsoles dalībnieka atzīšanas gadījumā izsoles solīšanas procedūra notiek, izsoles dalībniekam pārsolot izsoles sākumcenu.

 

Plašāka informācija

Tālrunis uzziņām 6723 4810; 6723 3756.

 


 

Nekustamais īpašums - Bruģu ielā 33, Daugavpils

Lieliska vieta Daugavas krastā Tavu ideju īstenošanai!

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” paziņo par nekustamā īpašuma pārdošanu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli.

 

Izsoles objekts

Nekustamā īpašuma īpašnieks: VAS "Latvijas dzelzceļš", vienotais reģ. Nr.40003032065, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV- 1547.

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

Sastāvošs no piecām ēkām (divas sūkņu stacijas, transformatoru apakšstacija, saimniecības ēka, ateja) un zemes vienība

Bruģu ielā 33, Daugavpilī

23 465.00

18.08.2021. plkst. 13.00.

 

Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu - piecām ēkām (divas sūkņu stacijas, transformatoru apakšstacija, saimniecības ēka, ateja) un zemes vienību, adrese: Bruģu ielā 33, Daugavpils, var iepazīties norādītajā adresē līdz 2021.gada 3.septembra plkst.12.00, sazinoties ar Nekustamā īpašuma pārvaldes Apsaimniekošanas daļas vadītāja vietnieku Vadimu Čulku, mob.tālr.nr.: 20297580, e-pasta adrese:  vadims.culka@ldz.lv.

 

Izsoles laiks

 • Izsoles sākums ir 2021.gada 18. augustā plkst.13.00.
 • Izsoles noslēgums ir 2021.gada 17.septembrī plkst.13.00.

 

Dalība izsolē

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties elektronisko izsoļu vietnē (EIV): https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 20 (divdesmit) dienu laikā, tas ir, līdz 2021.gada 7.septembra plkst. 23.59:

 • jāiemaksā VAS "Latvijas dzelzceļš" norēķinu kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X:
  • izsoles dalības maksa - EUR 182.00 (tajā skaitā PVN), maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta. Izsoles dalības maksa potenciālajiem pretendentiem netiek atmaksāta, kā arī tā netiek iekļauta pirkuma maksā;
  • pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta,
 • jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei izmantojot Elektronisko izsoļu vietni https://izsoles.ta.gov.lv un izmantojot šo vietni.

Autorizācija izsolei notiek divdesmit dienu laikā no norādītā izsoles sākuma datuma. VAS “Latvijas dzelzceļš” autorizē personu dalībai izsolē, pirms tam pārliecinoties, vai personu var pielaist pie solīšanas saskaņā ar likuma normām un vai ir iemaksāta izsoles dalības maksa, pirkuma nodrošinājums 10% no izsoles sākumcenas, kā arī ievērojot pārdošanas noteikumu prasības.

Plašāka informācija

Tālrunis uzziņām 6723 4810; 6723 3756.


 

VAS “Latvijas dzelzceļš” pārdod nekustamo īpašumu, kas nav nepieciešams koncerna uzņēmumu darbības nodrošināšanai.

Paziņojumi par gaidāmo izsoli tiek publicēti VAS “Latvijas dzelzceļš” mājas lapā (www.ldz.lv) un Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (www.vestnesis.lv).

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30