Sarunu procedūra ar publikāciju "Rampas izveide un ieejas pielāgošana vides pieejamībai" | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju "Rampas izveide un ieejas pielāgošana vides pieejamībai"

Papildus informācija: 

Pievienots Skaidrojums Nr1. (16.09.2019)

Pievienots Būvprojekts (18.09.2019)

Pievienots Skaidrojums Nr.2 (24.09.2019)

Pievienots Skaidrojums Nr.3 (25.09.2019)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Rampas izveide un ieejas pielāgošana vides pieejamībai” (turpmāk – sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: rampas izveide un ieejas pielāgošana vides pieejamībai Pārogres pieturas punkta ēkā saskaņā ar nolikuma ar tā pielikumiem, t.sk. Darba uzdevumu un Darbu apjomu prasībām.

Darbu izpildes termiņš: 2019.gada 20.decembris;

Pretendents piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā pilnā apjomā. 

Iepirkumā noteikta obligāta Objekta apskate:

Objekta apskatei tikšanās vieta un laiks: 2019. gada 17.septembris

Objekts - Pārogres pieturas punkts plkst.10.00., (adrese:) Viestura aleja 1B, Ogre, Ogres novads.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2019.gada 27.septembra, plkst. 10.00, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.telpā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2019.gada 27.septembrī, plkst. 10.30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā)

Papildus informācija:

Iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 3% EUR bez PVN apmērā no iesniegtā piedāvājuma summas.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Dana Izaja, tālruņa Nr.+371 67234934, e-pasts: dana.izaja@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2019.gada 27.Septembris plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31