Nekustamā īpašuma pārdošana | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Nekustamā īpašuma pārdošana

Dzelzceļa stacija Blīdene

VAS “Latvijas dzelzceļš” paziņo par nekustamā īpašuma "Dzelzceļa stacija”, Blīdenes pagasta Brocēnu novadā pārdošanu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli.

 

Izsoles objekts

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles datums un laiks (pēc Latvijas laika)

Stacijas ēka, bagāžas noliktava, kūts, šķūnis, tualete, dzelzsbetona grodu aka

“Dzelzceļa stacija”, Blīdenes pagasts, Brocēnu novads.

Kadastra numurs: 84445010004

18 526.00

no  15.04.2021. plkst. 13.00 līdz 17.05.2021. plkst.13.00

Nekustamā īpašuma īpašnieks: VAS "Latvijas dzelzceļš", vienotais reģ. Nr.40003032065, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV- 1547.

Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu - stacijas ēka, bagāžas noliktava, kūts, šķūnis, tualete, dzelzsbetona grodu aka, adrese: “Dzelzceļa stacija”, Blīdenes pag., Brocēnu nov., var iepazīties norādītajā adresē līdz 2021.gada 29.aprīļa plkst.1200sazinoties ar Nekustamā īpašuma pārvaldes Apsaimniekošanas daļas vadītāja vietnieku Vadimu Čulku, mob.tālr.nr.: 20297580, e-pasta adrese:  vadims.culka@ldz.lv.

 

Izsoles laiks

  • Izsoles sākums ir 2021.gada 15.aprīlī plkst.13.00.
  • Izsoles noslēgums ir 2021.gada 17.maijā plkst.13.00.

 

Dalība izsolē

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties elektronisko izsoļu vietnē (EIV): https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 20 (divdesmit) dienu laikā, tas ir, līdz 2021.gada 5.maija plkst. 23.59:

  • jāiemaksā VAS "Latvijas dzelzceļš" norēķinu kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X:
    • izsoles dalības maksa - EUR 182.00 (tajā skaitā PVN), maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta. Izsoles dalības maksa potenciālajiem pretendentiem netiek atmaksāta, kā arī tā netiek iekļauta pirkuma maksā;
    • pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta,
  • jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei izmantojot Elektronisko izsoļu vietni https://izsoles.ta.gov.lv un izmantojot šo vietni.

 

Plašāka informācija

Tālrunis uzziņām 6723 4810; 6723 3756.

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” pārdod nekustamo īpašumu, kas nav nepieciešams koncerna uzņēmumu darbības nodrošināšanai.

Paziņojumi par gaidāmo izsoli tiek publicēti VAS “Latvijas dzelzceļš” mājas lapā (www.ldz.lv) un Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (www.vestnesis.lv).

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31