Informācija personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Informācija personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām

Mobilie pacēlāji

Lai atvieglotu iespēju nokļūt vilcienā personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām (turpmāk tekstā – PRM), noteiktās pasažieru stacijās VAS „Latvijas dzelzceļš” var nodrošināt PRM iecelšanu un izcelšanu no vilciena vagona uz peronu, izmantojot mobilos pacēlājus.

Šobrīd pakalpojums ir pieejams šādās stacijās: Rīga, Krustpils, Rēzekne, Daugavpils, Jelgava, Saulkrasti, Sigulda, Dubulti, Vaivari.

Pakalpojums tiek sniegts bez papildu maksas.

PRM, kam nepieciešama palīdzība, jāpaziņo VAS „Latvijas dzelzceļš” par savu plānoto braucienu vismaz 36 stundas pirms brauciena sākšanas pa bezmaksas tālruni 80021181 vai elektroniskā veidā. Pakalpojumu var pieteikt darba dienās no pulksten 8:00 līdz 17:00 (piektdienās  no plkst. 8:00 līdz 14:30).

Ja pieprasījums tiek sūtīts elektroniskā veidā, tad pieteicējam ir jāaizpilda noteikta parauga anketa un jānosūta tā uzziņu dienestam elektroniski uz e-pasta adresi uzzinas@ldz.lv. Anketas paraugs ir pieejams pielikumā.

PRM, kura saņēmusi apstiprinājumu par pieteiktā pakalpojuma sniegšanu, ir pienākums ierasties attiecīgajā dzelzceļa stacijā ne vēlāk kā 30 minūtes pirms pieteikumā norādītā vilciena atiešanas laika.

Ar PRM piekļuves noteikumiem dzelzceļa infrastruktūrai un ritošajam sastāvam Latvijā var iepazīties pielikumā.

 

 

Piekļuves noteikumi

Personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām piekļuves noteikumi dzelzceļa infrastruktūrai un ritošajam sastāvam ir pieejami pielikumā.

Informācija par aktuālajām izmaiņām noteikumos vai to piemērošanā ir pieejama šeit.

PRM Anketas paraugs .doc 80kb