Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Ēku un būvju nojaukšana, teritorijas labiekārtošana” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/150-SPAV)

Papildus informācija: 
Pievienots 12.09.2023: Skaidrojums Nr.1 

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Ēku un būvju nojaukšana, teritorijas labiekārtošana”.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2023.gada 22.septembrim, plkst. 9.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 100.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību, ierakstītā sūtījumā vai elektroniski.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Liene Popova, tālruņa numurs: +371 28377135, e-pasta adrese: liene.popova@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2023.gada 22.Septembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš