Latest news

Izvēlne

Kravas vagonu tehniskās pārbaudes pakalpojumi

Pamatojoties uz Kravas vagonu tehniskās pārbaudes pakalpojumu sniegšanas noteikumiem (apstiprināti ar valdes 15.08.2022. lēmumu VL-1.6/262-2022 un grozījumiem, kas apstiprināti ar valdes 28.11.2022. lēmumu Nr. VL-1.6/377-2022, 19.12.2023. lēmumu Nr.VL-1.6/405-2023), VAS „Latvijas dzelzceļš” piedāvā šādus Kravas vagonu tehniskās pārbaudes pakalpojumus:

  • no kustības īslaicīgi atstādinātā kravas vilciena sastāva pilnīgā bremžu pārbaude stacijās, kur nav vagonu tehniskās apkopes punkta (vilciena “pacelšana”);
  • kravas vagona tehniskā pārbaude ar sagatavošanu pārvadājumiem ārpus vagonu tehniskās apkopes punkta darbinieku pastāvīgās atrašanās vietas, tai skaitā privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā;
  • vagona apskate, tehniskā stāvokļa noteikšana un aktu VU-23, VU-25, VU-26, formas vai vispārējā parauga akta (par vagona tehnisko stāvokli) sastādīšana;
  • vagona, kas atrodas ilgstošā (vairāk par 6 mēnešiem) dīkstāvē, pārbaude, sagatavojot to pārdislocēšanai remontuzņēmumā vai utilizācijai.

Pakalpojumi tiek paredzēti pārvadātājiem, kravas saņēmējiem/nosūtītājiem, vagona īpašniekiem  un nomniekiem, vagona turētājiem, vagonu remontuzņēmumiem.

Pakalpojumu pasūta, nosūtot pakalpojuma sniedzējam uz e-pasta adresi attiecīgo pieteikumu:

Pieteikuma forma pakalpojumam “no kustības īslaicīgi atstādinātā kravas vilciena sastāva pilnīgā bremžu pārbaude (vilciena “pacelšana”)”

Pieteikuma forma pakalpojumam “vagona/u, sagatavojot tos pārvadājumam, tehniskā pārbaude ārpus VTAP vagonu apskatītāju (remontētāju) pastāvīgās atrašanās vietas, tai skaitā privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā”

Pieteikuma forma pakalpojumam “VU-23, VU-25, VU-26 formas akta vai vispārējā parauga akta (par vagona tehniskā stāvokli) sastādīšana pēc atsevišķa pieprasījuma”

Pieteikuma forma pakalpojumam “vagona, kas atrodas ilgstošā (vairāk par 6 mēnešiem) dīkstāvē, pārbaude, sagatavojot tā pārdislocēšanai remontuzņēmumam vai utilizācijai”

Informāciju par pakalpojumiem var saņemt, sazinoties ar Vilcienu kustības pārvaldes Ritošā sastāva daļas speciālistu pa tālruni 2823 1094 vai rakstot uz e-pasta adresi vdt@ldz.lv