Latest news

Izvēlne

Pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likme 2012.gada II pusgadam

Pamatojoties uz SIA LDz Cargo Valdes 2012.gada 25.maija protokola Nr.19 2.punktu periodam no 2012. gada 01. jūlija līdz 2012. gada 31.decembrim noteikta pārvadāšanas maksas mainīgās daļas likme:

0,001030 LVL/tkm (0,001030 lati par vienu tonnas-kilometru);

0,001465 EUR/tkm (0,001465 eiro par vienu tonnas-kilometru).