Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Eļļu un smērvielu piegāde SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām” (iepirkuma ID.Nr. LDZ 2023/220-SPA)

Papildus informācija: 

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (26.01.2024.), Skaidrojums Nr.2 (31.01.2024.), Grozījumi Nr.1 (31.01.2024.) un Skaidrojums Nr.3 (02.02.2024.)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!!!

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Eļļu un smērvielu piegāde SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām” (iepirkuma ID.Nr. LDZ 2023/220-SPA) (turpmāk - sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: eļļas un smērvielas saskaņā ar nolikuma prasībām.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2024.gada 6.februāra 9.februāra plkst.10.30, Piedāvājumu iesniedz elektroniski, nosūtot to nolikuma 1.3.punktā norādītajai pasūtītāja kontaktpersonai uz e-pasta adresi.

Piedāvājumu atvēršana ir slēgta un notiks 2024.gada 6.februārī 9.februārī plkst.10.30.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;

ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vadītājas vietniece Inga Zilberga, tālrunis: +371 67234932; e-pasts: inga.zilberga@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2024.gada 9.Februāris plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš