Latest news

Izvēlne

Iepirkumi (Arhīvs)

Uzņēmums Nosaukums Piedāvājumu atvēršanas datums
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Ekskavatora Doosan DX225LC SLR hidrauliskā kausa bīdītāja tilt rotatora Engcon EC226 iegāde” 2024.03.08. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Tirgus cenu izpēte “2TE116 dīzeļlokomotīves rezerves daļas 2024.03.07. 15:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Transformatoru apakšstacijas TA-04 10kV iekārtu pārbūve”, iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2024/6-SPAV

Papildināts: grozīts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas datums uz 2024.gada 7.martu

2024.03.07. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Herbicīdu piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2024/5-SPAV) 2024.03.07. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss “Dzelzceļa sliežu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2023/212-AK)

Papildināts: grozīts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš uz 2024.gada 5.martu

2024.03.05. 14:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Diagonālo un vertikālo pacēlāju tehniskā apkope” 2024.03.05. 14:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Deratizācijas, dezinfekcijas un dezinsekcijas pakalpojumi VAS “Latvijas dzelzceļš” objektos” 2024.03.05. 14:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju“Naftas produktu iekārtu uzturēšana un servisa apkalpošana stacijās Indra un Rēzekne-II” (iepirkuma Id.Nr. LDZ 2024/17-SPAV) 2024.03.05. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss "Dzelzceļa balasta slāņa granīta šķembu piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/216-AK)

Papildināts: grozīts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš uz 2024.gada 4.martu

2024.03.04. 14:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss “Dzelzsbetona gulšņu ar sliežu stiprinājumiem piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2023/218-AK) 2024.03.04. 14:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Komplekso pusdienu piegāde Sliežu ceļu pārvaldes darbiniekiem sliežu ceļu remontdarbu laikā” 2024.03.04. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūra ar publikāciju “Kabeļu un vadu piegāde vispārīgās vienošanās ietvaros” 2024.03.01. 14:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Cinkotu metinātu režģu SP34x38/30x3 (vai analogs) iegāde” 2024.03.01. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Rievotu alumīnija lokšņu iegāde” 2024.03.01. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Viesnīcas pakalpojumi Jelgavā Sliežu ceļu pārvaldes darbiniekiem sliežu ceļu remontdarbu laikā” 2024.03.01. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Dzelzsbetona plātņu paraugu neatkarīga ekspertīze” 2024.03.01. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Mērvagona KVLP-2,1 Nr.00970061 rezerves daļu iegāde” 2024.02.29. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Mazās mehanizācijas ROBEL oriģinālo rezerves daļu un citu detaļu iegāde” 2024.02.29. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Ekskavatora – krāvēja Huddig-1260 oriģinālo rezerves daļu maiņa” 2024.02.29. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Tirgus cenu izpēte “Grammer krēslu dīzeļlokomotīvju kabīnēm piegāde”, identifikācijas Nr.RSSI-37/2024 2024.02.29. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Autotransporta tehniskā apkope un remonts” (Jelgava) 2024.02.29. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Šķirošanas uzkalna iekārtu un vagonu lēninātāju rezerves daļu piegāde” (iepirkuma Id.Nr. LDZ 2023/217-SPAV)

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 un Grozījumi Nr.1 (07.02.2024.)

Pievienots: Skaidrojums Nr.2 un Grozījumi Nr.2 (14.02.2024.) - mainīts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas datums un laiks uz 2024.gada 29.februāri plkst.09.30/10.00

2024.02.29. 09:30
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss “Telpu un teritorijas uzkopšana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā”, iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2023/54-AK

Papildināts: grozīts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas datums un laiks uz 2024.gada 28.februāri plkst.10.15/14.15

2024.02.28. 14:15
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Zemes ierīcības projekta izstrādāšana un kadastrālā uzmērīšana zemes vienībai Rīgā (kadastra apzīmējums 01000130130)” 2024.02.28. 14:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss “Vibroiegremdēšanas tehnikas dzelzceļa infrastruktūras kontakttīkla balstu pamatņu uzstādīšanai iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2023/160 -AK 2024.02.28. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Dīzeļvilciena DR1A-405 remontdarbi uzturēšanai un kalpošanas laika pagarināšanai” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2024/12-SPAV) 2024.02.28. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Diagonālo un vertikālo pacēlāju tehniskā apkope” 2024.02.27. 14:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Analogo drukas iekārtu izejmateriālu piegāde „Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2024/10-SPAVC) 2024.02.27. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Tirgus cenu izpēte “Hidraulisko augstspiediena elementu, to palīgmateriālu un rezerves daļu piegāde vispārīgās vienošanās ietvaros” 2024.02.27. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Dzelzsbetona konstrukciju iegāde” 2024.02.26. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Sadales skapju un to piederumu piegāde” 2024.02.26. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “LED Tablo matricas piegāde” 2024.02.23. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Cinkotu dzelzs stabu un to piederumu piegāde” 2024.02.23. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Dzelzsbetona pastabu (3,25m) – 49 gab. piegāde” 2024.02.23. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Impregnēto koka stabu piegāde” 2024.02.23. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Elektroenerģijas iegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2024/22-SPA) 2024.02.22. 11:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “ABB PLC programmēšanas apmācības” 2024.02.22. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Dekoratīvo apstādījumu ierīkošana, atjaunošana un uzturēšana administratīvo ēku un dzelzceļa staciju teritorijās” 2024.02.22. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Tirgus cenu izpēte “Mehānisko iekārtu detaļu izgatavošana un atjaunošana” 2024.02.21. 12:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Nepārtrauktās elektrobarošanas sistēmas piegāde” (Iepirkuma Id.Nr. LDZ 2024/7-SPAV) 2024.02.21. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Tirgus cenu izpēte “Bīstamo iekārtu pārbaude” 2024.02.20. 12:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Motoreļļas Robust Diesel 40 vai ekvivalenta piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām” (iepirkuma ID.Nr. LDZ 2024/24-SPA) 2024.02.20. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “NVS projektu dzelzceļa pārmiju pārvedu rezerves daļu piegāde” (iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2024/1-SPAV) 2024.02.20. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Autotransporta remonta un apkopes darbi” 2024.02.20. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Mehanizētā uzkalna lēninātāju specializēto uzgriežņu un skrūvju piegāde” 2024.02.20. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Viena bloka dzelzsbetona plātņu tilta laiduma konstrukciju iegāde” 2024.02.19. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Dzelzsbetona konstrukciju iegāde” 2024.02.19. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Ekskavatora Doosan DX225LC SLR hidrauliskā kausa bīdītāja tilt rotatora Engcon EC214 iegāde” 2024.02.19. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Tirgus cenu izpēte “Dzinēja JAMZ rezerves daļu piegāde vispārīgās vienošanās ietvaros 2024. gadam”

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2024. gada 16. februārim plkst. 12.00

2024.02.16. 12:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Tirgus cenu izpēte "Gaisa piesārņojošo vielu emisiju mērījumu veikšana" 2024.02.16. 12:00