Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss "Autotransporta pakalpojumi"

SIA “LDZ CARGO” izsludina atklātu konkursu par autotransporta pakalpojumu iegādi šādās teritorijās: 1) Rīgas pilsētas, Rīgas rajona un Jūrmalas teritorijā; 2) Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu teritorijā, 3) Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijā 4) Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada teritorijā.

Iepirkuma priekšmets ir pasūtītāja darbinieku nogādāšana ar autotransportu līdz brauciena maršrutā noteiktajai vietai izsaukumā noteiktajā laikā. Pakalpojuma sniedzējam jāpārvadā pasažierus (lokomotīvju brigādes) darba apģērbā un pasažieru rokas bagāža. Vienā izsaukuma reizē pārvadājamo pasažieru skaits ~4, vajadzības gadījumā līdz 7.

Aptuvenais kopējais autotransporta pakalpojumu iepirkšanas daudzums – 189’000 km ir sadalīts uz 4 daļām:

  • daļa Nr.1 – Autotransporta pakalpojumi Rīgas pilsētas, Rīgas rajona un Jūrmalas teritorijā;
  • daļa Nr.2 – Autotransporta pakalpojumi Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu teritorijā;
  • daļa Nr.3 – Autotransporta pakalpojumi Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijā;
  • daļa Nr.4 – Autotransporta pakalpojumi Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada teritorijā.

Kandidāti konkursa nolikumu var saņemt līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam Rīgā, Dzirnavu ielā 147 k-1, 11.kab., uzrādot maksājuma dokumentu (maksājuma uzdevuma izdruka, kas var būt bez bankas elektroniska vai rakstiska apstiprinājuma) par pārskaitījumu EUR 180,00 tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis uz norēķinu kontu LV49NDEA0000082999854, AS Luminor Bank, SWIFT kods NDEALV2X, ar atzīmi "Par autotransporta pakalpojumi atklāta konkursa nolikuma saņemšanu", saņēmējs SIA “LDZ CARGO” reģistrācijas Nr.40003788421.

Nosūtot uz e-pastu martins.plesums@ldz.lv ieskanētu maksājuma dokumentu var saņemt nolikumu elektroniskā veidā uz konkursa dalībnieka norādīto e-pasta adresi.

Pieteikumi iesniedzami līdz 2018.gada 09.aprīlim, plkst.12:45, Rīgā, Dzirnavu ielā 147 k-1, 1.stāvs, 1.kabinetā, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi.

Konkursa piedāvājumu atvēršana notiks 2018.gada 09.aprīlī, plkst.13:00, Rīgā, Dzirnavu ielā 147 k-1, 3.stāvs, 12.kabinetā.

Piedāvājuma nodrošinājums ir noteikts EUR 1500 (viens tūkstotis pieci simti EUR un 00 eiro centi) apmērā bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidā.

Uzziņas pa tālruni: 6723 3439; 2823 1008 (konkursa organizācijas jautājumi); 6723 4104 (konkursa juridiskie jautājumi).

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2018.gada 9.Aprīlis plkst. 13.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Cargo