Latest news

Izvēlne

Iepirkumi (Arhīvs)

Uzņēmums Nosaukums Piedāvājumu atvēršanas datums
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Mazās mehanizācijas Geismar, FCS un Cembra rezerves daļu iegāde” 2024.04.22. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūra ar publikāciju “Kravas vagonu un pusvagonu rezerves daļu piegāde”, Id. Nr.RSSI-9.2./15/2024 2024.04.19. 13:15
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūra ar publikāciju “Zāģmateriālu piegāde” (Id. Nr. RSSI-9.2./13/2024) 2024.04.18. 14:15
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Energodispečeru SCADA sistēmas atjaunošana” 2024.04.18. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Tirgus cenu izpēte “Krāsošanas aparāta piegāde” 2024.04.17. 14:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas ierīču un to rezerves daļu piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2024/35-SPAV)

Papildināts: Skaidrojums Nr.1 (19.03.2024.), Skaidrojums Nr.2  (27.03.2024.), Skaidrojums Nr.3 (05.04.2024.), Grozījumi Nr.1 (05.04.2024.) un Skaidrojums Nr.4 (11.04.2024.)

2024.04.17. 09:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Biotualešu noma un apkalpošana” (iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2024/37-SPAV)

Papildināts: pievienots 11.04.2024. Skaidrojums nr.1

2024.04.16. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Sliežu ceļu mašīnu un citas specializētās dzelzceļa tehnikas apdrošināšana” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2024/43-SPAV)

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (09.04.2024.)  un Grozījumi Nr.1 (09.04.2024.)

2024.04.16. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Tirgus cenu izpēte “Specializētās tehnikas, mazas mehanizācijas līdzekļu un instrumentu noma vispārīgās vienošanās ietvaros” 2024.04.15. 14:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Dzelzceļa luksoforu, gaismas diožu sistēmu, to piederumu un rezerves daļu piegāde” (iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2024/21-SPAV)

Papildināts: 09.04.2024.pievienots Skaidrojums Nr.8

08.04.2024. pievienots Skaidrojums Nr.7 un Grozījumi nr.3 - pārcelts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš uz 2024.gada 15.aprīli,

27.03.2024. Skaidrojums Nr.6 un Grozījumi nr.2 - pārcelts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš uz 2024.gada 11.aprīli,

Skaidrojums Nr.5 (25.03.2024.), Skaidrojums Nr.3 un Nr.4 (20.03.2024.),

Pārcelts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš uz 2024.gada 3.aprīli, pievienoti Grozījumi Nr.1 un Skaidrojums Nr.2 (15.03.2024.)

pievienots Skaidrojums Nr.1 (12.03.2024.)

2024.04.15. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Tirgus cenu izpēte “Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas projekta izstrāde”, identifikācijas Nr.RSSI-47/2024 2024.04.15. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Vilces apakšstacijas „Saulkrasti” 110kV releju aizsardzības rekonstrukcija” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2024/28-SPAV) 2024.04.12. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Specializēto polietilēna izstrādājumu piegāde” 2024.04.12. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūra ar publikāciju “Laboratorijas, specializēto ķīmijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde vispārīgās vienošanās ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr. RSSI-9.2/6/2024 2024.04.12. 09:30
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Metālizstrādājumu piegāde vispārīgās vienošanās ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr. RSSI-9.2/5/2024 2024.04.12. 09:30
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Objektā Naftas ielā 17A, Ventspilī, bojātās decentralizētās attīrīšanas iekārtas nomaiņa uz videi draudzīgu bioloģisko attīrīšanas iekārtu (ВАI)” 2024.04.10. 15:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Mangaļu dzelzceļa stacijas ēkas jumta remonts un fasādes krāsošana, t.sk., logu nomaiņa” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2024/38-SPAV) 2024.04.10. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Latvāņu izplatības ierobežošana dzelzceļa zemes nodalījuma joslā” (iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2024/41-SPAV 2024.04.10. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Tirgus cenu izpēte “Gruntsūdens un grunts monitoringa darbu veikšana”, identifikācijas Nr.RSSI-38/2024 2024.04.10. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Tirgus cenu izpēte “Darbnīcas ratiņu 875x1000x700 mm piegāde” 2024.04.05. 12:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Projekta izstrādes II kārta Satiksmes ministrijas ēkas Emīlijas Benjamiņas ielā 3, Rīgā ielas fasādes loga pārbūve par ieejas durvīm vides pieejamības nodrošināšanai” 2024.04.05. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Tirgus cenu izpēte “Ugunsdzēsības aparātu un to piederumu piegāde vispārīgās vienošanās ietvaros” 2024.04.04. 14:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ar iekārtām apkope un uzturēšana Rīgas pasažieru stacijā Rīgā, Stacijas laukumā 2” 2024.04.03. 11:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Tērauda tilta laiduma konstrukcijas krāsošana” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2024/33-SPAV) 2024.04.03. 10:00
SIA LDz Apsardze Sarunu procedūru ar publikāciju “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas trauksmes signalizācijas sistēmas iekārtu un ierīču iegāde un piegāde” (iepirkuma ID Nr. S-8.1.3.2024) 2024.04.03. 10:00
SIA LDz Apsardze Sarunu procedūru ar publikāciju “Drošības sistēmu iekārtu, ierīču un komponentu iegāde un piegāde” (iepirkuma ID Nr.S-8.1.2.2024) 2024.04.03. 10:00
SIA LDz Apsardze Sarunu procedūru ar publikāciju “Barošanas bloku, akumulatoru, kabeļu un aksesuāru iegāde un piegāde” (iepirkuma ID Nr.S-8.1.1.2024) 2024.04.03. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūru ar publikācija „Pārmiju elektropievadu un to rezerves daļu piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2024/20-SPA)

Papildināts: pievienots 26.03.2024.  Skaidrojums Nr.2 (25.03.2024.)

Skaidrojums Nr.1 (15.03.2024.), pārcelts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš uz 2024.gada 3.aprīli, pievienoti Grozījumi nr.1 (14.03.2024.)

2024.04.03. 09:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Pārseguma pastiprināšana Rīgas pasažieru stacijā” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/143-SPAV) 2024.04.03. 09:30
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūra ar publikāciju “Lokomotīvju motorasu gultņu ieliktņu piegāde”

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2024. gada 02. aprīlim plkst. 14.00

Pievienots Skaidrojums Nr.1

2024.04.02. 14:15
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Grīdas seguma pārbūve uzgaidāmajā zālē un tualetē dzelzceļa stacijas ēkā “Zilupe”, Stacijas ielā 2, Zilupē, Ludzas novadā” 2024.04.02. 14:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Tehniskā projekta izstrāde sešām ēkām 2.Preču iela 4, Daugavpilī, siltumtīklu pieslēgšanai pie pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas (ārējie siltumtīkli) un individuāliem siltumpunktiem (ISM)” 2024.04.02. 14:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Gaisvadu 10kV līnijas traversu nomaiņa posmā “Garkalne-Strenči”” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2024/27-SPAV)

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (19.03.2024.) un Grozījumi Nr.1 (19.03.2024.)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!!!

2024.04.02. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Apkures veida maiņa no elektriskās apkures uz kokskaidu granulām sakaru namā Transporta ielā 4, Jēkabpilī” 2024.03.28. 12:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Naftas ielas 19, Ventspilī EC posteņa ēkas 1.stāva starpsienu pastiprināšanas tehniskās dokumentācijas izstrāde” 2024.03.28. 11:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Dekoratīvo apstādījumu atjaunošana un uzturēšana administratīvo ēku un dzelzceļa staciju teritorijās” 2024.03.28. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Stacijas ēkas "Stende" Stacijas ielā 4, Stendē, Talsu novadā, telpu grupas pārseguma nomaiņas projekta izstrāde” 2024.03.27. 14:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Automātiskās barjeras elektriskais projekts objektam Vilhelma Purvīša ielā 12 (Turgeņeva ielā 12), Rīgā” 2024.03.27. 11:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss “Dzelzceļa infrastruktūras telpu un teritoriju uzkopšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2023/76-AK)

Papildināts: grozīts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš uz 2024.gada 26.martu

2024.03.26. 14:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “EC posteņa ēkas releju telpā apgaismojuma un spēka tīkla nomaiņa Naftas ielā 19, Ventspilī” 2024.03.26. 14:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Paziņojumu par būvniecību izstrāde pasažieru nojumju novietošanai dzelzceļa stacijā “Nīcgale”, “Līksna”, “Stirniene”, “Taudejāņi” un “Nerza”” 2024.03.26. 14:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Dzeramā ūdens un tā iekārtu piegāde „Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2024/36-SPAVC) 2024.03.26. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju "Akumulatoru piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2024/26-SPAV) 2024.03.26. 09:30
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Jumta remonts elektrocentralizācijas posteņa ēkai Lielvārdē” 2024.03.25. 14:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Mazās mehanizācijas Husgvarna, Stihl, Bosch, Makita, Rebir, Honda, Wacker rezerves daļu, instrumentu un citu detaļu iegāde” 2024.03.25. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Sliežu ceļu mašīnu rezerves daļu piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2024/32-SPAV).

Pievienots: konsolidēts nolikums (ar Gr.1 un Gr.2), pārcelts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas temriņš uz 2024.gada 25.martu, pievienoti Grozījumi Nr.2 (14.03.2024.)

Grozījumi nr.1 (05.03.2024.)

2024.03.25. 09:30
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Lokomotīvju riteņpāru rezerves daļu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2024/31-SPA)

Papildināts: pārcelts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas datums uz 2024.gada 25.martu un Grozījumi Nr.2 (20.03.2024.)

pievienots Skaidrojums Nr.1 un Skaidrojums Nr.2 (11.03.2024.)

grozīts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš uz 2024.gada 21.martu

2024.03.25. 09:30
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada nomaiņa EC posteņa ēkā stacijā Mangaļi, Vitrupes ielā 4, Rīgā” 2024.03.21. 11:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Kontakttīkla detaļu, atdalītāju, izolatoru u.c. elektrotehnisko izstrādājumu piegāde” (iepirkuma Id.Nr. LDZ 2024/29-SPAV)

Papildināts: pievienots Skaidrojums Nr.4 (20.03.2024.)

Skaidrojums Nr.3 (15.03.2024.), Skaidrojums Nr.2 (08.03.2024.), Skaidrojums nr.1 (01.03.2024.)

2024.03.21. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Zilupes un Zemitānu staciju 0,23 – 0,4 kV kabeļu nomaiņas būvprojektu izstrāde” 2024.03.20. 10:00