Iepirkumi (Arhīvs) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Iepirkumi (Arhīvs)

Uzņēmums Nosaukums Piedāvājumu atvēršanas datums
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādāšana depo ēkai Prohorova ielā 10, Jelgavā” 2023.10.02. 15:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Pasažieru apziņošanas un video novērošanas sistēmas rezerves daļu piegāde” 2023.10.02. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Ugunsdzēsības ūdensvada tīklu posma nomaiņa sūkņu stacijā un UK – 27 krāna nomaiņa Turgeņeva ielā 21, Rīgā” 2023.09.29. 14:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „ČME-3 dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2023/151-SPA)

Pievienots: 25.09.2023. Skaidrojums Nr.1

2023.09.29. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Tirgus cenu izpēte “Profesionālo mērinstrumentu, šablonu, mērogaparatūras piegāde un remonts vispārīgās vienošanās ietvaros” identifikācijas Nr.RSSI-66/2023 2023.09.29. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Lauksaimniecības izcelsmes etilspirta iegāde (ar spirta saturu no 96.0 līdz 96.6 tilpumprocenti)” 2023.09.29. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Dzelzceļa sliežu slīpēšanas darbi” (iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2023/141-SPAV) 2023.09.26. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Katlumāju un siltummezglu tehniskā apkalpošana (2 gadu periodam)” (iepirkuma Id.Nr. LDZ 2023/148-SPAV)

Pievienots: 14.09.2023. Skaidrojums Nr.1

06.09.2023.Grozījumi Nr.1 un konsolidēts nolikums (ar Grozījumiem Nr.1)

2023.09.26. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Tirgus cenu izpēte “„Eļļas modifikatora un pastas eMPI-4 piegāde”, identifikācijas Nr.RSSI-63 /2023 2023.09.26. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Tirgus cenu izpēte “Kauliņu drumstalu iegāde detaļu virsmu abrazīvai apstrādei”, identifikācijas Nr.RSSI-65 /2023 2023.09.26. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Atklāts konkurss “Dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācija un attīstība: būvniecība” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/52-AK)

Papildināts: Grozīts datums piedāvājumu iesniegšanai/atvēršanai uz 2023 gada 25.septembri.

2023.09.25. 14:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūra ar publikāciju “Dīzeļlokomotīvju C200 ratiņu rezerves daļu piegāde”

15.09.2023. Grozījums Nr.1 un konsolidēts nolikums (ar Grozījumiem Nr.1)

19.09.2023.Pievienots Skaidrojums Nr.1

2023.09.22. 14:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Transformatoru apakšstacijas ēkas Stacijas ielā 90, Ludzā, jumta seguma nomaiņas būvdarbu pabeigšana un nodošana ekspluatācijā” 2023.09.22. 11:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Ēku un būvju nojaukšana, teritorijas labiekārtošana” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/150-SPAV)
Pievienots 12.09.2023: Skaidrojums Nr.1 
2023.09.22. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Kravas celtņa, kas uzstādīts uz Automotrises ADM-1.5B tehniskās dokumentācijas sakārtošana atbilstoši Bīstamo iekārtu reģistra prasībām” 2023.09.21. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Mehanizētās bāzes ar garāžu drezīnai ēkas Dārza ielā 12, Madonā, bojāta jumta seguma atjaunošana pēc vētras” 2023.09.19. 13:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Tirgus cenu izpēte “Lāzera metināšanas, griešanas un tīrīšanas iekārtas (trīs vienā) piegāde” 2023.09.19. 12:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Kravas celtņa, kas uzstādīts uz MPT6, tehniskās dokumentācijas sakārtošana atbilstoši Bīstamo iekārtu reģistra prasībām” 2023.09.19. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Kancelejas un biroja preču piegāde SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām divu gadu periodam”, iepirkuma Id.Nr. LDZ 2023/147-SPA 2023.09.19. 09:30
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Saimniecības preču un materiālu iegāde Ventspilī” 2023.09.18. 11:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Tirgus cenu izpēte “Lokomotīvju starpliku, paplākšņu, diafragmu un gumijas tehnisko izstrādājumu piegāde”, identifikācijas Nr.RSSI -60/2023

Pievienots: Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem

2023.09.15. 13:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “5 (piecu) transporta līdzekļu vērtēšana” 2023.09.13. 14:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju „Zibensaizsardzības sistēmas zemējuma kontūras ierīkošana” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/145-SPAV) 2023.09.12. 09:30
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Autoceļu seguma apzīmējumu pārbrauktuves zonā un satiksmes organizēšana uz dzelzceļa pārbrauktuvēm apzīmējuma laikā” 2023.09.11. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Tirgus cenu izpēte “Dīzeļdzinēja DEUTZ BF6M 1013 piegāde”, identifikācijas Nr.RSSI-61/2023 2023.09.11. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Administratīvās ēkas Gogoļa ielā 3, Rīgā Satiksmes ministrijas ieejas mezgla kāpņu remonts, avārijas situācijas novēršanai – II kārta” 2023.09.11. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Akcizētās kurināmās dīzeļdegvielas iegāde 2023. – 2024. gada sezonai” 2023.09.07. 11:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Motoreļļas SAE 15W40 piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/142-SPA)

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (05.09.2023.)

2023.09.06. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Žoga pārbūve un atjaunošana uz zemes gabalu Stacijas ielā 58, Stacijas ielā 2, zemes gabals bez adreses (kad. apz. 05000018009) Daugavpilī, robežām” 2023.09.05. 14:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Elektroapgādes tīkla izbūve Lauvas ielā 7, Rīgā” 2023.09.05. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Tirgus cenu izpēte “Akmeņogļu piegāde”, identifikācijas Nr.RSSI-59/2023 2023.09.04. 12:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Atsevišķas apkurināmas telpas izbūve materiālu noliktavā Ezera ielā 9, Rēzeknē” 2023.09.04. 11:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Tirgus cenu izpēte “Ceļu mašīnas KERSHAW K-32 rezerves daļu piegāde”, identifikācijas Nr.RSSI-58/2023

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2023.gada 01.spetembrim

2023.09.01. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Caurules ieguldīšana ar caurduršanas metodi dzelzceļa posmos Salaspils-Ogre un Torņakalns - Olaine” 2023.09.01. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Transformatora ēkas jumta remonts Skrundā (būves kad. apzīmējums 62090010063002) pie dzelzceļa stacijas ēkas” 2023.08.30. 13:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Zibens aizsardzības sistēmas zemējuma kontūra projekta izstrāde Saldus dzelzceļa stacijas ēkai” 2023.08.30. 11:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Vagonu tehniskās apkopes punkta ēkas Piekrastes ielā 16, Daugavpilī, esošās ieejas terases demontāža un tā vietā ieejas lieveņa un jumtiņa ierīkošana” 2023.08.29. 11:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Transportlīdzekļu riepu piegāde” (iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2023/106-SPAVC)

Papildināts: 10.08.2023. pievienots Skaidrojums Nr.1, Grozījumi Nr.1 un Tehniskā specifikācija (ar Grozījumiem Nr.1)

07.08.2023.pievienota tehniskā specifikācija

2023.08.29. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Transformatoru apakšstacijas ēkas Stacijas ielā 90, Ludzā, jumta seguma nomaiņas būvdarbu pabeigšana un to nodošana ekspluatācijā” 2023.08.28. 11:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Lokomotīvju autobremžu iekārtu rezerves daļu, bremžu gumijas izstrādājumu un CA-3 autosakabes rezerves daļu piegāde SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām” (iepirkuma Id.Nr. LDZ 2023/131-SPA) 2023.08.28. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “KUM mezgla (komerc/uzskaites mezgla) pārbūve šahtā Gogoļa ielā 3, Rīgā un ugunsdzēsības ūdensvada posma nomaiņa pagrabstāvā Turgeņeva ielā 14, Rīgā” 2023.08.25. 14:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Vertikālā tipa gulšņu vibropablīvētāja ar iekšdedzes dzinēju iegāde” 2023.08.25. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Sliežu nogriezēja ar iekšdedzes dzinēju iegāde” 2023.08.25. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Uzgriežņgrieža ar iekšdedzes dzinēju iegāde” 2023.08.25. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Sarunu procedūra ar publikāciju “Individuālo aizsardzības līdzekļu un aprīkojuma piegāde” (iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2023/138-SPAV)

Pievienots: 09.08.2023. Skaidrojums nr.1

2023.08.24. 10:00
VAS Latvijas dzelzceļš Tirgus izpēte “Nederīgo dzelzsbetona elementu (betonaloms, dzelzsbetona gulšņi un citas konstrukcijas) pārdošana” 2023.08.24. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūra ar publikāciju “Elektroinstalācijas, elektroizolācijas un apgaismojuma materiālu piegāde 2023.-2024.gadam vispārīgās vienošanās ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr.RSSI-9.2./20 /2023 2023.08.21. 10:30
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Tirgus cenu izpēte “Dīzeļdzinēju K6S310DR kloķvārpstu slīpēšana un remonts”, identifikācijas Nr.RSSI - 39/2023.

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!

2023.08.21. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Tirgus cenu izpēte „Darba vides kaitīgo faktoru mērījumu veikšana”, identifikācijas Nr.RSSI-46 /2023

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!

2023.08.21. 10:00
SIA LDz Ritošā sastāva serviss Sarunu procedūra ar publikāciju “Rezerves daļu piegāde divu dīzeļģeneratoru (tips 5-26DG-03) dīzeļdzinēja 12ČN26/26 remonta izpildei " 2023.08.21. 10:00