Sarunu procedūra ar publikāciju „Signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas ierīču un to rezerves daļu piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/85-SPAV) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas ierīču un to rezerves daļu piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/85-SPAV)

Papildus informācija: 

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (19.04.2022.), Skaidrojums Nr.2 (25.04.2022.), Skaidrojums Nr.3 (29.04.2022.), Grozījumi Nr.1 (29.04.2022.), Skaidrojums Nr.4 (02.05.2022.), Skaidrojums Nr.5 (10.05.2022.) un Grozījumi Nr.2 (16.05.2022.)

Atkārtoti pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!!!

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas ierīču un to rezerves daļu piegāde” (turpmāk – sarunu procedūra).

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumus sarunu procedūrai iesniedz līdz 2022.gada 6.maijam 20.maijam 27.maijam, plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 100.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana ir slēgta:

piedāvājumus sarunu procedūrai atver 2022.gada 6.maijā 20.maijā 27.maijā plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

  • pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;
  • ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Santa Okure, tālrunis: +371 67234936, e-pasta adrese: santa.okure@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2022.gada 27.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš