Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Apkures veida maiņa”, iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2023/12-SPAV

Papildus informācija: 

Pievienots: Skaidrojums Nr.3 (15.02.2023.) un Grozījumi Nr.1 (15.02.2023.), tāmes forma iepirkuma priekšmeta 1.daļai ar grozījumiem, Skaidrojums Nr.2 (15.02.2023.), Skaidrojums Nr.1 (08.02.2023.)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Apkures veida maiņa”.

Iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2023/12-SPAV

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2023.gada 23.februārim plkst.9:30, VAS “Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 100.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” kancelejā). Piedāvājumu var iesniegt personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā pasta sūtījumā.

Komisija pieņem piedāvājumu arī elektroniskā formā, noformējuma un iesniegšanas nosacījumus skat. iepirkuma nolikuma 1.5.un 1.6.sadaļā.

Piedāvājumu atvēršana (slēgtā komisijas sanāksmē) notiks: 2023.gada 23.februārī plkst.10:00, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā.

Iepirkuma dokumentu pieejamība:

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos iepirkuma nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālruņa numurs: +371 27897395, e-pasta adrese: iveta.dementjeva@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2023.gada 23.Februāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš