Iepirkumi (Arhīvs) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Iepirkumi (Arhīvs)

Uzņēmums Nosaukums Piedāvājumu atvēršanas datums
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Tehnoloģiskā autotransporta pilna servisa noma SIA “LDZ CARGO” vajadzībām”

Pievienoti Grozījumi Nr.1 un konsolidēts Nolikums (pagarnāts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš un laiks)(10.06.2020)

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (11.06.2020)

2020.06.18. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Obligātās veselības pārbaudes” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2020/15-IBz)

Pievienots Nolikums jaunā redakcija (08.06.2020.)

2020.06.18. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Sliežu ceļu virsbūves elementu smērvielu piegāde”

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (10.06.2020)

2020.06.17. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūra ar publikāciju "Viengabalvelmējuma riteņu piegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.RSSI-9.1./5/2020) 2020.06.16. 14:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Taksometru pakalpojumu sniegšana” 2020.06.16. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Eļļas, hidraulisko, gaisa un degvielas filtru piegāde”

Pievienoti Grozījumi Nr.1 un Tehniskā specifikācija ar iepirkuma priekšmeta 5.daļā veiktajiem grozījumiem (14.05.2020)

Pievienots Nolikums (jaunā redakcijā) unTehniskā specifikācija (jaunā redakcijā) (pagarināts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš)(05.06.2020)

2020.06.16. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Naftas produktu iekārtu un notekūdeņu sistēmas servisa apkalpošana”

Pievienoti Grozījumi Nr.1 (11.06.2020)

2020.06.16. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Dzelzceļa vagonu palēninātāju rezerves daļu piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2020/13-IBz).

Pievienoti Skaidrojums Nr.1, Grozījumi Nr.1  un Nolikums konsolidēts (18.05.2020);

Skaidrojums Nr.2 (20.05.2020.)

Pievienots Skaidrojums Nr.3 (22.05.2020)

Pievienots Skaidrojums Nr.4 (28.05.2020)

Pievienoti Skaidrojums Nr.5, Grozījumi Nr.2  un konsolidēts Nolikums 2 (pagarināts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš) (01.06.2020);

Pievienots Skaidrojums Nr.6 (09.06.2020)

2020.06.15. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas ierīču un to rezerves daļu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr: LDZ 2020/11-IBz)

Pievienoti Grozījumi Nr.1 un 06.05.2020. konsolidēts Nolikums (pagarināts iesniegšanas/atvēršanas termiņš)

Pievienoti Skaidrojumi Nr.2 (14.05.2020)

Pievienoti Grozījumi Nr.2 un 26.05.2020. konsolidēts Nolikums (pagarināts iesniegšanas/atvēršanas termiņš)

Pievienoti Skaidrojumi Nr.3 (26.05.2020)

 

2020.06.10. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss „Piesūcinātu koka gulšņu, pārmiju un tilta brusu piegāde” (Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2020/2-IB) 2020.06.09. 11:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Zāles pļaušana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2020/14-IBz) 2020.06.05. 09:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Kadastrālā uzmērīšana 2020.gadam” 2020.06.04. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Kadastrālā uzmērīšana 2020.gadam” 2020.06.04. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Metāla lūžņu pārdošanas atklātā IZSOLE 2020.06.04. 09:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūru ar publikāciju “Eļļu un smērvielu piegāde”

Pievienots:

Grozījumi Nr.1 (22.05.2020.)

Skaidrojums Nr.1 (25.05.2020.);

Grozījumi Nr.2 un Skaidrojums Nr.2 (26.05.2020.).

 

2020.06.02. 10:30
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūra ar publikāciju "Zāģmateriālu piegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.RSSI-9.1./ 4 /2020) 2020.05.28. 10:30
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Metāla lūžņu pārdošanas atklātā IZSOLE 2020.05.22. 09:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Dzelzceļa pārbrauktuvju automātisko aizsargbarjeru piegāde”

Pievienots Skaidrojums Nr.1 un Grozījumi Nr.1 (pagarināts iesniegšanas termiņš) (22.04.2020)

Pievienots Skaidrojums Nr.2 (27.04.2020)

Pievienots Skaidrojums Nr.3 (29.04.2020) Skaidrojuma Nr.3 1.atbilde papildināta (05.05.2020)

Pievienots Skaidrojums Nr.4 (05.05.2020)

Pievienoti Grozījumi Nr.2 (pagarināts iesniegšanas termiņš) (05.05.2020)

 

2020.05.21. 11:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Dienesta autotransporta pilna servisa noma SIA “LDZ apsardze” vajadzībām” 2020.05.12. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūru ar publikāciju „Pārbrauktuvju dzelzsbetona plātņu DZP piegāde”

Veikti grozījumi nolikumā - (24.04.2020.)

Publicēts: Skaidrojums Nr.1 - (07.05.2020.)

Skaidrojums Nr.2 - (08.05.2020.)

2020.05.12. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “NVS projektu pārmiju detaļu piegāde”

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (22.04.2020.)

2020.05.12. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Sliežu stiprinājumu un izolējošo detaļu piegāde”, id Nr. LDZ 2020/10-IBz

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (28.04.2020)

Pievienots Skaidrojums Nr.2 (05.05.2020)

2020.05.12. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Abrazīvo izstrādājumu, materiālu un lentzāģu asmeņu piegāde SIA “LDZ infrastruktūra” vajadzībām”” 2020.05.07. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Herbicīdu piegāde” 2020.05.05. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Dzelzbetona tekņu ar vākiem piegāde” 2020.04.29. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Smilšu piegāde” (id.nr. LDZ 2020/6-IBz) 2020.04.27. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Tērauda tilta pār Kulpupi remonts”

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (23.04.2020.)

2020.04.27. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Rampas izveide vides pieejamībai Atgāzenes pieturas punktā”

Pievienoti Grozījumi Nr.1 (21.04.2020.)

2020.04.27. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju "Tilta tērauda pārvada laiduma konstrukcijas krāsošana"

Publicēta informācija par atvēršanas sēdi (01.04.2020.)

2020.04.23. 11:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūru ar publikāciju “Grants šķembu piegāde”

Publicēta informācija par atvēršanas sēdi (01.04.2020.)

Pievienoti Grozījumi Nr.1 (01.04.2020.)

2020.04.15. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūru ar publikāciju „Specializēto zāģmateriālu piegāde”

Publicēti Grozījumi Nr.1  un Nolikums konsolidēts (02.04.2020.)

Publicēta informācija par atvēršanas sēdi (01.04.2020.)

2020.04.09. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Gumijas pretsliežu piegāde”

Publicēta informācija par atvēršanas sēdi (01.04.2020.)

2020.04.07. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Lokomotīvju riteņpāru rezerves daļu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2020.03.16. 09:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Tehnoloģiskā autotransporta pilna servisa noma koncerna vajadzībām" 2020.03.10. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Tehniskās gāzes piegāde” 2020.03.09. 14:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “K6S310DR dīzeļa rezerves daļu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2020.03.04. 09:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Melnā metāla velmējumu piegāde”

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (14.02.2020)

2020.02.28. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Biodīzeļdegvielas un dīzeļdegvielas piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

Pievienots:

Skaidrojums Nr.1 (05.02.2020)

Skaidrojums Nr.2 (17.02.2020)

Grozījumi Nr.1 (17.02.2020)

Skaidrojums Nr.3 (19.02.2020.)

Skaidrojums Nr.4 (21.02.2020.)

2020.02.27. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “CATERPILLAR 3512C HD dīzeļdzinēju rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (17.02.2020)

2020.02.26. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūru ar publikāciju „Kravas vagonu rezerves daļu un materiālu piegāde”

Pievienoti Grozījumi Nr.1 (04.02.2020)

2020.02.25. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Kravas vagonu bukšu mezglu un citu rezerves daļu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2020.02.24. 09:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Ēdiena piegāde VAS „Latvijas dzelzceļš” Sliežu ceļu pārvaldes darbiniekiem sliežu ceļu remontdarbu laikā”

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (13.02.2020)

2020.02.20. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Specializētās krāsošanas produkcijas piegāde”

Pievienoti Grozījumi Nr.1 (05.02.2020)

2020.02.18. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Viengabalvelmējuma riteņu disku piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2020.02.13. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūru ar publikāciju „Bezvītnes savienojuma armatūras rezerves daļu piegāde” 2020.02.11. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Pasažieru vagonu „DR”, „TA-3” un to rezerves daļu, mezglu remonts” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2020/2-IBz). 2020.02.06. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Riteņpāru virpošanas darbagalda KZTS 1836M10 kapitālais remonts un modernizācija SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (24.01.2020.); Skaidrojums Nr.2 (30.01.2020.)

2020.02.03. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūru ar publikāciju „Speciālā autotransporta (automašīnas pašizgāzēja ar manipulatoru) nodrošināšana smago kravu pārvadāšanai” 2020.02.03. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “IBM DB2 licenču tehniskā atbalsta pakalpojuma piegāde (01.02.2020.-31.01.2021.)”, id Nr. LDZ 2019/29-IBz. 2020.01.28. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Kravu kustības pārvaldības sistēmas funkcionālo moduļu izstrāde un esošo moduļu papildinājumu izmaiņu pieprasījumu realizācija”

Skaidrojums Nr.1 (17.01.2020.)

2020.01.27. 10:00

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31