Latest news

Izvēlne

Kontakti

Jautājumi par iekšzemes pasažieru pārvadājumiem

Jautājumus par vilcienu kustības sarakstiem, izmaiņām tajos, biļešu cenām, iegādes iespējām un to atgriešanu, kā arī priekšlikumus un sūdzības par iekšzemes vilcienu pasažieru pārvadājumiem izskata pārvadātājs AS “Pasažieru vilciens” ar zīmolu “Vivi”:

 

Jautājumi par kravu pārvadājumiem un dzelzceļa infrastruktūru

Jautājumus par kravu pārvadājumiem, dzelzceļa infrastruktūru, t.sk. stacijām, pārbrauktuvēm, sliežu ceļiem u.c., kā arī jautājumus, priekšlikumus un sūdzības par VAS “Latvijas dzelzceļš” sniegtajiem pakalpojumiem izskata VAS “Latvijas dzelzceļš” Klientu servisa centrs.

 

Iesniegumu, sūdzību un citu dokumentu izskatīšana

VAS “Latvijas dzelzceļš” nodrošina visu no fiziskām un juridiskām personām saņemto iesniegumu, sūdzību un citu dokumentu reģistrēšanu un izskatīšanu.

Dokumentu apritē ievērojam Dokumentu juridiskā spēka likumu, Elektronisko dokumentu likumu un citus saistošus tiesību aktus. Saņemtos dokumentus izskatām, ja tas satur Dokumentu juridiskā spēka likumā minētās pazīmes - dokumenta autoru, dokumenta datumu, dokuments ir parakstīts.

Atbildi uz saņemtajiem dokumentiem sniedzam ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja saistošajos tiesību aktos nav noteikti īsāki termiņi. Izņēmuma gadījumos, ja atbildes sniegšanai nepieciešams veikt noteiktas procedūras vai nepieciešama papildinformācija vai izpēte, atbildi sniedzam divu mēnešu laikā, par to rakstiski informējot dokumenta autoru.

 

Kontakti dokumentu iesniegšanai:

Pasts: Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija 
E-pasts: info@ldz.lv
Fakss: +(371) 6723 4529

 

Rekvizīti:

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”
Vienotais reģ. Nr. 40003032065
PVN reģ. Nr. LV40003032065 
Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija 
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods RIKOLV2X
Norēķinu konts: LV17RIKO0000080249645
 
 
Struktūrvienību kontakttālruņi

VAS "Latvijas dzelzceļš" Klientu servisa centrs

(zvanot no ārzemēm)

8002 1181

+371 6723 1181

Finanšu direkcija

6723 4774

Tehniskās vadības direkcija

6723 4200

Juridisko un administratīvo lietu direkcija

6723 4064

Starptautisko attiecību direkcija

6723 4751

Nekustamā īpašuma pārvalde

6723 4486

Komunikācijas direkcija

6723 4554

Kanceleja

6723 4508

Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju direkcija

6723 4777

Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs

6723 2849

SIA "LDZ CARGO"

6723 4208

SIA "LDZ ritošā sastāva serviss"

6723 2853

SIA “LDZ apsardze”

27895551

SIA "LDZ Loģistika"

6723 2470

Image CAPTCHA