Latest news

Izvēlne

Nekustamā īpašuma pārvaldība

VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) valdījumā ir publiskās lietošanas dzelzceļa zemes nodalījuma josla ar kopējo platību 15 055 ha (šī platība ietver gan darbojošos sliežu ceļu iecirkņus, gan līnijas, kur patlaban nenotiek vilcienu kustība, bet kuri LDz ir jāuztur, kamēr vien, balstoties uz Satiksmes ministrijas sagatavoto informāciju, Ministru kabinets nav lēmis par šo līniju slēgšanu). Tāpat LDz bilances uzskaitē reģistrēta 2141 ēka un būve, no kurām inventarizēti 72% jeb 1549 ēkas un zemesgrāmatā reģistrētas īpašuma tiesības 58% jeb 1251 ēkai.

LDz nodrošina šādus ar nekustamo īpašumu saistītos pakalpojumus ārējiem klientiem:

 

IR JAUTĀJUMI? SAZINIES AR MUMS