Kontakti | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Kontakti

Jautājumus, priekšlikumus vai sūdzības par iekšzemes vilcienu pasažieru pārvadājumiem, lūdzu, sūtiet uz pv@pv.lv

Jautājumus, priekšlikumus vai sūdzības par starptautisko vilcienu pasažieru un kravu pārvadājumiem, dzelzceļa infrastruktūru – stacijām, pārbrauktuvēm, sliežu ceļiem u.c., lūdzu, sūtiet uz uzzinas@ldz.lv

 

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Pasta adrese: Gogoļa ielā 3, Rīga, Latvija, LV-1547
Fakss: +(371) 67234529

LDz elektroniskā pasta adrese tiesību aktiem atbilstošu elektronisko dokumentu iesniegšanai info@ldz.lv

 

Rekvizīti:

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”

Vienotais reģ.Nr. 40003032065

PVN reģ. Nr. LV40003032065 

Gogoļa 3, Rīga, Latvija, LV-1547

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Kods RIKOLV2X

Nor.konts: LV17RIKO0000080249645

e-pasts: info@ldz.lv

 

 

Mūsu atrašanās vietas Rīgas kartē

Latvijas dzelzceļa uzziņas

(zvanot no ārzemēm)

8002 1181

+371 6723 1181

Valdes priekšsēdētājs

6723 4215

Finanšu direkcija

6723 4774

Tehniskās vadības direkcija

6723 4200

Personāla direkcija

6723 4013

Juridisko un administratīvo lietu direkcija

6723 4064

Starptautisko attiecību direkcija

67234751

Vizuālās un digitālās komunikācijas daļa

6723 4554

Nekustamā īpašuma pārvalde

6723 4486

Komunikācijas direkcija

6723 3016

Kanceleja

6723 4508

Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs

6723 2849

Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju direkcija

6723 3902

SIA "LDZ CARGO"

6723 4208

SIA "LDZ ritošā sastāva serviss"

6723 2853

SIA “LDZ apsardze”

27895551

SIA "LDZ Loģistika"

67232470

 

Koncernā „Latvijas dzelzceļš” (LDz) nodrošina visu saņemto iesniegumu, sūdzību un citu dokumentu reģistrēšanu un izskatīšanu. Dokumentu apritē LDz ievēro Dokumentu juridiskā spēka likumu, Elektronisko dokumentu likumu un citus LDz saistošus tiesību aktus. LDz izskata dokumentus, ja tas satur Dokumentu juridiskā spēka likumā minētās pazīmes - dokumenta autoru, dokumenta datumu, dokuments ir parakstīts.

Atbildi uz saņemtajiem dokumentiem LDz sniedz ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja LDz saistošajos tiesību aktos nav noteikti īsāki termiņi. Izņēmuma gadījumos, ja atbildes sniegšanai nepieciešams veikt noteiktas procedūras vai nepieciešama papildinformācija vai pētījums, atbilde tiek sniegta divu mēnešu laikā, par to rakstiski informējot dokumenta autoru.

LDz Klientu servisa centrs pa bezmaksas tālruni 8002 1181 un e-pastu uzzinas@ldz.lv 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā nodrošina dzelzceļa uzziņu pakalpojumus, tajā skaitā nodrošina pieteikumu pieņemšanu par ierosinājumiem un sūdzībām par LDz sniegtajiem pakalpojumiem, nodrošina konsultācijas par pasažieru iekšzemes un starptautisko vilcienu satiksmi un ar to saistītiem jautājumiem.

Image CAPTCHA