Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Dzelzceļa luksoforu, gaismas diožu sistēmu, to piederumu un rezerves daļu piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/51-SPAV)

Papildus informācija: 

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (22.03.2023.), Grozījumi Nr.1 (22.03.2023.), Skaidrojums Nr.2 (27.03.2023.), Skaidrojums Nr.3 (30.03.2023.), Grozījumi Nr.2 (30.03.2023.) un Skaidrojums Nr.4 (03.04.2023.)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!!!

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Dzelzceļa luksoforu, gaismas diožu sistēmu, to piederumu un rezerves daļu piegāde” (turpmāk – sarunu procedūra).

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumus sarunu procedūrai iesniedz līdz 2023.gada 28.martam 4.aprīlim 18.aprīlim, plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 100.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana:*

piedāvājumus sarunu procedūrai atver 2023.gada 28.martā 4.aprīlī 18.aprīlī, plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

* VAS Latvijas dzelzceļš” organizētajās sarunu procedūrās piedāvājumu atvēršana notiek slēgtā iepirkuma komisijas sanāksmē bez ieinteresēto personu, piegādātāju, pretendentu pārstāvju dalības.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

  • pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;
  • ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Santa Okure, tālrunis: +371 67234936, e-pasta adrese: santa.okure@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2023.gada 18.Aprīlis plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš