Latest news

Izvēlne

LDz un vide

​Lai gan dzelzceļš ir viens no videi draudzīgākajiem transporta veidiem, radot astoņas reizes mazāku oglekļa emisiju uz vienu tonnkilometru nekā citi transporta veidi, tomēr arī šī nozare ir daļa no cilvēka darbības rezultātā radītās ietekmes uz apkārtējo vidi un klimatu kopumā.

Apzinoties dzelzceļa darbības rezultāta radīto ietekmi uz vidi un klimatu, VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) tiecas mazināt savu negatīvo ietekmi, kā arī meklē risinājumus videi draudzīgākiem risinājumiem dzelzceļa nozarē.

LDz vides aizsardzības un piesārņojuma mazināšanas, novēršanas jomā ir izdalāmi trīs galvenie aktivitāšu virzieni: vēsturiskā piesārņojuma likvidēšana, vides kvalitātes monitorings nozīmīgākajos dzelzceļa mezglos un papildu pasākumi ar mērķi mazināt vides piesārņojuma avotus.