Iepirkumi (Arhīvs) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Iepirkumi (Arhīvs)

Uzņēmums Nosaukums Piedāvājumu atvēršanas datums
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Nepārtraukto elektropadeves avotu (UPS) piegāde” 2021.07.29. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Mezglu un agregātu iegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2021.07.27. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūra ar publikāciju "Metālizstrādājumu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.RSSI-9.1./9/2021) 2021.07.27. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju ““Latvijas dzelzceļš” koncerna mājaslapas izstrāde”"

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (15.07.2021.)

 

2021.07.22. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Transformatoru apakšstaciju TP-18, TP-8213 un TP-9125 modernizācija” (Id.Nr.LDZ 2021/33-IBz)

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (15.07.2021.)

2021.07.20. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Specializētās RAD sistēmas atjaunošanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde”, iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2021/36-IBz

Pievienots: 30.06.2021. Skaidrojums Nr.1

2021.07.20. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Sliežu ceļa virsbūves elementu smērvielu piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2021/35-IBz) 2021.07.19. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Vilces apakšstacijas iekārtu atjaunošana” (Id.Nr. LDZ 2021/27-IBz)

Pievienots: Grozījumi Nr.1 (10.06.2021.) un Skaidrojums Nr.1 (10.06.2021.), Skaidrojums Nr.2 ar pielikumiem (16.06.2021.)

Grozīts piedāvajumu iesniegšanas termiņš!!!

2021.07.16. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūra ar publikāciju "Zāģmateriālu iegāde" (iepirkuma Identifikācijas Nr.RSSI-9.1/10/2021) 2021.07.15. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Iepirkums “Atkritumu (bīstamo un nolietoto riepu) apsaimniekošana (savākšana, pārvadāšana un utilizācija)” 2021.07.15. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Iepirkums “St. Tukums-1 zemsprieguma 0,4kV kabeļu līnijas izbūves” būvprojekta izstrāde” 2021.07.15. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Kontakttīkla detaļu, izstrādājumu, atdalītāju un izolatoru piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2021/32-IBz)

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (15.06.2021.)

2021.07.08. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Sliežu stiprinājumu un izolējošo materiālu piegāde”

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (22.06.2021.), Skaidrojums Nr.2 (30.06.2021.)

2021.07.07. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija: būvuzraudzība” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2021/9-IB)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!!! 

2021.07.07. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Elektropārvades 20kv līniju l-29 rekonstrukcija” 2021.07.07. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Kabeļu, vadu, trošu un stiepļu piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2021/34-IBz)

Pievienots: Grozījumi Nr.1 (19.06.2021.)

2021.07.06. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss “Veselības apdrošināšana” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2021/2-IB) 2021.06.30. 11:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Eļļu un smērvielu piegāde”

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (16.06.2021.), Skaidrojums Nr.2 (17.06.2021.), Skaidrojums Nr.3 (22.06.2021.)

2021.06.29. 10:10
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Ugunsdzēsības operatīvā autotransporta iegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2021/25-IBz) 2021.06.29. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „ SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Daugavpils vagonu remonta centra cisternu mazgāšanas iecirkņa nojumes būvniecība”

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (14.06.2021.)

2021.06.29. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Iepirkums “ŠRU-M releju skapju ar montāžu iegāde” 2021.06.21. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Gaismekļu, prožektoru un spuldžu piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2021/29-IBz)

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (26.05.2021.)

2021.06.18. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Telpu uzkopšanas pakalpojumi”

Pievienots: 15.06.2021. Skaidrojums Nr.3

07.06.2021. Skaidrojums Nr.2 un Grozījumi Nr.2, kā arī nolikums konsolidēts (ar Grozījumiem Nr.1 unNr.2)

04.06.2021. Skaidrojums Nr.1

02.06.2021. informācija par iepirkuma uzkopjamo objektu apskates papildus datumu.

01.06.2021. Grozījumi Nr.1 un nolikums konsolidēts (ar Grozījumiem Nr.1)

2021.06.18. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Šķirošanas uzkalnu un vagonu lēninātāju rezerves daļu piegāde 2021.gadā” ( id. Nr. LDZ 2021/23-IBz)

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (07.06.2021)

2021.06.18. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Piesūcināto koka gulšņu un brusu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” 2021.06.18. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „NVS projektu dzelzceļa pārmiju pārvedu rezerves daļu un pārmijas pārvedas piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2021/31-IBz) 2021.06.17. 10:10
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Kontakttīkla alumīnija konsoļu, polimēru kronšteinu un stiprināšanas elementu piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2021/28-IBz)

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (08.06.2021.), Skaidrojums Nr.2 (11.06.2021.)

2021.06.17. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Dzelzceļa mazās mehanizācijas iekārtu piederumu piegāde” (Id.Nr.LDZ 2021/26-IBz)

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (24.05.2021.) un Grozījumi Nr.1 (24.05.2021.), Skaidrojums Nr.2 (03.06.2021.)

2021.06.15. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss "Vienotās informatīvās apziņošanas un videonovērošanas sistēmu ieviešana" (iepirkuma id.Nr. LDZ 2021/7-IB)

Iepirkuma procedūra pārtraukta!!! 

