Iepirkumi (Arhīvs) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Iepirkumi (Arhīvs)

Uzņēmums Nosaukums Piedāvājumu atvēršanas datums
VAS Latvijas dzelzceļš VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „Digitālo informatīvo displeju piegāde, uzstādīšana un integrācija” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/198-AK)

Pagarināts 01.02.2023. termiņš piedāvājumu iesniegšanai/atvēršanai no 13.02.2023. uz 20.02.2023.!

2023.02.20. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Elektrotehniskās produkcijas (vadu, kabeļu, elektroizstrādājumu, u.c. elektropreču) iegāde” 2023.02.20. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Gaisa kondicionieru piegāde un uzstādīšana tehnoloģiskajās telpās”, iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2022/188-SPA (atkārtots iepirkums) 2023.02.20. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Ugunsdzēsības aparātu un to piederumu piegāde un ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope, pārbaude, remonts un uzpildīšana 2023.-2024. gadā” 2023.02.17. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Tirgus cenu izpēte “Darba apģērbu piegāde", identifikācijas Nr.RSSI-12/2023. 2023.02.17. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Iekštelpu apdares un aprīkojuma defektu un trūkumu novēršana pēc paveiktiem remontdarbiem Daugavpils dzelzceļu stacijas ēkā Stacijas ielā 44, Daugavpilī” 2023.02.16. 13:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Gaismekļu, prožektoru un spuldžu piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/10-SPAV) 2023.02.16. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Divu tehnoloģisko automašīnu iegāde operatīvajā līzingā”, iepirkuma Id.Nr. LDZ 2023/11-SPAV 2023.02.16. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Ceļu mašīnu rezerves daļu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”, Iepirkuma Id.Nr. LDZ 2023/13-SPA

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (31.01.2023.)

2023.02.16. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Komplekso pusdienu piegāde Sliežu ceļu pārvaldes darbiniekiem sliežu ceļu remontdarbu laikā” 2023.02.15. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Profesionālo trimmeru (Husqvarna 555RXT, 355RX) (noturīgas pret nodilumiem un lūzumiem) 3.0 mm trimmera auklu un trimmera spoļu iegāde” 2023.02.15. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Sliežu smago mašīnu, mazās mehanizācijas, autotransporta, traktoru citu iekārtu hidraulisko sistēmu, hidraulisko cilindru, hidromotoru, hidrosadalītāju, hidroakumulatoru remonti” 2023.02.15. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūra ar publikāciju “Kravas vagonu un pusvagonu rezerves daļu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr.RSSI-9.2./ 3 /2023

PIEVIENOTS:

Skaidrojums Nr.1 (02.02.2023.)

2023.02.14. 10:00
SIA LDz Cargo Sarunu procedūra ar publikāciju “Telpu uzkopšanas veikšana SIA”LDZ CARGO” vajadzībām” 2023.02.10. 13:51
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Herbicīdu piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/9-SPAV) 2023.02.08. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Mērīšanas un kontroles līdzekļu verificēšana un kalibrēšana” 2023.02.08. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Trīs 2M62UM dīzeļlokomotīvju 16V4000R43 dzinēju remonts QL3 apjomā SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”, Iepirkuma Id.Nr. LDZ 2023/5-SPA

Papildināts ar dokumentiem: Skaidrojums Nr.1 (26.01.2023.), Grozījumi Nr.1 (26.01.2023.) un nolikums konsolidēts.

2023.02.07. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Gāzveida produkcijas iegāde un inventāra noma”, iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2022/218-SPAVC

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (20.01.2023.)

2023.02.06. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Smilšu piegāde”, iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2023/7-SPAV

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (01.02.2023.)

2023.02.06. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Tērauda tilta laiduma konstrukcijas krāsošana” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/1-SPAV) 2023.02.01. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Ekskavatora – iekrāvēja “Huddig” dzinēja kapitālais remonts” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/2-SPA) 2023.01.31. 10:15
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Sliežu stiprinājumu, sliežu izolācijas detaļu un tiltu konstrukciju stiprinājumu piegāde” (iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2022/239-SPAV)

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (13.01.2023.), Grozījumi Nr.1 (13.01.2023.), Skaidrojums Nr.2 (17.01.2023.) un Skaidrojums Nr.3 (19.01.2023.)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!!!

2023.01.31. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Inženiertehnisko būvju atjaunošanas tehnisko projektu – būvprojektu izstrāde” 2023.01.31. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Inženiertehnisko būvju atjaunošanas tehnisko projektu – būvprojektu izstrādes vadītāja pakalpojumi” 2023.01.31. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Dzelzceļa tehnoloģisko ēku kapitālā remonta projekta izstrāde darbnīcas ēkas fasādes un jumta remontam Žaņa Lipkes ielā 3/5, Rīgā” 2023.01.30. 11:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Tehnoloģiskā autotransporta noma operatīvajā līzingā SIA “LDZ apsardze” vajadzībām” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/3-SPA)

Pievienots: Skaidrojums Nr.2 (26.01.2023.), Skaidrojums Nr.1 (18.01.2023.)

2023.01.30. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Tirgus cenu izpēte “Pneimatisko un elektroinstrumentu iegāde vispārīgās vienošanās ietvaros” 2023.01.30. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss „Vilces pakalpojumi manevru darbu nodrošināšanai” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/227-AK) 2023.01.26. 14:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Dzelzceļa stacijas Sarkandaugava, Sliežu ielā 2, Rīgā ārējo kanalizācijas tīklu izbūves tehniskā projekta izstrādāšana” 2023.01.26. 13:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Lokomotīvju riteņpāru rezerves daļu un berzes ķīļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”, identifikācijas Nr.LDZ 2022/208-SPA

Pievienoti: Grozījumi Nr.2 (09.01.2023.) un nolikums konsolidēts,

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas /atvēršanas termiņš (Grozījumi Nr.2)!!!

Skaidrojums Nr.1 (03.01.2023.) un Grozījumi Nr.1 (03.01.2023.)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!!!

2023.01.26. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju "Traktoru iegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/241-SPAV) 2023.01.26. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Siltumtīklu rekonstrukcija, esošai apkures sistēmai, ēkas bēniņos Rīgas ielā 78, Daugavpilī” 2023.01.25. 14:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Elektrosildītāju elementu (turpmāk - TEN), stiprinājumu skavas pārmiju pārvedu elektroapsildes uzturēšanai iegāde” 2023.01.25. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūra ar publikāciju “Zāģmateriālu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr.RSSI-9.2./1 /2023 2023.01.24. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Nekustamā īpašuma bāzes Ezera iela 11, Rēzeknē ārējo kanalizācijas tīklu pieslēgšana pie pilsētas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem Tehniskā projekta izstrāde” 2023.01.20. 13:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūra ar publikāciju “Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšana" 2023.01.20. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Treilera pakalpojumi traktortehnikas pārvietošanai” 2023.01.20. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „NVS projektu pārmiju detaļu piegāde” (iepirkuma Id.Nr. LDZ 2022/238-SPAV)

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (11.01.2023.)

2023.01.19. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūra ar publikāciju “Krāsošanas produkcijas piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr.RSSI-9.2./2 /2023

PIEVIENOTS:

Skaidrojums Nr.1 (16.01.2023.), Grozījumi Nr.1 (16.01.2023.) un Nolikums konsolidēts (16.01.2023.)

2023.01.19. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Liftu tehniskā apkope un avārijas apkalpošana VAS “Latvijas dzelzceļš” objektos” 2023.01.18. 11:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Mazās mehanizācijas ROBEL rezerves daļu un citu detaļu iegāde” 2023.01.18. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Ugunsdzēsības aparātu un to piederumu piegāde un ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope, pārbaude, remonts un uzpilde 2023.-2024.gadā” 2023.01.17. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Tirgus cenu izpēte “Bezvītnes savienojumu armatūras un rezerves daļu piegāde”, identifikācijas Nr. RSSI -1/2023 2023.01.16. 12:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Ar dabas gāzes apkurināmās katlumājas rekonstrukcija Krustpils iela 24 k-23, Rīgā” 2023.01.16. 11:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Dīzeļlokomotīvju bremžu aprīkojuma DAKO diagnostika, remonts un jauna bremžu aprīkojuma DAKO sistēmas komplekta iegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/224-SPA)

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (20.12.2022.), Skaidrojums Nr.2 (22.12.2022.), Grozījumi Nr.1 (22.12.2022.) un Skaidrojums Nr.3 (23.12.2022.)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!!!

2023.01.16. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Autobusa piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/236-SPAV)

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (27.12.2022.) un Grozījumi Nr.1 (27.12.2022.)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!!!

2023.01.16. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Automašīnu, traktoru, sliežu motortransporta, mazās mehanizācijas hidraulisko sistēmu, cilindru, hidromotoru, hidrosadalītāju, hidroakumulātoru, šļūteņu, hidraulisko savienojumu, adapteru, pāreju un citu detaļu iegāde” 2023.01.16. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss “Dzelzceļa sliežu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/202-AK

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas / atvēršanas termiņš (Grozījumi Nr.1, 16.12.2022.)

2023.01.13. 14:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss “Piesūcinātu koka gulšņu, pārmiju un tiltu brusu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/217-AKC) 2023.01.11. 10:30
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Tirgus cenu izpēte “Dīzeļlokomotīvju, to ratiņu un ceļu mašīnu kalpošanas termiņa pagarināšana”, identifikācijas Nr.RSSI -2/2023 2023.01.10. 15:00