Nekustamā īpašuma pārvaldība | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Nekustamā īpašuma pārvaldība

VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) valdījumā ir publiskās lietošanas dzelzceļa zemes nodalījuma josla ar kopējo platību 15 055 ha (šī platība ietver gan darbojošos sliežu ceļu iecirkņus, gan līnijas, kur patlaban nenotiek vilcienu kustība, bet kuri LDz ir jāuztur, kamēr vien, balstoties uz Satiksmes ministrijas sagatavoto informāciju, Ministru kabinets nav lēmis par šo līniju slēgšanu). Tāpat LDz bilances uzskaitē reģistrēta 2141 ēka un būve, no kurām inventarizēti 72% jeb 1549 ēkas un zemesgrāmatā reģistrētas īpašuma tiesības 58% jeb 1251 ēkai.

2018. gadā 2,2 miljoni eiro ieguldīti staciju ēku un tehnoloģisko ēku, kā arī ārējo inženiertīklu remontā. Tāpat veikta apkures veida maiņa deviņos objektos un pabeigta siltināšana četros objektos. Uzņēmums veic regulāru izvērtējumu par tā valdījumā esošā nekustamā īpašuma izmantošanu un tā nepieciešamību LDz saimnieciskās darbības veikšanai - gadījumos, kad konkrēti objekti uzņēmumam nav nepieciešami, tiek izvērtētas iespējas tos iznomāt, atsavināt (pārdot) vai demontēt.

2018. gadā pārdoti pieci objekti par kopējo summu EUR 48’346,63. Tāpat 2018. gadā ārējiem nomniekiem un LDz koncerna meitas uzņēmumiem nodotas lietošanā 334 ēkas (telpas 112 156,2 m2 platībā), noslēgti 157 jauni telpu un zemes nomas, lietošanas tiesību aprobežošanas līgumi, veikti grozījumi 59 līdzšinējos līgumos, noslēgti 14 telpu un zemes patapinājuma līgumi un 19 īres līgumi.

LDz nodrošina šādus ar nekustamo īpašumu saistītos pakalpojumus ārējiem klientiem:

Nekustamā īpašuma noma

Nekustamā īpašuma pārdošana

Nekustamā īpašuma apsaimniekošana

 

IR JAUTĀJUMI? SAZINIES AR MUMS

 

 

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30