Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Vecāķu stacijas ēkas fasādes remonts” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/45-SPAV)

Papildus informācija: 

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS!

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (15.03.2023.), Skaidrojums Nr.2 (15.03.2023.) un Grozījumi Nr.1 (15.03.2023.)

Pagarināts termiņš piedāvājumu iesniegšanas termiņš!!! 

IEPIRKUMĀ ATVĒRŠANA NENOTIKS - IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (apstiprināts ar iepirkuma komisijas 2023.gada 24.marta 3.sēdes protokolu)

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju Vecāķu stacijas ēkas fasādes remonts” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/45-SPAV) (turpmāk – sarunu procedūra).

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumus sarunu procedūrai iesniedz līdz 2023.gada 27.marta1, plkst. 9.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 100.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai pasta sūtījuma.

1pagarināts termiņš piedāvājumu iesniegšanai/atvēršanai no 2023.gada 15.marta uz 2023.gada 27.martu.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;

ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Inga Upenāja, tālruņa numurs: +371 67234857, e-pasta adrese: inga.upenaja@ldz.lv.  

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2023.gada 27.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš