Sarunu procedūra ar publikāciju “Pazemes tuneļa pārbūve Daugavpils stacijas ēkā”, iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2021/40-IBz | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Pazemes tuneļa pārbūve Daugavpils stacijas ēkā”, iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2021/40-IBz

Papildus informācija: 

Pievienots: Skaidrojums Nr.3 (15.09.2021.), Grozījumi Nr.1 (15.09.2012.), nolikums konsolidēts (ar Grozījumiem Nr.1, 15.09.2021.), kā arī 

Skaidrojums Nr.2 (14.09.2021.), Skaidrojums Nr.1 (06.09.2021.)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Pazemes tuneļa pārbūve Daugavpils stacijas ēkā”, iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2021/40-IBz.

Iepirkumā paredzēta objekta apskate: laiks un pieteikšanās kārtība saskaņā ar nolikumu (skat.sludinājumam pievienotajā nolikumā).

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2021.gada 28.septembrim plkst.9.30, VAS “Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 130.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā sūtījumā.

Piedāvājumu atvēršana*: 2021.gada 28.septembrī plkst.10:00 notiks VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā.

* Covid-19 vīrusa aizsardzības pasākumu ietvaros, ievērojot valsts kompetento institūciju rekomendācijas, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronvīrusa transportēšanu un inficēšanos, VAS „Latvijas dzelzceļš” organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam ir pārtraukta.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Nolikumam papildus pieejamos materiālus - dokumentāciju no Būvprojekta, kas apjoma dēļ noformēts ZIP failā, izsniedz pēc pieprasījuma - e-pasts: iveta.dementjeva@ldz.lv.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālruņa numurs: +371 27897395, e-pasta adrese: iveta.dementjeva@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2021.gada 28.Septembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš