Par sociālo atbildību | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Par sociālo atbildību

VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) pārstāv nozari, kam ir svarīga loma iedzīvotāju ikdienā - dzelzceļš savieno pilsētas un šķērso novadus, veicinot iedzīvotāju mobilitātes iespējas. Apzinoties, ka dzelzceļš ietekmē ievērojamu iedzīvotāju skaitu, kā arī apkārtējo vidi, LDz kā vienu no savām vērtībām ir definējis  atbildību pret apkārtējo vidi, pret sabiedrības dzīves kvalitāti, kā arī iesaistīšanos vietējo kopienu aktivitātēs, atbalstot sabiedrībai nozīmīgas jomas un notikumus, vienlaikus veicinot pozitīvu uzņēmuma tēlu un atpazīstamību sabiedrībā.

Īstenojot korporatīvo sociālo atbildību, uzņēmuma mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti darbiniekiem un viņu ģimenēm, labvēlīgi ietekmēt sabiedrību un apkārtējo vidi, kā arī veicināt ētiskas un godīgas uzņēmējdarbības vides attīstību. Korporatīvā sociālā atbildība tiek īstenota četros galvenajos virzienos:

  • Darbinieki
  • Vide
  • Sabiedrība
  • Uzņēmējdarbības vide

 

Kopš 2016.gada VAS "Latvijas dzelzceļš" ik gadu publisko ilgtspējas pārskatu par savu darbību saskaņā ar starptautiski atzītajām Global Reporting Initiative (GRI) G4 vadlīniju Pamata (Core) prasībām, kas ietver informācijas publiskošanu par uzņēmuma sociālo, ekonomisko un vides ietekmi, kā arī pārvaldības praksi. Pārskata sagatavošanā nozīmīga loma ir uzņēmuma ietekmes pušu un sadarbības partneru skatījumam par jomām, kurās uzņēmuma ietekme ir vislielākā vai nozīmīgākā plašākā kontekstā.

Ilgtspējas pārskati un iepriekšējie LDz gada pārskati pieejami saitē parskati.ldz.lv.

Korporatīvās sociālās atbildības ziņojumi: 2013.gads, 2014.gads, 2015.gads