Iepirkumi (Arhīvs) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Iepirkumi (Arhīvs)

Uzņēmums Nosaukums Piedāvājumu atvēršanas datums
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss “Dzelzsbetona gulšņu ar sliežu stiprinājumiem piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/215-AK 2023.01.04. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “MTU dīzeļdzinēju rezerves daļu piegāde 2M62UM sērijas dīzeļlokomotīvēm SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2022/235-SPA)

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (22.12.2022.), Grozījumi Nr.1 (22.12.2022.), Skaidrojums Nr.2 (23.12.2022.) un Grozījumi Nr.2 (23.12.2022.)

2023.01.04. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss „Dzelzceļa balasta slāņa granīta šķembu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/214-AK) 2023.01.03. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Dzelzceļa stacijas Sarkandaugava, Sliežu ielā 2, Rīgā ārējo kanalizācijas tīklu izbūves tehniskā projekta izstrādāšana” 2022.12.30. 11:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Margu ierīkošana uz atbalsta sienas Daugavpils dzelzceļu stacijas teritorijā, Stacijas ielā 44, Daugavpilī” 2022.12.29. 11:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Kravas vagonu rezerves daļu piegāde” (iepirkuma Id.Nr. LDZ 2022/226-SPA)

Pievienots: Skaidrojums Nr.2 (21.12.2022.), Grozījumi Nr.2 (21.12.2022.) un nolikums konsolidēts (ar Grozījumiem Nr.1 un Grozījumiem Nr.2)

Skaidrojums Nr.1 (08.12.2022.), Grozījumi Nr.1 (08.12.2022.) un nolikums konsolidēts (ar Grozījumiem Nr.1, 08.12.2022.)

2022.12.29. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Tirgus cenu izpēte “Elektrisko mērījumu veikšana bīstamām iekārtām un sliežu ceļu mašīnām”, identifikācijas Nr.RSSA -136/2022 2022.12.27. 16:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss „Dabasgāzes piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/206-AK) 2022.12.27. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Vilcienu dispečeru sakaru sistēmas “Iskratel IS3000” ražotāja atbalsts” 2022.12.21. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Autotransporta remonta un apkopes darbi” 2022.12.21. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Visa veida optisko un lāzernivelieru, optisko un elektronisko teodolītu, elektronisko tahometru u.c. mērniecības instrumentu apkope, remonts, kalibrēšana un regulēšana” 2022.12.20. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Pasažieru tipa speciālo vagonu "DR" un "TA-3" remonts” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/225-SPAV) 2022.12.20. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Elektrotīkla pieslēguma izbūve, Lapeņu iela 23, Rīga” 2022.12.20. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Speciālā autotransporta (automašīnas pašizgāzēja ar manipulatoru) nodrošināšana smago kravu pārvadāšanai” 2022.12.16. 11:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Etilspirta iegāde (ar spirta saturu vismaz 96.0 tilpumprocenti)” 2022.12.16. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Tirgus cenu izpēte “Dūmvadu tīrīšana un apkures ierīču, iekārtu, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude”, identifikācijas Nr.RSSA -134/2022 2022.12.15. 15:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Koku un krūmāju saaudzes ciršana dzelzceļa iecirknī Jelgava-Liepāja” 2022.12.15. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Dīzeļdegvielas piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/229-SPA) 2022.12.14. 16:30
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Dzelzceļa signālzīmju iegāde” 2022.12.09. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Bezpilota gaisa kuģa piegāde” 2022.12.08. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Siltummezglu tehniskā apkalpošana un remonts ēkās Vaļņu ielā 30 un Brīvības ielā 58, Rīgā” 2022.12.07. 11:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Darba apavu un cimdu iegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/201-SPAVC) 2022.12.07. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Naftas produktu iekārtu uzturēšana un servisa apkalpošana stacijās Indra un Rēzekne-II” (iepirkuma Id.Nr. LDZ 2022/197-SPA) 2022.12.07. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Tehniskā eksperta pakalpojumu iegāde projekta „Sadarbspējīgas dzelzceļa sistēmas izveidošana Baltijas valstīs” (Nr.2018-EU-TM-0078-M) ietvaros” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/207-SPAV) 2022.12.06. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Tirgus cenu izpēte “Bukšu mezglu ar rullīšu gultņiem rezerves daļu piegāde”, identifikācijas Nr.RSSA -131/2022 2022.12.02. 12:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Tirgus cenu izpēte “Mazgātas, žāvētas un frakcionētas kvarca smilts piegāde”, identifikācijas Nr.RSSA -133/2022 2022.12.01. 12:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Datorizēto darba vietu apkalpošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/196-SPAV

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (15.11.2022.)

2022.12.01. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Gaisa kondicionieru piegāde un uzstādīšana tehnoloģiskajās telpās”, iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2022/188-SPA

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (17.11.2022.)

2022.12.01. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Speciālās tehnikas tehniskā apkope un remonts” 2022.12.01. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Lokomotīvju elektroaparātu, kontrolmērītāju aparatūras un to detaļu piegāde SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2022/204-SPA) 2022.12.01. 09:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Vilces ritošā sastāva kompresoru un pneimatisko iekārtu rezerves daļu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/205-SPA)

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (23.11.2022.)

2022.11.29. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Tirgus cenu izpēte “Ventilācijas sistēmu tīrīšana”, identifikācijas Nr.RSSA -132/2022 2022.11.28. 12:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Drošības barjeras iegāde” 2022.11.28. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Ģeotehniskā izpēte ar atskaiti Vecāķu stacijā” 2022.11.25. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Iekštelpu esošo apgaismes ierīču nomaiņa”, iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2022/166-SPAV

Pievienots: Skaidrojums Nr.2 (15.11.2022.), Skaidrojums Nr.1 (09.11.2022.)

2022.11.23. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Eļļu un smērvielu piegāde SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/203-SPA) 2022.11.21. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Vasarnīcu/mazdārziņu elektrotīkla pieslēguma izbūve, Lokomotīvju ielā un Lokomotīvju šķērsielā, Rēzeknē” 2022.11.17. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Vienfāzes eļļas transformatoru piegāde” 2022.11.17. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Tirgus cenu izpēte “Gaisa kondicionieru demontāža un pārvietošana”, identifikācijas Nr.RSSA -127/2022 2022.11.16. 16:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Aizsardzības plēves ierīkošana Sakaru nama Transporta ielā 4, Jēkabpilī, pirmā stāva logiem” 2022.11.16. 11:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss „Vilces pakalpojumi saimniecības darbu veikšanai” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/174-AK) 2022.11.16. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Koku un krūmāju saaudzes ciršana dzelzceļa iecirknī Jelgava-Liepāja” 2022.11.15. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Bīstamo iekārtu tehniskās pārbaudes veikšana 2023.-2024.gadā” 2022.11.15. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Kurināmo akmeņogļu 30t (trīsdesmit tonnas) iegāde” 2022.11.11. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Darba apģērbu piegāde” (iepirkuma ID.Nr. LDZ 2022/177-SPAVC) 2022.11.10. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Mobilo sakaru pakalpojumi 3 gadiem”, iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/179-SPAVC

Pievienoti: Skaidrojums Nr.2 (07.11.2022.) un Grozījumi Nr.1 (07.11.2022.)

Skaidrojums Nr.1 (28.10.2022.)

2022.11.10. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Tirgus cenu izpēte “Ķīmisko vielu utilizācija”, identifikācijas Nr.RSSA-126/2022 2022.11.09. 12:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Rekultivācijas frēzes piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/191-SPA) 2022.11.09. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Ugunsdzēsības aparātu un to piederumu piegāde un ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope, remonts un uzpilde 2023.-2024.gados” 2022.11.07. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „ERP sistēmas konsultāciju un izstrādes pakalpojumi” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/184-SPAV)

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (31.10.2022.)

2022.11.04. 10:00