Atklāts konkurss „Kombinētas gaitas sliežu defektoskopijas automobiļa piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2019/19-IB). | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Kombinētas gaitas sliežu defektoskopijas automobiļa piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2019/19-IB).

Papildus informācija: 

Pievienoti:

Grozījumi Nr.1 (pagarināts iesniegšanas/atvēršanas termiņš) (26.09.2019.)

Skaidrojumi Nr.1 (08.10.2019.)

Skaidrojumi Nr.2 (15.10.2019.)

Iepirkuma procedūras Līgums (01.04.2020.)

Iepirkuma procedūras Ziņojums (01.04.2020.)

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „Kombinētas gaitas sliežu defektoskopijas automobiļa piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2019/19-IB) (turpmāk – konkurss).

Atklāta konkursa priekšmets:

kombinētas gaitas sliežu defektoskopijas automobiļa piegāde saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem, kopējā apjomā - 1 (viens) gabals.

Dalības nosacījumi un informācijas apmaiņa:

konkursa nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk tekstā saukta arī kā „EIS”) e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier šī iepirkuma sadaļā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/26590. Pasūtītāja tīmekļa vietnē: http://www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” vienīgi informatīvos nolūkos pieejama vispārēja informācija par iepirkumu.

Lai saņemtu nolikumu, ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā reģistrējas kā nolikuma saņēmējs.

Pasūtītājs nodrošina iepirkuma procedūras dokumentācijas izsniegšanu drukātā veidā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma, kas iesniegts saskaņā ar nolikuma 1.14.2. punktu, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums regulāri pārbaudīt jaunas informācijas esamību pasūtītāja pircēja profilā un ņemt to vērā iesniedzot piedāvājumu.

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumus konkursam iesniedz līdz 2019.gada 21 24.oktobrim, plkst. 10.00 (pēc Latvijas Republikas laika) EIS e-konkursu apakšsistēmā;

Pēc noteiktā termiņa ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti.

Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumus konkursam atver elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām - 2019.gada 21 24.oktobrī, plkst. 10.00 (pēc Latvijas Republikas laika).

Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam pretendenti var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā (iepriekš reģistrējoties EIS piedāvājumu atvēršanas sēdei).

Pasūtītāja kontaktpersonas:

  • organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Santa Balode, tālrunis: +371 67234936, e-pasta adrese: santa.balode@ldz.lv;

  • tehniskos jautājumos: VAS „Latvijas dzelzceļš” Tehniskās vadības direkcijas Diagnostikas, tehnoloģiju un mehanizācijas daļas vadītājs Sergejs Mihailovs, tālrunis: +371 67234526

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2019.gada 24.Oktobris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31