Nekustamā īpašuma noma | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Nekustamā īpašuma noma

Mutiskā  izsole nomas tiesībām Rīgas pasažieru stacijas ēkās un būvēs

VAS “Latvijas dzelzceļš” mutiskā izsolē izsola nomas tiesības nomas objektā, kas atrodas nekustamajā īpašumā Rīgas pasažieru stacijas ēkās un būvēs, adrese Stacijas laukums 2, Rīga. 

Izsoles objekts

Atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Pieteikumu iesniegšanas datums un laiks (pēc Latvijas laika)

Nedzīvojamo telpu kopums ar sākotnējo kopējo telpu platību 5613.5 m2, 17 reklāmas stendi,  9 pakalpojuma ierīces uzstādīšanas vietas  un 1 izkārtnes vieta, kas atrodas nekustamajā īpašumā Rīgas pasažieru stacijas ēkās un būvēs.

Stacijas laukums 2, Rīga

65 691.21 EUR mēnesī bez PVN

08.10.2021. plkst. 10.00.

 

Izsoles objekts

Izsoles objekts – nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu kopumu ar sākotnējo kopējo telpu platību 5613.5 m2, 17 reklāmas stendiem,  9 pakalpojuma ierīces uzstādīšanas vietām un 1 izkārtnes vietu, kas atrodas nekustamajā īpašumā Rīgas pasažieru stacijas ēkās un būvēs, Stacijas laukumā 2, Rīgā. Pretendentam ir tiesības iesniegt pieteikumu par nomas tiesību izsoli tikai uz visu Nomas objektu, nevis par tā atsevišķām daļām.

Lietošanas mērķis – tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas  telpas.

Nedzīvojamo telpu kopums ar sākotnējo kopējo telpu platību 5613.5 m2 ar atbilstīgu domājamo daļu no zemes vienības 3024 m2 sastāv no telpām šādās ēkās/būvēs: 

 • Rīgas pasažieru stacijas ēkā ar kadastra apzīmējumu 0100 004 2004 001 ar kopējo platību 1264.2 m2
 • Rīgas pasažieru stacijas ēkā ar kadastra apzīmējumu 0100 004 2004 002 ar kopējo platību 2503.0 m2
 • Rīgas pasažieru stacijas ēkā ar kadastra apzīmējumu 0100 004 2004 003 ar kopējo platību 772.1 m2
 • Dzelzceļa stacijas tuneļi ar kadastra apzīmējumu 0100 004 2004 006 ar kopējo platību 1032.6 m2
 • Gājēju tunelī ar kadastra apzīmējumu 0100 004 2004 005 ar kopējo platību 41.6 m2

Nedzīvojamo telpu kopuma provizoriskās platības izmaiņas Nomas līguma darbības laikā saistībā ar “Rail Baltica” projekta realizāciju, uzsākot III būvprojektu nedzīvojamo telpu kopuma platība ir  3997.9 m2 ar atbilstīgu domājamo daļu no zemes vienības 1753 m2.

Detalizētāku aprakstu skatīt Izsoles nolikumā un telpu plānā:

Ar Nomas objektu var iepazīties Stacijas laukumā 2, Rīgā, līdz 2021. gada 7.oktobra plkst. 12:00 sazinoties ar komercdarbības speciālistiem:

 

Dalība izsolē

 • Pieteikumu iesniegšana: pirmdienās - ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 16:30, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 12:00, līdz 2021. gada 8.oktobra plkst. 10:00, LDz telpās Gogoļa ielā 3, Rīgā, 100. kab. (Kancelejā) reģistrēšanai LDz lietvedībā
 • Nomas objekta nosacītā nomas maksa par visu Nomas objektu (izsoles sākumcena) – 65 691.21 EUR mēnesī bez PVN. Izsoles solis – 3 000 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz pieteikuma iesniegšanai ir jāiemaksā VAS "Latvijas dzelzceļš" norēķinu kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X:

 • izsoles dalības maksa - 182 EUR (tajā skaitā PVN), maksājuma uzdevumā norādot: Nomas objekta Stacijas laukumā 2, Rīgā izsoles dalības maksa. Izsoles dalības maksa potenciālajiem pretendentiem netiek atmaksāta, kā arī tā netiek iekļauta pirkuma maksā;

 • izsoles nodrošinājums - 5000 EUR  (pieci tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN, maksājuma uzdevumā norādot: Nomas objekta Stacijas laukumā 2, Rīgā izsoles nodrošinājums.

 

Vairāk informācijas:

Dairis Putniņš, tālr.: 67233565, e-pasts: dairis.putnins@ldz.lv, Anna Važnaja, tālr.: 67233575, e-pasts: anna.vaznaja@ldz.lv, Alberts Bogdanovs, tālr. 67233756, e-pasts: alberts.bogdanovs@ldz.lv.

 


 

AKTUĀLIE NOMAS PIEDĀVĀJUMI

VAS “Latvijas dzelzceļš” komercdarbībai iznomā šādus nekustamā īpašuma objektus ar pieteikšanās termiņu LDz Kancelejā Rīgā, Gogoļa ielā 3, 100.kab. līdz 29.09.2021. plkst.12.00:

 1. Telpas saimnieciskās darbības veikšanai dzelzceļa stacijā Jūrmalā– 9,8 m2

 2. Vieta taksometra autostāvvietai Daugavpils stacijas laukumā – 14,2 m2

 3. Reklāmas vieta Liepājas dzelzceļa stacijā – 2,5 m2

 4. Telpas komercdarbībai Rīgas pasažieru stacijā – 17,3 m2

Nekustamo īpašumu iespējams apskatīt, kā arī saņemt vairāk informācijas var, sazinoties ar norādītajām kontaktpersonām.

 

 


 

IZNOMĀŠANAI PAREDZĒTAIS NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMUS

VAS "Latvijas dzelzceļš" pārvaldībā esošais nekustamais īpašums, kas netiek izmantots koncerna sabiedrību vajadzībām, var tikt iznomāts ārējiem klientiem.

Lai pieteiktos nekustamā īpašuma objekta nomai, nepieciešams sagatavot un iesniegt pieteikumu (pieteikuma veidlapa pieejama šeit). Pēc pieteikuma saņemšanas tiks nozīmēta nekustamā īpašuma iznomāšanas procedūra. 

Iznomāšanai paredzētais nekustamais īpašums:

Nekustamā īpašuma adrese

Nekustamā īpašuma nosaukums, kadastra Nr.

Iznomājamā platība (m2)

Domājamā zemes gabala daļas (m2) platība, kas saistīta ar iznomājamo platību ēkās, būvēs

Zemes vienība domājamai daļai

RĪGAS REĢIONS - kontaktpersonas A.Bogdanovs (67233756), D.Putniņš (67233565)

Stacijas laukums 5, Cēsis, Cēsu nov.

Tirdzniecības telpas /pakalpojumu sniegšanas telpas dzelzceļa stacijas ēkā, kad.apz. 42010051315016

34.2

46

42010051301

Stacijas laukums 5, Cēsis, Cēsu nov.

Tirdzniecības telpas /pakalpojumu sniegšanas telpas elektromontieru punkta ēkā, kad.apz. 46010047804001

50,00

67

42010051301

Tapešu iela 1, Rīga

Tirdzniecības telpas /pakalpojumu sniegšanas telpas stacijas ēkā, kad.apz. 01000600364001

45.9

34

1000600364

Edinburgas prospekts 2, Jūrmala

Tirdzniecības telpas /pakalpojumu sniegšanas telpas stacijas ēkā, kad.apz. 13000083602001

34.9

41

13000083602

Laimdotas iela 15, Vaivaru stacija, Jūrmala

Tirdzniecības telpas /pakalpojumu sniegšanas telpas  stacijas ēkā, kad.apz. 13000172102001

32.4

35

13000172102

Zemitāna iela 11, Rīga

Tirdzniecības telpas /pakalpojumu sniegšanas telpas stacija ēkā, kad.apz. 01000350132001

 13.6

19

1000350132

Gaismas prospekts 2B, Ogre, Ogres nov.

Tirdzniecības telpas /pakalpojumu sniegšanas telpas stacijas ēkā, kad.apz. 74010010416016

 6.1

8

74010010416

Brīvības iela 9, Ogre, Ogres nov.

