Sarunu procedūra ar publikāciju “110kV sprieguma eļļas slēdžu ar balsta konstrukcijām nomaiņa” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “110kV sprieguma eļļas slēdžu ar balsta konstrukcijām nomaiņa”

Papildus informācija: 

Pievienots: 22.04.2021. Skaidrojums Nr.3, Grozījumi Nr.2 un nolikums (konsolidēts ar Grozījumiem Nr.1 un Grozījumiem Nr.2).

12.04.2021. Skaidrojums Nr.2

09.04.2021. Skaidrojums Nr.1, Grozījumi Nr.1 un nolikums (konsolidēts ar Grozījumiem Nr.1).

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “110kV sprieguma eļļas slēdžu ar balsta konstrukcijām nomaiņa”.

Piedāvājumu iesniegšana: līdz 2021.gada 27.aprīlim plkst.9.30, VAS “Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 130.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā sūtījumā.

Piedāvājumu atvēršana*: piedāvājumus atver 2021.gada 27.aprīlī, plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā (VAS "Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

*Covid-19 vīrusa novēršanas pasākumu ietvaros, ievērojot valsts kompetento institūciju rekomendācijas sanitāri epidemioloģiskās situācijas stabilitātes nodrošināšanai, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronvīrusa transportēšanu un inficēšanos, kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumam Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, sarunu procedūras piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav atklāta – piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta.

 

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālruņa numurs: +371 67234934, e-pasta adrese: iveta.dementjeva@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2021.gada 27.Aprīlis plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31