2021.06.14. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Iepirkums “Ēkas (kad.apz. 01000182001001) 0,4 kV elektroapgādes Lapeņu iela 23, Rīgā” būvprojekta izstrāde” 2021.06.14. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Mašīnista modrības kontroles telemehāniskās sistēmas un tās komponenšu piegāde 2TE116 sērijas lokomotīvēm SIA „LDZ CARGO” vajadzībām” 2021.06.10. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījumu joslas uzturēšanas iekārtu piegāde” 2021.06.04. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Kondicionieru apkope un remonts” 2021.06.01. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Tehnoloģiskā autotransporta noma operatīvajā līzingā SIA “LDZ apsardze” vajadzībām” 2021.05.26. 10:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Kontrolleru un automatizācijas līdzekļu piegāde pārbrauktuvju modernizācijai” (id.Nr. LDZ 2021/24-IBz)

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (13.05.2021.) un Skaidrojums Nr.2 (13.05.2021.), Skaidrojums Nr.3 (18.05.2021.)

2021.05.26. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūra ar publikāciju "Cietmetāla plākšņu un abrazīvo materiālu piegāde 2021.-2022.gadā” (iepirkuma identifikācijas Nr.RSSI-9.1./ 7 /2021)

Precizējumi Nolikumā (14.05.2021.)

2021.05.26. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Lokomotīvju videonovērošanas sistēmu (LVNS) piegāde un uzstādīšana SIA „LDZ CARGO” vajadzībām”

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (23.04.2021.), Skaidrojums Nr.2 (29.04.2021.), Skaidrojums Nr.3 (06.05.2021.) un Grozījumi Nr.1 (06.05.2021.), Skaidrojums Nr.4 (20.05.2021.)

Grozīts piedāvājumu iesniegšanas temiņš!!!

2021.05.21. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Filtru piegāde „Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām”

Pievienots: 12.05.2021. Skaidrojums Nr.1

2021.05.21. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūra ar publikāciju “Lokomotīvju bandāžu (neapstrādātu) ar uzmalu piegāde” – identifikācijas Nr.RSSI-9.1./8/2021 2021.05.20. 09:30
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Atklātā IZSOLE par metāla lūžņu pārdošanu 2021.05.20. 09:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Kontakttīkla stingro šķērssiju piegāde” 2021.05.17. 10:10
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “GPS uzraudzības sistēmas uzturēšana un maršrutu lapu apstrāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2021/22-IBz)

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 ar pielikumu (28.04.2021.), Skaidrojums Nr.2 (08.05.2021.)

2021.05.13. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Pļaujmašīnu, smalcinātāju rezerves daļas” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2021/20-IBz)

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (30.04.2021.)

2021.05.12. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Akumulatoru bateriju un uzlādes ierīču nomaiņa vilces apakšstacijās”

Pievienots: 19.04.2021. Skaidrojums Nr.1 un Grozījumi Nr.1 (papildināti iepirkuma dokumenti ar Finanšu piedāvājuma formu), kā arī nolikums konsolidēts (ar Grozījumiem Nr.1)

2021.05.11. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Elektropārvades 0,4 kV līniju modernizācija Daugavpilī”

Pievienoti: 30.04.2021. Grozījumi Nr.1

29.04.2021. Skaidrojums Nr.1,

2021.05.07. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Kontakttīkla metāla balstu, pamatu un enkuru piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2021/21-IBz)

Pievienots: Grozījumi Nr.1 (20.04.2021.), Skaidrojums Nr.1 (22.04.2021.), Skaidrojums Nr.2 (30.04.2021.)

2021.05.06. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Akumulatoru piegāde”

Pievienoti: Grozījumi Nr.1 (16.04.2021.) un Skaidrojums Nr.1 (16.04.2021.)

2021.05.05. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Elektroniskās lokomotīvju informācijas sistēmas (ELIS) piegāde un ieviešana SIA "LDZ CARGO” vajadzībām”

Pievienots: 21.04.2021. Skaidrojums Nr.3

15.04.2021. Skaidrojums Nr.2 un Grozījumi Nr.1 (t.sk.grozīts piedāvājumu iesniegšanas datums)

12.04.2021. Skaidrojums Nr.1

2021.04.30. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Daugavpils - Šķirošanas stacijas uzkalna „ZVUM1130-3-2” tipa vagonu lēninātāja kapitālais remonts” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2021/15-IBz)

Pievienoti: Skaidrojums Nr.1 (16.04.2021.) un Grozījumi Nr.1 (16.04.2021.)

Grozīts piedāvājumu iesniegšanas termiņš! 

2021.04.28. 10:10
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju "Signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas ierīču izstrādājumu un to rezerves daļu piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2021/18-IBz)

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (23.03.2021.), Skaidrojums Nr.2 (30.03.2021.) un Grozījumi Nr.1 (30.03.2021.), Skaidrojums Nr.3 (09.04.2021.) un Grozījumi Nr.2 (09.04.2021.), Skaidrojums Nr.4 (16.04.2021.) un Grozījumi Nr.3 (16.04.2021.) 

Grozīts piedāvājumu iesniegšanas termiņš! 

2021.04.28. 10:00

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31