Tirdzniecības telpas /pakalpojumu sniegšanas telpas stacijas ēkā, kad.apz. 74010010416002

 21.3

36

74010010416

Inčukalna stacija

Tirdzniecības telpas /pakalpojumu sniegšanas telpas stacijas ēkā ar dzīvokļiem, kad.apz. 80640060719001

41.0

57

80640060795

Krustpils iela 24, Rīga

Tirdzniecības telpas /pakalpojumu sniegšanas telpas kluba ēkā(korp.2), kad.apz. 01000782168145

1067.6

606

1000782168

JELGAVAS REĢIONS - kontaktpersonas A.Bogdanovs (67233756), D.Putniņš (67233565) 

Pasta iela 56 k-8, Jelgava

Noliktavas telpas betona cehā, kad.apz. 09000070360016

247.6

221

9000070360

"Stacija Platone", Platones pag., Jelgavas nov.

Pakalpojumu sniegšanas telpas stacijas ēkā, kad.apz. 54700030201001

83.2

105

54700030287

"Stacija Meitene", Elejas pag., Jelgavas nov.

Pakalpojumu sniegšanas telpas stacijas ēkā, kad.apz. 54480060451008

108.8

123

54480060451

Stacijas iela 1D, Jelgava

Noliktava, kad.apz. 09000060227011

155.5

153

9000060227

Noliktavas iela 7, Skrunda, Skrundas nov.

Noliktava bagāžas un kravas pieņemšanas ēkā Nr.1 st.Skrunda, kad.apz. 62090010057023

 15.8

22

62090010057

Stacijas iela 1, Skrunda, Skrundas nov.

Biroja/ pakalpojumu sniegšanas telpas stacijas "Skrunda" ēkā, kad.apz. 62090010057020

28.0

23

62090010057

"Saldus stacija", Saldus pag., Saldus nov.

Biroja/ pakalpojumu sniegšanas telpas stacijas ēkā, kad.apz. 84860020100008

68.2

46

84860020100

Rīgas iela 71, Liepāja

Komercdarbības telpas Liepājas pasažieru stacijas ēkā, kad.apz. 17000210244001

277.0

151

17000130001

Dzelzceļnieku iela 26, Ventspils

Pakalpojumu sniegšanas telpas/ noliktavas telpas ugunsdzēsēju depo, kad.apz. 27000230220001

282.0

194

27000230220

Prohorova iela 10 k-13, Jelgava

Garāža/ noliktavas telpas, kad.apz. 09000140184007

122.23

130

9000140184

Stacijas iela 2, Dobele, Dobeles nov.

Noliktavas telpas elektromontieru punkta ēkā, kad.apz. 46010047804001

162.7

203

46010047804

Sporta iela 10, Jelgava

Noliktavas telpas, kad.apz. 09000060326010

187.4

211

9000060174

Sporta iela 10, Jelgava

Nolitkavas telpas kaltētavā - noliktavā, kad.apz. 09000060326011

47.0

55

9000060174

DAUGAVPILS REĢIONS - kontaktpersonas A.Bogdanovs (67233756), A.Oboļeviča (67238481)

Nometņu iela 33, Daugavpils

Noliktavas/ saimniecības/ garāžas  telpas sadzīves ēkā, kad.apz. 05000021301011

181.7

 

5000021301

Stacijas iela 44, Daugavpils

Tirdzniecības telpas/ pakalpojumu sniegšanas telpas stacijas ēkā, kad.apz. 05000090503001

40.9

19

5000090503

Dzelzceļa iela 8, Gulbene, Gulbenes nov.

Tirdzniecības telpas/ pakalpojumu sniegšanas telpas dzelzceļa stacijas ēkā, kad.apz. 50010090263001

241.0

179

50010090263

Stacijas iela 13A, Rēzekne

Biroja telpas preču kantora ēkā, kad.apz.21000210001008

 9.7

14

21000210033

 


Uzmanību! No 2021.gada 1.janvāra  maksa par rēķina saņemšanu papīra formātā ir 2.50 EUR (t.sk. PVN).  Pieteikties bezmaksas rēķinu saņemšanai e-pastā Jūs varat, rakstot uz – ldz.epasts@ldz.lv, norādot juridiskās personas nosaukumu vai klienta vārdu, uzvārdu, līguma numuru  un e-pastu rēķinu saņemšanai.

 

Uzņēmumi, kam VAS “Latvijas dzelzceļš” piešķīris nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, ievērojot 02.04.2020 Ministru kabineta noteikumos Nr.180 “Par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” noteiktos kritērijus.


Papildu nomas iespējas:

 

Ir jautājumi? Sazinies ar mums

Nekustamā īpašuma nomas kārtība .pdf 177kb
Iznomājamo telpu plāns Stacijas laukums 2 .pdf 2 938kb

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30