Sarunu procedūra ar publikāciju “Kancelejas preču un biroja papīra piegāde SIA "LDz Cargo" vajadzībām” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Kancelejas preču un biroja papīra piegāde SIA "LDz Cargo" vajadzībām”

Papildus informācija: 

Pievienots: 26.08.2021. Grozījumi Nr.2 un nolikums (konsolidēts ar Grozījumiem Nr.2, 26.08.2021.)

20.08.2021. Skaidrojums Nr.1, Grozījumi Nr.1 un nolikums konsolidēts (ar Grozījumiem Nr.1, 20.08.2021.)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Kancelejas preču un biroja papīra piegāde SIA "LDz Cargo" vajadzībām”.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2021.gada 30.augustam plkst.9.30, VAS “Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 130.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā sūtījumā.

Piedāvājumu atvēršana*: 2021.gada 30.augustā plkst.10:00 notiks VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā.

* Covid-19 vīrusa aizsardzības pasākumu ietvaros, ievērojot valsts kompetento institūciju rekomendācijas, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronvīrusa transportēšanu un inficēšanos, VAS „Latvijas dzelzceļš” organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam ir pārtraukta.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālruņa numurs: +371 2789 7395, e-pasta adrese: iveta.dementjeva@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2021.gada 30.Augusts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš