Latest news

Izvēlne

Konference “Globālās transporta kustības izaicinājumi”

2019.gada 12.septembrī Rīgā jau sesto gadu pēc kārtas norisināsies ikgadējā VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) rīkotā starptautiskā transporta un loģistikas konference “Globālās transporta kustības izaicinājumi”, kurā augsta līmeņa Latvijas un ārvalstu eksperti diskutēs par to, kā norises pasaulē – ekonomikā, politikā, zinātnē un sabiedrībā – ietekmē transporta un loģistikas nozari un kā tās izmantot nozares attīstības labā.

Šo gadu laikā Rīga un LDz konference kļuvusi par nozīmīgu tikšanās vietu transporta un loģistikas nozares ekspertiem, vizionāriem un lēmumu pieņēmējiem no vairāk kā 35 Eiropas un Āzijas valstīm.

Šogad, sagaidot LDz 100. jubileju, konferencē ar pārliecību (ie)skatīsimies tālākā nākotnē, nākamajos simts – apņēmīgi iezīmējot Latvijas ceļu pasaules transporta loģistikas attīstībā.

Domājot par dzelzceļu kā tautsaimniecības asinsriti, mūsu pienākums ir būt tikpat tālredzīgiem kā mūsu priekštečiem, kuri, ieliekot pirmās sliedes un palaižot pirmos vagonus, saskatīja dzelzceļa nozīmīgo lomu nākotnē.

Jubilejas gada konferencē ar savām pārdomām un redzējumu par nozares attīstību dalīsies augsta līmeņa Eiropas transporta politikas veidotāji, pasaules līmeņa zinātnieki un reģiona lielāko nozares uzņēmumu vadītāji.

Konferences atziņas būs labs virziena rādītājs nākamajiem simts gadiem un ceļam, kurā dodamies ar pārliecību, ka kopā mums nekas nav par tālu!

 

ĪPAŠIE VIESI

 

  • Katrīna Trautmane (Catherine Trautmann), Eiropas Komisija

Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāta Ziemeļjūras–Baltijas TEN-T koridora koordinatore

  • Dr. Dzjina Luna (Dr Jing Long), Ķīna

Šanhajas Starptautisko studiju institūta Eiropas Studiju centra direktora vietniece

  • Ūve Leišners (Uwe Leuschner), Vācija

„DB Cargo” vecākais biznesa attīstības viceprezidents Eirāzijā, „DB Cargo Eurasia” izpilddirektors

  • Volframs Švābs (Wolfram Schwab), Francija

„Alstom” izpētes, attīstības un inovāciju viceprezidents

un citi izcili nozares eksperti no Eiropas un NVS

 

 

Ieskats iepriekšējo gadu konferencēs:

2018.gads

2017.gads

2016.gads

2015.gads

2014.gads